Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
675 Ft - 4 500 Ft
Termékajánló

Irodalomelmélet

Fő kategória >Irodalomelmélet

Sorrend:

-25%
A diszkurzus hermeneutikája
Ha igaz, hogy a hermeneutika véget ér az önmegértésben, oly módon kell igazolnia ezen kijelentés szubjektivizmusát, hogy kimondja: önmagunk megértése szöveg előtt való megértés. Ennek megfelelően valamely szempont elsajátítása egyben egy másik szempont elsajátításának a megtagadása. Az elsajátítás annyit tesz, hogy az, ami idegen sajáttá válik. Az elsajátítás nyilván a szöveg dolga. Ám a szöveg dolga csak úgy válik sajátommá, hogy ha önmagam elsajátítását megtagadom: így engedem létezni a szö... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A keletkező szöveg esztétikája
E könyv tanúsága szerint Babits életműve alkalmas genetikai elemzésre. A monográfia részletes elemzésekben szembesíti Babits textológiai elveit és költői gyakorlatát. 
900 Ft
Akció: 675 Ft
A kínai költészet elméletéből
A kínai költészet az ókorban eredetileg a zene", a szertartási énekek és táncok szövegkönyveként kapott írásos formát, s ennek megfelelően az irodalom- vagy inkább költészetelmélet is a zeneelmélet", a szertartások - természetesen konfuciánus elméletének része, annak egyik elágazása volt. A zene" problémájáról konfuciánusok és kritikusaik sok vitát folytattak, amelynek bűvköréből a költészet elméletének csak a Han-dinasztia (i. e. 206 - i. sz. 220) idején sikerült kiszabadulnia. Szertartásokt... 
1 900 Ft
A korai humanizmus lírája   [NEM KAPHATÓ]
A korai humanizmus lírája
A tanulmánykötet a XV. szd. első felének szellemi forradalmát, a humanista költészet születését idézi fel, azt a forrongó világot, amelyben Janus Pannonius, a kötet első számú szereplőjének költészete kialakult. 
1 100 Ft
-25%
A regény költészete - Németh László
Szitár Katalin A regény költészete Németh László A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus- és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé ki... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A részek és az egész
Déri Balázs kis kötete a latin patrisztika viszonylag kevéssé ismert és méltatott területére, a vallásos költészet és a liturgikus hagyomány világába vezeti el olvasóit. Elemzésének tárgya Prudentiusnak, a legjelentősebb ókeresztény latin költőnek életműve, pontosabban e nyolc kötetből álló életmű első ciklusának, a Cathemerinon címet viselő, a napszakok liturgiáját himnuszokban megéneklő gyűjteménynek az elemzése. A már-már kötelező életrajzi és kutatástörténeti bevezető után Déri a mű tizen... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
A szabadító költő
Nagy István monográfiája a neves orosz írónő Puskin-olvasatát elemzi. Egészen pontosan a Puskin-jelenségnek azt a felszabadító hatását, amely Cvetajeva sajátos, személyes, önéletrajzi olvasatában formálódott. A szerző mindenekelőtt alapos kultúrtörténeti elemzésnek veti alá annak okait, hogy a huszadik századi orosz Puskin-recepció miért kölcsönzött kitüntetett szerepet az életrajzi olvasatnak. Arról a jellegzetesen orosz nemzeti irodalmi hagyományról van szó, amelyben a keleti és a nyugati e... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A történetképző versidom
A szerzők és szerkesztők egyaránt feladatuknak tekintik a magyar- és a világirodalom eminens alkotásainak újraértelmezését a diszkurzív poétika által kínált megközelítés jegyében; keresik az együttgondolkodás lehetőségeit a magyar filológia és a modern filológiák között. Miként azt is, hogy a hazai tudományosságban kevésbé ismert irodalom- és kultúraelméleti értekezéseket magyar nyelven hozzáférhetővé tegyék. Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ily csodát művelt volna. Nála nye... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
A valóság fellazulása   [NEM KAPHATÓ]
A valóság fellazulása
Mint az tanulmánykötetekben nem szokatlan, ennek a szerzői is igen különböző műfajú és terjedelmű írásokkal szerepelnek a könyvben, az írások jó része viszont abban megegyezik, hogy mellékszereplőik kortársak: Popper Leó, Balázs Béla, Lesznai Anna, Ernst Bloch, Siegfried Kracauer, Ignotus Pál és így tovább nem, nem a most 70 éves Sziklai László kortársai, hanem a főszereplő Lukácséi; mert az az összes szerzőt élőt és holtat (azt is, aki ebben a kötetben nem Lukács-írással szerepel) összeköti,... 
2 500 Ft
Ady és Mylitta   [NEM KAPHATÓ]
Ady és Mylitta
Bűn, ha kiburkollak-üzente Ady a Keserű imádságok Mylittához című versciklusában annak az asszonynak, akit verseiben az asszír mitológia egyik istennője nyomán mitizált, emelt a költészet fényébe. Csaknem kilenc évtizedig váratott magára az igazi kiburkolás, a részleteket is tisztázó, valóságos felfedezés. Mert a Mylitta-szerelem asszonyáról és a költőnek hozzá fűződő kapcsolata alakulásáról még az irodalomtudomány művelői is alig tudnak valamit. Pedig versfakasztó élményként igen nagy jelent... 
1 600 Ft
  Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében
A 15. század az európai kultúrában az asztrológia fénykora volt. Eme áltudomány újjászületése különösen a humanisák körében éreztette hatását, akik a középkor világképével szakítva időlegesen ennek segítségével új, tudományos világképet kialakítani maguknak. Janus Pannonius és az asztrológia viszonyának tisztázásával - Huszti József egyetlen úttörő tanulmányát leszámítva - eddig sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban módszeresen senki nem foglalkozott. A monográfia ezt a hiányi igyeks... 
2 100 Ft
Az "Én" az elbeszélésben   [NEM KAPHATÓ]
Az "Én" az elbeszélésben
A szerző az első személyű nyelvi formának az elbeszélő szövegekben játszott szerepét vizsgálva az irodalmi narratológia eredményeit szembesíti a nyelvészeti pragmatika s az arra támaszkodó szövegtani kutatások eredményeivel. Az elméleti problémák áttekintését konkrét szövegvizsgálatok egészítik ki. 
1 300 Ft