Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Sajtótörténet

Főkategória >Sajtótörténet

Sorrend:

A budapesti sajtó adattára 1873–1950
Kötetünk a levéltári források, nevezetesen a megjelentetés engedélyezését kérő beadványok alapján Budapest egyesítésétől, 1873-tól 1950-ig, a háború után újból megindított lapok betiltásáig terjedően a lapcímek alfabetikus rendjében közli a székesfőváros területén megjelent periodikumok legfontosabb adatait, konkrétan a következőket:
• cím
• alcím
• a lap megjelenésének időhatárai (indulás, megszűnés)
• a periodikum nyelve
• jellege (szaklap,... 
Nincs raktáron
A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja. 1908.

Az 1907-es esztendőt, melynek krónikáját most kezünkbe vehetjük, csendesebb idők, kevésbé zajos történések jellemezték, ám mégis izgalmas lehet a mai olvasó számára, aki annak tudatában olvashatja e gyűjteményt, hogy ezek az események és gondolatok előzték meg az irodalomtörténeti szempontból nagy horderejű 1908-as évet.

Az ez évi Almanach A Magyar Bohémvilág címet kapta, alcíme: Irókról, ujságirókról, szinészekről, poétákról, zenészekről, festőkről, szobrászokról stb. A kötet a címéhez híven tematikus blokkokon át vezeti be az olvasót az újságírás és az újságírólét, sőt a művészvilág kulisszái mögé, a korabeli hírlapirodalom neves alakjainak közreműködésével. A szövegek néhol tréfás, másutt ismeretterjesztő módon tárják fel az újságírói klubéletet, a szerkesztői feladatokkal járó nehézségeket, vagy éppen a sajtó és olvasóközönség viszonyát, miközben Ady Endre, Gárdonyi Géza, Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc vagy Szép Ernő írásainak is helyet adnak e lapok.

A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó, felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötetek anyaga azonban – reményeink szerint – a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart.

 
4 900 Ft
Nincs raktáron
A Budapesti Ujságírók Egyesülete Almanachja. 1909.
Az 1909. évi Almanach szerkesztőinek célja az volt, „hogy akta gyűjteményét” állítsák össze „azoknak a felfogásoknak, melyek tendencziájukhoz és állapotukhoz képest a mai társadalmi és irodalmi világnézet háborus mozgalmainak kétféle visszatükrözői”. A legújabb irodalom körül című fejezetben többek közt Ady Endre, Ignotus, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, illetve Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő és Szabolcska Mihály, A nemzetköziség körül címűben pedig Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, S... 
4 900 Ft
Nincs raktáron
A Budapesti Ujságírók Egyesülete Almanachja. 1910. évre
Az 1910. évi Almanach az Utazás az újságírás körül alcímet kapta, változatos műfajú és hangvételű anyagával szépirodalom és újságírás viszonyát, a (szép)írók újságírói tevékenységét, a két szerep és kétféle szövegvilág közti feszültséget járja körül. Ez a ma már az irodalomszociológia és társadalomtörténet körébe utalható problémakor Ambrus Zoltán bevezető esszékében, a kor ismert újságíróinak, szerkesztőinek (Rákosi Jenő, Singer Zsigmond, Márkus Miksa, Gelléri Mór, Radó Sámuel és mások) a pá... 
3 900 Ft
Nincs raktáron
A Budapesti Ujságírók Egyesülete Almanachja. 1911.
A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötetek anyaga azonban – reményeink szerint – a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart.... 
4 900 Ft
Nincs raktáron

Sorrend: