Artikelbeschreibung


Eötvös József uralkodó eszméi

Eötvös József uralkodó eszméi

Status
NEM KAPHATÓ    
Artikelpreis
2 900 Ft
Teilen
Funktionen
Kurzbeschreibung
A kötet Eötvös József (1813–1871) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című, 1851 és 1854 között egyidejűleg magyarul és németül megjelent művének sokrétű feldolgozását: filológiai, kontextuális és kritikai olvasatát nyújtja. A filológia szintjén a mű azt a hipotézist védelmezi, hogy az Uralkodó eszmék első kötete nem a Világos utáni csalódottság és kiábrándultság szellemi terméke, hanem a törékeny és veszélyeztetett, de még fennálló 1848-as európai alkotmányosság védelmében íródott. Gángó Gábor másfelől az Uralkodó eszmék eddig elhanyagolt tudományos tervére összpontosít. Eötvös kinyilvánított szándéka volt, hogy Francis Bacon induktív és kísérleti módszere alapján újraalkossa a politikai tudományt. A szerző részletesen elemzi Eötvös kötődését az olyan kortárs politikai áramlatokhoz és beszédmódokhoz, mint a historicizmus, a pozitivizmus vagy a hegelianizmus. A kötet részletesen feltárja az eötvösi politikafilozófia forrásait és geopolitikai kontextusát. Az elemzések az említetteken túl hangsúlyosan kitérnek az Uralkodó eszmék mindeddig nem vizsgált magyar vonatkozásaira, elhelyezve a művet nemcsak az európai, hanem a korabeli magyar politikaelméleti törekvések összefüggésében is. Végül recepciótörténeti vizsgálódása során Gángó Gábor világossá teszi, hogy Eötvös politikai gondolkodásának hatását eltúlozza a szakirodalom: Eötvösnek mint nemzetközileg elismert politikafilozófusnak a képét Concha Győző eszmetörténész formálta ki, megkísérelvén a magyar elit kiegyezés utáni politikai felsőbbségét az Uralkodó eszmék szerzőjének vélelmezett tekintélyével alátámasztani.
Autor
Gángó Gábor
Titel
Eötvös József uralkodó eszméi
Untertitel
Kontextus és kritika
ISBN
9789634463603
Verlag
Argumentum Kiadó
Ausgabedatum
2006
Bindung
keménytáblás
Oldalszám
350