Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Vallás

Főkategória >Vallás

Sorrend:

A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai
A forráskiadvány bevezető tanulmánya feltárja a veszprémi szinodális könyv keletkezésének hátterét, bemutatja viszonyát az esztergomi egyházmegyei zsinati határozatokhoz, rámutat sajátosságaira, foglalkozik tartalmával, a mindennapok vallási életével. A mű sokoldalú hasznosítását mutatók segítik, elsősorban liturgia, teológia, az egyházjog és a szakrális néprajz kutatói számára. 
1 200 Ft
Ordinarius Strigoniensis
Az egyházi szertartásokhoz kapcsolódó középkori magyar irodalom forrásait kiadó könyvsorozat második kötete az esztergomi ordinárius könyv, az Ordinarius Strigoniensis kritikai szövegkiadására vállalkozik. Az ordinárius könyvek a későközépkori liturgikus gyakorlat legfontosabb forrásai voltak, amelyek éves ciklusba rendezve, jegyzékszerűen felsorolva közölték a helyi egyházi rítus utasításait. Az esztergomi ordinárius a leghosszabb és legtöbb példányban megmaradt magyarországi szertartáskönyv... 
4 000 Ft
Reformátusok Budapesten 1–2.
A reformáció már 1526 előtt rokonszenvezőkre talált Budán. A török hódoltság alatt is éltek protestáns közösségek Pest-Budán, majd az ellenreformációs intézkedések miatt egy évszázadig tiltották letelepedésüket. A pesti református egyházközség 1796-ban alakulhatott újra. A reformátusok lélekszáma, mely kezdetben alig haladta meg a százat, rohamosan növekedett, mert az ipari forradalom hatására létesülő gyárak és a főváros kínálta egyéb munkalehetőségek tömegeket vonzottak az ország minden táj... 
8 500 Ft
Szakrális kisemlékek Katymáron

A török kiűzése után újratelepített Bácskában az élet anyagi feltételeit szorgos munkával megteremtő lakosság hamarosan létrehozta a kereszténység tanújeleit. Így történt ez Katymáron is, ahol a szakrális tér hangsúlyos elemeivé váltak a településen emelt szakrális kisemlékek, azaz a keresztek és a szobrok. Számuk a hívők vallásosságának és áldozatkészségének köszönhetően az idők során szépen gyarapodott.
A kezdetben fából készült és éppen ezért idővel korhadásnak indult fakereszteket a 20. század elejétől fokozatosan kőből emelt keresztekre cserélték fel, majd később a kereszteket leginkább műkőből készítették. A szakrális emlékek gyarapítását és gondozását a 2. világháború utáni időszak megtörte, sőt állagmegőrzés hiányában ezek jó részén a hanyatlás és a pusztulás jelei váltak szembeszökővé, ugyanakkor nem egy korábbi emlék teljes egészében eltűnt. A rendszerváltást követően a Katymáron élők körében egyre erőteljesebbé vált a törekvés, hogy megmentsék a múlt örökségeit: megújult a Vodica-kápolna, majd a település több szakrális kis emléke is. Ugyanakkor biztató jelei vannak a korábbi hagyomány föléledésének, amelyet jól érzékeltet egy 2005-ben és egy 2006-ban állított kereszt.
A jelen munka Katymár szakrális kisemlékeire, azoknak a múltban és a jelenben betöltött szerepére kívánja a figyelmet felhívni. Számba veszi mindazokat az emlékeket, amelyek a községen belül és annak határában kerültek fölállításra, beleértve azokat is, amelyek az első világháború után a községtől elcsatolt területeken az elcsatolást megelőzően létesültek. A kötet részletesen ismerteti és fényképekkel, továbbá rajzokkal illusztrálva mutatja be az egyes emlékeket, levéltári és más források alapján mondja el mindazt, amit egy adott emlék létesítéséről, illetve későbbi történetéről tudhatunk, és dokumentálja mai állapotát. Teszi mindezt tágabb, a község területén túlmutató összefüggésben, felvázolva a szakrális emlékek létesítésének általános jelenségeit, a kisemlékek közül a keresztek tipológiai sajátosságait, jelezve, az itt olvasható ismeretek nem csupán lokálisan fontosak, hanem a hazai kultúrtörténet egyetemes érdeklődésére is számot tarthatnak.

 
2 500 Ft
Nincs raktáron
  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között II. kötet
Gergely Jenő egyháztörténész 1984-ben tette közzé Magyarországon a Magyar Püspöki Kar 1919 és 1944 között folytatott tanácskozásainak jegyzőkönyvét. Mivel Gergely egyházi engedéllyel akkor nem rendelkezett s a jegyzőkönyvek erősen kivonatolt változatban láttak napvilágot, a müncheni egyetemen tanító Adriányi Gábor professzor úgy határozott, hogy az általa szerkesztett Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae című egyháztörténeti sorozatban megjelenteti teljes, kozmetikázatlan változatá... 
2 900 Ft
Missale Strigoniense 1484   [NEM KAPHATÓ]
Missale Strigoniense 1484
A Monumenta Ritualia Hungarica sorozat szerkesztői a középkori magyar liturgikus hagyomány meghatározó forrásainak kritikai kiadására vállalkoztak. A sorozat első kötetében a Missale Strigoniense, az Esztergomi misekönyv 1484-ben megjelent, első nyomtatott kiadásnak szövege kapott helyett. A szentmise szövegét és az egyház hivatalos szertartásaira vonatkozó előírásokat (rubrika) tartalmazó misszálé a tridenti zsinat előtt Magyarországon nagy részén használt ún. esztergomi szertartást foglalta... 
6 800 Ft
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis

A kiadvány az Esztergomi Érsekség középkori történetének forrásait közreadó sorozat, a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis 1874 és 1924 között megjelent három kötetének folytatása. A hetvennégy év után újraindított forráspublikáció modernizált formában igazodik a korábbi kötetekhez: az okleveleket kronologikusan, az érsekek egyházkormányzati idejének sorrendjében, eredeti nyelvükön, nagyrészt teljes szövegükben adja közre. E kötet a Vásári Miklós esztergomi érsek egyházkormányzati ideje (1350–1358) alatt keletkezett és az esztergomi Prímási Levéltár, valamint az Esztergomi Főkáptalani magán- és hiteles helyi levéltár tulajdonában lévő összes oklevelet közli.

 
2 800 Ft
Psalterium Strigoniense 1., 2., 3.

Monumenta Ritualia Hungarica

(MRH) Series Practica

 

Liturgy was probably the most universal communal factor of medieval and early modern Europe. It was the most important source of spiritual life for medieval man and its treasure of texts, melodies and gestures formed the basic knowledge that intellectuals acquired from their childhood and transmitted later to the illiterates.

 

However, this phenomenon, equally rich in texts, melodies and ceremonies, is currently hardly accessible by the modern man, partly because it is unedited, partly because it cannot be fully reconstructed even with the use of the available editions. Similarly to the Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) – a sub-series of the Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Ævorum (BSMRÆ) – the Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) Series Practica is based on strict scholarly principles, but strives to serve a practical purpose, namely to present the medieval liturgical books of Hungary in an easily accessible and understandable form. It will make it much easier to apply this material within the context of research, education, musical interpretation or even everyday ecclesiastical practice. From an educational viewpoint, sources and critical editions will be handled more reliably by a student trained in practical editions. A long-term goal of this series is to provide a starting-point for a revival of the Hungarian Church’s peculiar heritage.

 

 

Psalterium Strigoniense 1.

Pars nocturnalis

 

The most ample and characteristic ceremony within the liturgical life of the European Middle Ages was the Divine Office. This regular service determined the daily rhythm of life for clerics and laymen alike. Its vast textual and melodic content made up the basic material of medieval learning.

 

The aim of the Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) Series Practica I–II is to reconstruct and present the Psalter (making up the bulwark of the Divine Office) from the best sources of the Use of Esztergom in a bilingual edition. In Hungary there is a noteworthy tradition of Gregorian chant translated into the native language, stemming mainly from Protestants in the 16th and 17th centuries. It was after the Second Vatican Council that almost all the texts of the Psalter were translated into Hungarian, and the Gregorian melodies were perfectly applied to them with great musical skill, for the reinvigoration of the medieval Esztergom Use.

 

The Pars nocturnalis contains the nighttime services (matins) of the everyday canonical hours.

 

The Psalterium Strigoniense is compiled, edited and introduced by liturgical historian and Latin philologist, Miklós István Földváry (1978), senior lecturer of the Latin Department of the Faculty of Humanities at Eötvös Loránd University, leader of the Research Group of Liturgical History of the Centre for the Study of Religion at the aforementioned Faculty, and member of the Department for Sacred Music at the Liszt Ferenc Academy of Music (Budapest).

 

 

Psalterium Strigoniense 2.

Pars diurnalis

The most ample and characteristic ceremony within the liturgical life of the European Middle Ages was the Divine Office. This regular service determined the daily rhythm of life for clerics and laymen alike. Its vast textual and melodic content made up the basic material of medieval learning.

 

The aim of the Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) Series Practica I–II is to reconstruct and present the Psalter (making up the bulwark of the Divine Office) from the best sources of the Use of Esztergom in a bilingual edition. In Hungary there is a noteworthy tradition of Gregorian chant translated into the native language, stemming mainly from Protestants in the 16th and 17th centuries. It was after the Second Vatican Council that almost all the texts of the Psalter were translated into Hungarian, and the Gregorian melodies were perfectly applied to them with great musical skill, for the reinvigoration of the medieval Esztergom Use.

 

The Pars diurnalis contains the daytime services (lauds, prime, tierce, sext, none, vespers, compline) of the everyday canonical hours.

 

The Psalterium Strigoniense is compiled, edited and introduced by liturgical historian and Latin philologist, Miklós István Földváry (1978), senior lecturer of the Latin Department of the Faculty of Humanities at Eötvös Loránd University, leader of the Research Group of Liturgical History of the Centre for the Study of Religion at the aforementioned Faculty, and member of the Department for Sacred Music at the Liszt Ferenc Academy of Music (Budapest).

 

 

Psalterium Strigoniense 3.

Liber tonarius

The most ample and characteristic ceremony within the liturgical life of the European Middle Ages was the Divine Office. This regular service determined the daily rhythm of life for clerics and laymen alike. Its vast textual and melodic content made up the basic material of medieval learning.

 

The aim of the Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) Series Practica III is to reconstruct and present the recitation tones of the Psalter (making up the bulwark of the Divine Office) from the available sources of the Use of Esztergom. However, this source material is actually non-existent: everything that can be used in a reconstruction is based on some late medieval and early modern data of the Pauline Order, the liturgy of which is closely related to the Esztergom Use. Any missing information was taken from 20th century liturgical publications of the Gregorian chant, established mostly by the school of Solesmes.

 

The Liber tonarius is compiled, edited, introduced and commented by liturgical historian and Latin philologist, Miklós István Földváry (1978), senior lecturer of the Latin Department of the Faculty of Humanities at Eötvös Loránd University, leader of the Research Group of Liturgical History of the Centre for the Study of Religion at the aforementioned Faculty, and member of the Department for Sacred Music at the Liszt Ferenc Academy of Music (Budapest), with the scholarly advisement of Ágnes Papp, researcher at the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences.

 
6 500 Ft
Vatikán, püspökök, kispapok
Székely Tibor könyve úttörő vállalkozás. Ez az első tényfeltáró összefoglaló a budapesti Központi Szemináriumban 1956–1962 között történtekről: az Opus Pacis mozgalomról, a kispaplázadásról, a megfigyelésekről, beszervezésekről és kizárásokról. A szerző – maga is a Szeminárium 1959-ben kizárt növendéke – koronatanúja és szenvedő áldozata is az eseményeknek.
Nyugdíjba vonulása után fogott bele a szemináriumi életet érintő dokumentumok feltárásába,... 

Sorrend: