Artikelbeschreibung


Németek Magyarországon

Németek Magyarországon

Status
NEU    
Artikelpreis
4 800 Ft
Artikel in Warenkorb legen
Teilen
Funktionen
Kurzbeschreibung
A szerző a magyarországi németek 1950–1970 közötti helyzetét alapvetően három szempont alapján vizsgálja: a politikai hatalom céljai, törekvései és azok megvalósításának módja, a közösség, illetve tagjainak reflexiói, valamint az így meghatározható folyamat hatásai szerint. – Egyfelől azt elemzi, hogy a kitelepítések lezárulása után a politikai hatalom hogyan viszonyult a Magyarország területén maradt mintegy 220 ezer német nemzetiségű személyhez. Milyen stratégiát fogalmazott meg velük kapcsolatban, s ez mennyiben különbözött a többi kisebbséggel szembeni eljárási módtól. Ehhez kapcsolódóan vizsgálja a nemzetiségpolitika elméleti kereteit, fogalomhasználatát, tartalmi elemeit, az elfedett tényleges célokat, amire leginkább a deklarált elvek és a gyakorlat között tátongó szakadék világít rá. Emellett nagy figyelmet szentelt a konkrét lépések, események, az ebben szerepet játszó aktorok motivációinak és céljainak, a döntések megvalósításának, a kisebbségek mozgásterének. Vizsgálja másfelől a német kisebbségnek, illetve tagjainak a politikai hatalom intézkedéseihez való viszonyulását, különösen az állam és polgára közötti viszonyra, a közös, illetve személyes reakciókra, a közösség belső törésvonalaira fordít figyelmet.

A szerző a fentebb ismertetett elemzési szempontjait nem csak a németségre szűkíti. Valamennyi olyan kérdés tárgyalásakor – nemzetiségpolitika hatása, anyanyelvű oktatás, kisebbségi önszerveződés –, ahol erre lehetősége nyílt, alkalmazta az összehasonlító módszertant, bemutatta a tárgyalt folyamat előzményeit is, illetve a nemzetiségekkel, a németekkel történteket egy tágabb horizonton, a köztörténeti összefüggések rendszerében értelmezte.

A mű érzékletesen mutatja be azt a folyamatot, hogy a német kisebbség tagjainak a kollektív bűnösség stigmájából fakadóan mennyi politikai, gazdasági hátrányt, megkülönböztetést kellett elviselnie. Mindennek ellenére, rendkívüli erővel, kitartással és hittel, hogyan teremtette meg mégis új egzisztenciáját, otthonát, közösségi jövőképét.
Autor
Tóth Ágnes
Titel
Németek Magyarországon
Untertitel
1950–1970
ISBN
9789634468196
Verlag
Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum Kiadó
Ausgabedatum
2020.07.15.
Bindung
Keménytáblakötés papírborítással
Oldalszám
580
Formátum
B/5. (168 × 238 mm)
Ähnliche Artikel