Tisztelt vásárlóink!
A 2020.07.01-én életbelépő változások miatt a belföldi adószámmal rendelkezők (cégek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, stb.) számára kiállított valamennyi számla adattartalmát be kell küldeni a NAV-nak, az áfatartamtól függetlenül. Ezért kérjük ha ön rendelkezik adószámmal (nem azonos a magánszemélyek adóazonosítójával) a megrendelésen  minden esetben tüntesse fel! Ennek hiányában nem áll módunkban számlát kiállítani, így a megrendelést sem tudjuk teljesíteni. 

Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó

Irodalomtörténet

Főkategória >Irodalomtörténet

Sorrend:

prev
next

  Két világ közt választhatni - Irodalomtörténeti füzetek 141.

Addig él egy mű, amíg újra meg újra kérdéseket tesznek fel neki, amíg aktualizálják - ha  színmű, új meg új értelmezésben színpadra állítják. S. Varga Pál most azt vizsgálja, mit mond a Tragédia a századvégi olvasónak, értelmezőnek a többszólamúság poétikájának megközelítésével.

 
  Laurence Sterne Magyarországon 1790-1860 - Irodalomtörténeti füzetek 146.
A szerző Laurence Sterne műveinek korai fogadtatását vizsgálja.angol, német, francia területeken) A tanulmány második fele Sterne műveinek közvetlen vagy közvetett hazai befogadását követi nyomon. 
1 100 Ft
Lisznyai Kálmán - Irodalomtörténeti füzetek 149.

Lisznyai Kálmán (18231863) a 19. századi magyar irodalom ritkán vizsgált alkotói közé tartozik: a Petőfi baráti körébe sorolható és az 1850-es években rendkívül népszerű költő életműve az utóbbi száz évben nem nagyon keltette fel az irodalomtörténészek érdeklődését. A kismonográfia arra tesz kísérletet, hogy Lisznyai jól dokumentálható életpályáját a 19. századi társadalomtörténeti folyamatok meghatározta keretben próbálja meg újraértelmezni. A számos, eddig feltáratlan levél- és kézirattári forrást hasznosító tanulmány arra is választ keres, hogy milyen relevanciája lehet az irodalomtörténet-írás számára annak a kihívásnak, amelyet a magyar történetírásban egyre erősebb igénybejelentésként létező mikrotörténelem módszertana jelent. Lisznyai Kálmán ebben a könyvben nem írói munkásságának immanens értékei és hatástörténeti jelentősége miatt lesz érdekes: életútja e rendi keretek között kialakuló írói ambíciónak és az ehhez megtalált életformának a feszültségét teszi láthatóvá, általánosítható modellt is nyújtva a 19. századi magyar irodalom intézményrendszerének vizsgálatához.

 
1 200 Ft
Mítosz és utópia   [NEM KAPHATÓ]
Mítosz és utópia
 
Peer-kódex   [NEM KAPHATÓ]
Peer-kódex
Sorozatunk jelen kötete a XVI. század első negyedében készült Peer-kódex hasonmását és betűhű átiratát adja közre. A kézirat Szent Elek és Remete Szent Pál legendáin kívül imádságokat, énekeket tartalmaz, mint például Apáti Ferenc és F. Vásárhelyi András kantilénáját, a Szent László-éneket, a középkori magyar költészet alkotásait. A gazdagon díszített lapokat az iniciálékon kívül naiv rajzok is ékesítik. A bevezető tanulmány foglalkozik a kódex eredetével és történetével tartalmaz információk... 
2 900 Ft
Petőfi eszmerokonai - Irodalomtörténeti füzetek 150.

Szörényi László írja e tanulmány viszontagságos történetéről:
„A Petőfi eszmerokonai című dolgozatát Lukácsy Sándor 1974 júniusában–augusztusában írta. Eredetileg 1974. november 8-án vitatták volna meg az Irodalomtudományi Intézetben, azonban a vitát – politikai okokból – végül is csak 1975. március 6-án, illetve március 27-én rendezte meg (zárt ülésként) az MTA I. és II. Osztálya, az akadémiai székházban. Mivel a két vitaülés hozzászólásait hangszalagon rögzítették, eredetileg az volt az MTA illetékeseinek elképzelése, hogy Lukácsy Sándor tanulmánya e vita szerkesztett szövegével fog megjelenni. A szerkesztés munkáját Kiss Józsefre bízták, ő azonban – miután hiába várta, hogy az állítólag műszaki hibás felvételek átírt anyagát megkapja – végül 1981-ben kénytelen volt lemondani e megbízásról. Mivel e tanulmány, illetve a hozzá kapcsolódó vita azóta is sok találgatás és legendás feltételezés tárgya, a Szerző végül úgy döntött, hogy változatlan formában közzé-teszi szövegét.”

 
1 200 Ft
Prodromus - Irodalomtörténeti füzetek 164.
Kalmár György a 18. század Európa-szerte híres nyelvésze, elméletírója. Magyarországon Kazinczy Ferenc jellemzése óta még az irodalomtörténet is csak a különcöt, csodabogarat látja benne. Ezért Kalmár György e könyv főszereplője, nem pedig a művei. Az a világ, amelyet Kalmár életműve magában hord, a mai olvasó számára nehezen befogadható, szépirodalomként nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető. Egy olyan hagyomány része, amely távol került tőlünk; de amelynek alapos feltárása, megértése, ső... 
1 800 Ft
Sárkány Oszkár - Irodalomtörténeti füzetek 143.
Az életművet átvilágítva a Szerző nem csak pályaképet és értékelő elemzést nyújt, hanem korképet is...(két háború közötti, majd a második világháborús Magyarországon) 
680 Ft
Semmi mozdulat most   [NEM KAPHATÓ]
Semmi mozdulat most
Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa Mikszáth Kálmán össze fénykép- és képzőművészeti ábrázolását bemutató kötet az irodalmi muzeológia, a kultúrtörténet, a művészet- és irodalomtörténet fontos, forrásértékű ismeretterjesztő kiadványa. Kötetünkben egybegyűjtöttük Mikszáth Kálmán összes ismert fényképét. Ezúttal a fényképfelvételek mellett az író életében készült festményekkel, grafikákkal, szobrokkal is kibővítettük az ábrázolások körét. A kiadvány érdekessége, hogy korábban ismeretlen, vagy ritk... 
2 940 Ft
Sznobok és parasztok   [NEM KAPHATÓ]
Sznobok és parasztok

A Válasz történetének és a korrajz felvázolása mellett olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik Széchenyi Ágnes, mint a modernizáció, a népi-urbánus ellentét, a zsidókérdés, a jobb-és baloldaliság problémája. A máig megoldatlan kérdések forrásvidékait kutatva mindig vigyáz arra, hogy ne a mából vizsgálódjék. Az ott és akkor közegét keresi-elemzi.

 
580 Ft
-25%
  Történelem a színpadon - Irodalmotörténeti füzetek 147.
A szerzők majdnem tízezernyi előadás adataiból és 120 megjelent drámaszövegből válogatták ki a korszak történelmi tárgyú drámáit. A kötetben a latin szövegekből tartalmi összefoglalást, a magyar drámaszövegekből részleteket is olvashatunk. 
1 100 Ft
Akció: 825 Ft
  Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben - Irodalomtörténeti füzetek 155.
Kelemen Zoltán könyve a Krúdy-életműnek azt a részletét vizsgálja, amely kapcsolatba hozható a Magyarország uralkodói székében több évszázadot töltő Habsburg-családdal, valamint azzal a mítosszal, melyet a Habsburg-mítosszal szemben Krúdy tételez. Ez a magyar Nagyboldogasszony-kultuszra és a Mária-tiszteletre alapítható sajátosan magyar Mária-kultusz, mely a Nyírség-novelláktól és -regényektől a hírlapi cikkeken át a Bakonyt és különösen a Várpalotát megjelenítő alkotásokig számtalan helyen m... 
1 500 Ft
-25%
Tudás és elbeszélés - Irodalomtörténeti füzetek 168.
Két korai novelláskötetétől eltekintve Mikszáth Kálmánnak inkább csak a regényeit emlegetik. Pedig haláláig írt novellákat nem is akármilyeneket. És korabeli népszerűségét talán politikai publicisztikájának köszönhette elsősorban. Az immáron több mint egy évtizede bekövetkezett fordulat a Mikszáth-olvasásban, amely szövegeinek frissességére, a jelen irodalom értés közegében termékeny párbeszéd-képességére hívja fel a figyelmet, mindeddig keveset foglalkozott az érett kisprózával. Hajdu Péter ... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
Utak–keresztek–keresztutak   [NEM KAPHATÓ]
Utak–keresztek–keresztutak
A 20. század viszontagságaiból egy szelet: Bényi Károly gyermek- és ifjúkora, valamint há-borús évei.
Négyévesen kerül a zavarokkal küzdő Budapestről a Felvidékre. A szűk pesti utcák helyett a végtelennek tűnő horizont: ameddig a szem ellát, minden elérhető, meghódítható. Élvezi a szabadságot és a sarjadó demokrácia légkörét. Gimnáziumi, pozsonyi egyetemi évei alatt eredményesen sportol, tehetséges atléta. Úgy hajítja a gerelyt, hogy bizakodással álmod-hatja: egyszer majd az olimpia... 
Üzenet Thermopüléből   [NEM KAPHATÓ]
Üzenet Thermopüléből
A szocialista államrendszerek elmúltával nem tűnhet el társadalmi közgondolkodásunkból és gyakorlatunkból a szociális gondolat. Mivel a literatúra az egyén és a nagyobb közösségek léthelyzetét jeleníti meg, ezért szociális érzékenysége eredendő. Az irodalom a 21. század során az egzisztenciájában súlyosan fenyegetett ember sorskérdéseire felel. Ilyen értelemben tekinti Illés László a dogmáktól mentes baloldaliságot az emberi tudatvilág természetes és legitim részének, amely kiiktathatatlan tá... 
1 200 Ft
Vers és próza a modernség második hullámában
Kötetét a szerző az utóbbi négy évben írt tanulmányaiból állította össze. A fejezetek egy irodalomtörténeti korszakot fognak át az egykori poétikai események összefüggésében. Más szóval: a modernség második hullámaként megnevezett, a dialógikus poétikai alkotásmódként jellemezhető gyakorlat megjelenését kísérik figyelemmel, ennek előtörténetét, világirodalmi párhuzamait és jelenlétét mai horizontunkon. Konkrétabban: a kötet a húszas–harmincas évek lírai változásait taglalja, különös tekintett... 
Zrínyi és Erdély - Irodalomtörténeti füzetek 154.
Furcsa, hogy Zrínyinek a 17. század folyamán kizárólag politikai kapcsolatai valtak Erdéllyel: még a legfontosabb korabeli erdélyi írók kötetei is hiányoztak könyvtárából, és Erdélyben is csak szűkebb politikai elit (II. Rákóczi György, Kornis Gáspár, Kemény János, Teleki Mihály, Bethlen Miklós) követte figyelemmel a horvát bán politikai és irodalmi tevékenységét. Ennek ellenére Zrínyi műveinek erdélyi recepciótörténete rávilágít arra, hogy a főúri udvarok mellett a köznemesi és értelmiségi l... 
1 200 Ft
  „...Sem azé, aki fut...” - Irodalomtörténeti füzetek 158.

Ottlik nemcsak elolvastat velünk egy könyvet, hanem megtanít bennünket új módon olvasni. Az Iskola bevezető része jelzi, elárulja, hogyan működik az Ottlik-szöveg. S főképpen azt árulja el, hogy a lényegről úgysem tudunk − legalábbis a megszokott módon, szavakkal − beszélni. Valaki ugyanis vagy érti, vagy nem érti a másik embert. A szó kísérlet, a megértés luxusa. A regény egésze ezért aztán nem mást tesz, mint kibontja, közérthetővé teszi a mások számára érthetetlen kódok jelentését: uszodalépcső, „Trieszti Öböl”, Davos, szombathelyi országút, tanszerláda, szerecsendió, Tulp tanár anatómiája, „a szabadság enyhe mámora”...
Bébé és Szeredy arról dünnyögnek, miközben látszólag a fekvőszékekkel vannak elfoglalva, hogy a kettejük között megszokott (szó)­jelentéseket a végtelen – de legalábbis negyvenezer évnyi – időben hipertextuálisan kutakodva tudják csak újradefiniálni. Barátjuk, Medve Gábor segítségével. Mert ha ama bizonyos, Gábor feljegyzéseit, kész szövegét (?) tartalmazó iratcsomó megvan (és megvan), akkor lehet esély arra is, hogy „minden meglegyen”, s ezért legvégül majd a válasz is megszülethessen Szeredy kérdésére. Ehhez más nem is szükséges, mint az időben szépen, lassan, de határozottan, rákövesült foszlányonként lefejtve a rétegeket, visszamenni 1923-ba. Az ősi eredettoposzok (határ, iskola, égbolt, víz – és „aki nézi mindezt”) poétikai feldolgozása által ekként teremtődhet újjá a létezés – amúgy eleve adottnak tetsző – temporális világa egy regényben; de csak abban a regényben, amely „nemcsak szól valamiről”, hanem inkább maga a „valami”.

 
1 526 Ft

prev
next

Sorrend: