Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Filozófia

Főkategória >Filozófia

Sorrend:

A fiatal Lukács (Útja Marxhoz: 1902–1918)
Jelen kötetével régi adósságát törleszti a szerző, ugyanis kronológiailag az első darabját vehetik kézbe az Argumentum Kiadó Lukács Archívumának sorozatában a szakemberek és a filozófiatörténet iránt érdeklődő olvasók. Lendvai L. Ferenc a belső elemzés módszerével kísérli meg bemutatni Lukács György 1902 és 1918 között keletkezett műveit, valamint ezen keresztül a fiatal Lukács fejlődését, melyet ő maga utam Marxhoz formulával fogalmazott meg. Lukács munkássága jól elkülöníthető szakaszainak ... 
2 900 Ft
A szabadság értelme – az értelem szabadsága
A kötet a politikai modernitás alapkérdéseit, a politikai és az egyéni szabadság dilemmáit közelíti meg esettanulmányok révén. Mindezeket az alábbi témák köré csoportosítva dolgozták fel a legjobb, nemzetközi reputációjú szakemberek, egyetemi tanárok, oktatók és tudományos kutatók: felvilágosodások, politikai modernitások, morális autonómia, kollektív identitások, a modern politika természete és a modern demokrácia technikái. A kötet remek pillanatkép a magyar liberális filozófiai gondolkodás... 
2 800 Ft
Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből
Hajdú Péternek a nyugati filozófia történetéről készített összefoglalása bátran ajánlható minden egyetemi, főiskolai hallgatónak, és mindazoknak, akik szeretnének a lineárisan előrehaladó filozófiatörténetnél valamivel koncepciózusabb, komplexebb rálátást nyerni e két és fél évezreden átívelő szellemi örökségre. A szerző világos, pontos megfogalmazásai könnyen emészthetővé teszik a művet, izgalmassá, érdekfeszítővé pedig az alapját képező szemlélet, amely minden új gondolat, illetve gondolati... 
3 500 Ft
  Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről

Ez a szöveggyűjtemény különböző években született írásaimat tartalmazza három nagyobb témakörben. A kultúra, a műveltség és a közművelődés fogalma köré csoportosítva vizsgálja azok jelentését és a velük összefüggő problémákat. Célom ezzel az összeállítással, hogy érzékeltessem az egyes témakörök változó megítélését és egyúttal azok többoldalú megközelítését.


Ez a szöveggyűjtemény különböző években született írásaimat tartalmazza, három nagyobb témakörben. A kultúra, a műveltség és a közművelődés fogalma köré csoportosítva vizsgálja azok jelentését és a velük összefüggő problémákat. Célom ezzel az összeállítással, hogy érzékeltessem az egyes témakörök változó megítélését, és egyúttal azok többoldalú megközelítését.

Az egymástól függetlenül kialakult cikkekben, előadások szövegeiben voltak ismétlődő megállapítások. Egy részüket töröltem, másokat azonban meghagytam, mert megtörték volna az eredeti gondolatmenet logikus rendjét. Az egyes írások csoportosítását inkább tartalmi összefüggések határozták meg, s nem annyira időrendiek. Keletkezésük idejét azonban – néhány kivételtől eltekintve – a szövegek végén jeleztem, így megállapítható, hogy az adott írás szemlélete hogyan kapcsolódik a korát meghatározó körülményekhez. Ahol a keltezés idejét nem tudtam feltüntetni, azok a fejtegetések általában régebbiek, és nem is jelentek meg nyomtatásban sehol sem. Talán mégis érdekesek lehetnek az olvasók számára, már csak azért is, mert kiolvasható belőlük, hogyan változott meg időközben a felfogásom és a stílusom. Tény, hogy a régebbi írásokat ma már másképpen fogalmaznám meg, de a hitelesség kedvéért jobbnak tartottam ezek meghagyását.

A kötet összeállításával nem törekedtem egy témakör egészének átfogására, csak azokat az írásokat válogattam össze, amelyeknek ma is lehet valamilyen szempontból érvényesíthető mondanivalója. A kötet fogadtatása azonban jelezheti, hogy melyek azok a problémák, amelyeknek részletesebb értelmezésére a jövőben vállalkozni kell. (E vonatkozásban szívesen fogadom a visszajelzéseket.)


(Maróti Andor)

 
2 500 Ft
Megélt esztétika
Nekünk, filozófusoknak az az egyéni küldetésünk, hogy a magunk korának hangjával, jellegével újjáélesszük a mindenkori értékbírált rendszereket, Spinozát, Hegelt és Marxot… Azért haldoklik az emberiség, mert megfullad a hazugság odúiban. Közel érzem magamhoz, amit a hős, Rosenthal mond Paul Nizan Az összeesküvés című könyvében, mely a 20-as évek fiatal francia értelmiségieinek szellemét idézi, akik a háborút, a béke első zűrzavarait követő időket élték át, és egy mesebelien hazug kor vége fel... 
3 200 Ft

Sorrend: