Artikelbeschreibung


Reformátusok Budapesten 1–2.

Reformátusok Budapesten 1–2.

-25%
Artikelpreis
8 500 Ft
Aktionspreis: 6 375 Ft
Artikel in Warenkorb legen
Teilen
Funktionen
Kurzbeschreibung
A reformáció már 1526 előtt rokonszenvezőkre talált Budán. A török hódoltság alatt is éltek protestáns közösségek Pest-Budán, majd az ellenreformációs intézkedések miatt egy évszázadig tiltották letelepedésüket. A pesti református egyházközség 1796-ban alakulhatott újra. A reformátusok lélekszáma, mely kezdetben alig haladta meg a százat, rohamosan növekedett, mert az ipari forradalom hatására létesülő gyárak és a főváros kínálta egyéb munkalehetőségek tömegeket vonzottak az ország minden tájáról. A 20. század elejétől a nagyvárossá vált Budapesten él Magyarország legnagyobb református közössége. A reformátusok jelentékenyen hozzájárultak a főváros magyarosodásához és a polgári átalakuláshoz. Társadalmi súlyuk elsősorban a politikai és a tudományos elitben, valamint a bérből és fizetésből élő alsóbb néprétegekben vált jelentőssé. A fővárosi reformátusság múltját és jelenét két kötetben, több mint félszáz, eredeti kutatáson alapuló tanulmány és adattárak mutatják be. A monografikus igényű, mintegy félezer fényképpel és térképekkel, táblázatokkal illusztrált, sokkszerzős mű a budapesti reformátusok kulturális és társadalmi szerepvállalásával, egyházi életének legfontosabb területeivel, továbbá kimagasló szereplőivel és családjaival foglalkozik. Társadalom és egyház termékeny kapcsolatát szociális intézmények, iskolák, egyesületek, tudományos gyűjtemények, könyvkiadók, nyomdák, újságok és folyóiratok alapításának és működtetésének sora jelzi. A budapesti reformátusok története a hazai polgárosodás sajátos, nemzetközi összehasonlításban is tanulságos fejezete. Hasonló tematikájú és terjedelmű összefoglaló munka nemcsak Magyarországon, Európában is párját ritkítja.
Serie
Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai
Titel
Reformátusok Budapesten 1–2.
Untertitel
Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról
ISBN
9789634464112
Verlag
Argumentum Kiadó
Ausgabedatum
2006
Bindung
keménytáblás
Oldalszám
764 + 808
Kötetek száma
2
Formátum
B/5.