Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Szociológia, Társadalomtudomány

Főkategória >Szociológia, Társadalomtudomány

Sorrend:

prev
12
next

Ante-equilibrium   [NEM KAPHATÓ]
Ante-equilibrium
A „harmadik világra” összpontosítva fejti ki nézeteit és tesz javaslatot a nemzetközi támogatási modellváltásra. Ennek középpontjában a munkaerő-képzés elméleti és gyakorlati összekapcsolása áll, és a globalizáció egyfajta alternatív értelmezése a „harmadik világra”. 
1 500 Ft
-25%
Éghajlatváltozás és szociológia

Az MTA Szociológiai Intézetében a 2000-es évek elején kezdtem el az éghajlatváltozás szociológiai kutatását. Azokban az években nem gondoltam volna, hogy közel 20 év múlva a klímaváltozás és a klímavészhelyzet bevezetése ilyen fontos társadalmi és politikai kérdéssé válik majd Magyarországon, egész Európában és a Föld minden országában. Ez a gyors változás és a természet egyre erőteljesebb „üzenetei” arra ösztönöztek, hogy a klímaváltozásról írt tanulmányaimat egy kötetbe gyűjtsem össze. Ezekben az írásaimban különböző megközelítésekben ugyanarra a kérdésre keresem a választ: ha az iparilag fejlett országok vezetői és az ezekben az országokban élő emberek jelentős része jól tudja, hogy az ökológiai válság és az éghajlatváltozás milyen kockázatokat jelent számukra, akkor milyen társadalmi feltételek eredményezik azt, hogy ezek a kockázatok nem csökkennek, hanem folyamatosan tovább növekednek. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik további két kérdés, amelyekkel több tanulmányban is foglalkozom: milyen lehetőségeket látok ennek az ellentmondásnak a feloldására, és ebben milyen szerepe lehet a szociológiának. Az ebben a kötetben most együtt megjelenő tanulmányaim ezekre a kérdésekre adnak a választ.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
Exponált emlék   [NEM KAPHATÓ]
Exponált emlék

A történelmi események, sorsfordulók gyakran alapjaiban érintik a családok integritását, sorsát, s a család (ön)reprezentációi sokszor épp ezekre a tágabb összefüggésekre reflektálnak.

A kulturális emlékezet kutatásának egyik legizgalmasabb része a családi képek vizsgálata, mely egyaránt foglalkoztatja a művészeket, irodalmárokat, történészeket, művészettörténészeket, szociológusokat, antropológusokat.

Miután a „nagy” történelemírásról bebizonyosodott, hogy ideológiák, érdekek mentén, emberek által konstruálódik, s hogy az objektivitás, illetve az igazság fogalmát nem tekinthetjük magától értetődőnek, mintha a magánszféra s benne a családi kép igazabb igazságot ígérne.

Ebben a kötetben külföldi és hazai szakemberek különböző diszciplínák perspektívájából vizsgálják a családi képek történetét, jelentését és funkcióját.

 
2 300 Ft
Hegedüs Sándor, a százkezű politikus
Hegedüs Sándor (1847–1906) a 19. század második felének és a 20. század első éveinek mára sajnálatosan elfeledett kiemelkedő személyisége, neves publicistája és ismert politikusa volt. Halálakor azt írta róla Mikszáth Kálmán: a százkezű ember halt meg itt, aki valamennyi kezével dolgozott, soha se pihent, mert soha el nem fáradt, egy percre meg nem állt, mindig sietett.

A jelen kötet a véletlennek köszönheti megjelenését. Hatvan évig rejtette titkait az a hét utazó... 
4 500 Ft
Hősök vagy balekok?   [NEM KAPHATÓ]
Hősök vagy balekok?
A könyv szerzője a 20 század hetvenes éveinek elején rendkívüli intenzitással látott hozzá a kortárs magyar irodalom ismertetéséhez. A folyóiratok szerkesztői szívesen adtak teret érdeklődésének, a kiadók rendszerint még a megjelenés előtt lehetővé tették számára az új művek megismerését. Érdeklődése kiterjedt minden újonnan megjelenő prózai írásműre, és természetesen nemcsak azokra, amelyekről beszámolhatott a lapokban vagy a rádióban. Az új irodalom népszerűsítéséért a Kiadói Főigazgatóság ... 
2 300 Ft
Krédó és rezignáció   [NEM KAPHATÓ]
Krédó és rezignáció
A 70-es évek elején írt tanulmányom Walter Benjáminról könyvalakban most jelenik meg először. Benjámin művészetelméleteiben a befogadás- és hatástörténeti fordulat vonzott, valamint annak egyenes következménye, a nem szociológiai vagy történészi, hanem kifejezetten filozófiai érdeklődés a kevésbé sikerült művészi teljesítmények, heteronóm műfajok, kisművészetek iránt, s ezzel a remekmű-esztétika relativizálása. A maradandó, a kiemelkedő műalkotások öröklétű megállapodottsága és felkereshetősé... 
Megroppan a világrend   [NEM KAPHATÓ]
Megroppan a világrend
A Kelet-Közép-Európában és a Szovjetunióban 1989–1991 között végbement hatalmas változást, mely a szocialista világrend felbomlásához és a Szovjetunió széteséséhez vezetett, jelentőségében csak a II. világháborút követő nagy átrendezéshez lehet hasonlítani. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 20. század második felében ez az eseménysorozat bírt a legnagyobb jelentőséggel az emberiség történetében. Az 1989-ben kezdetüket vett európai társadalmi-politikai folyamatok kétségtelenül alapvető kihatás... 
2 100 Ft
Migráció alulnézetből   [NEM KAPHATÓ]
Migráció alulnézetből
Aligha van ma Magyarországon olyan ember, akit közvetlenül vagy közvetve ne érintene a migráció, akinek a családjában, környezetében ne lenne legalább egyvalaki, aki az elmúlt években elindult külföldre, hogy dolgozzon, boldoguljon, anyagi biztonságot teremtsen a családja számára, vagy megalapozza a következő generációk jövőjét.

Tanulmánykötetünk ilyen emberekről szól. Vannak, akik tartósnak gondolják letelepedésüket egy nyugati országban, többségük azonban nem akar,... 
2 400 Ft
Tardoson, a téren és a pázsiton
 
1 800 Ft

prev
12
next

Sorrend: