Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Vers


Sorrend:

prev
12
next

Rétegek   [NEM KAPHATÓ]
Rétegek
Ez a harmadik verseskötetem, kedves Olvasó. Az első kötetet (Az utolsó sziget. Versek 2000-ből, 2001) egy év alatt írtam: bátran és gyorsan. Gyakorlott pályatárs ijesztgetett: a második gyengébb szokott lenni. Majd a harmadik! Nem ijedtem meg, és nem is gondolom, hogy gyengébb a Kézírás (2004). Valamennyivel több idő kellett hozzá, de nem az ijedség miatt. Alig több időt vett igénybe ez a harmadik is. Egy híján már készen voltak a versek 2007 nyarán. Nem érleltem, nem csiszoltam, hanem magam ... 
2 100 Ft
Se tűz, se éj   [NEM KAPHATÓ]
Se tűz, se éj

„hiányodban reményed” – olvashatjuk a kötet beköszöntő versében.
1990-ben, egész addigi életművét átfogó válogatott verseinek (Tűzföldi táj) fülszövegében így jellemezte líráját maga a költő:
„Kettősség és ellentmondás ez: az én és a Te,
a semmi és a van, a van és a lét elválasztása
és egyben egységük rejtelmes megsejtése is.
Az egyidejűségben? Az időnek átcsúszásában
az örökkévalóba? Vagy az időtlenségben?
Az elmúló élet benső története mindössze az a folyamat,
ahogyan ez a kérdés érvényét vesztette.”
S ez a legújabb kötetre is pontosan ráillik. Igaz, ma már evidencia Pór Péter irodalomtörténész egykori megállapítása, miszerint Beney Zsuzsa egy verset ír egész pályafutása során: a lét és nemlét kérdéseit bogozza egyre mélyebb
és mélyebb, egyre intellektuálisabb, filozofikusabb megközelítéssel.
De máig igaz Weöres Sándor tétele is, aki a pályakezdő költőről írta, hogy szinte „anyagtalan, átlátszó fényfátyol” ez a költészet, melynek témáját csak többszöri olvasás során lehet felfejteni, illetve – tegyük hozzá – megérezni.
Hogy mennyire folytatása ez az újabb könyv a korábbiaknak, mutatja az is, hogy a költő majd minden újabb kötetébe beilleszti az éppen soron lévő versek közvetlen gondolati-érzelmi előzményeit, így kölcsönözve különös belső ritmust, érdekes szerkezeti feszültséget a köteteknek.

 
1 900 Ft
Só és emlékezet   [NEM KAPHATÓ]
Só és emlékezet
1981-ben és 1982-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál Zelk Zoltán összegyűjtött műveinek sorozatában verseinek két kötetes gyűjteménye, az Este a kútban és a Keréknyomok az égen. Az első kötet a Valaki című verssel nyit, a második pedig a Három perc cíművel zárul. Ugyanebben a „keretben” sorakoznak most e válogatott kötetben a költő versei, 56 év munkásságából közel 400 költeményt újraidézve. Újraolvasva őket most is érvényesnek érezzük Vas István egykori megállapítását Zelk eredetiségéről:... 
um die fünfzig – kolo piecdziesiatki – ötven felé
A német költő lírájára a nagyfokú intellektualitás, kulturális érzékenység jellemző. Az ötvenedik életévébe lépő költő utóbbi években született létösszegző, finom ritmikájú, zenei ihletésű versei a gondolat játékos ugrásainak kínálnak teret. Hol a stilizált Minne-költészet, hol az érzéki barokk vagy az erotikus rokokó, hol a végtelenbe tekintő romantika érzésvilága kap hangot, de a huszonegyedik századi ember végtelenül szikár, a jelentések határait, a nemlét tartományát érzékeltető szavaival... 
1 900 Ft
Útérintő   [NEM KAPHATÓ]
Útérintő
Ez a többnyire közvetett, rejtőzködő, tárgyias elemekhez kötődő líraiság mérhetetlenül gazdag. Térben és időben egyre bővülő, táguló. Nem nélkülözi azonban a szenvedélyt, a személyességet sem de mindig játékos, ironikus távolságtartással. Fegyelmezetten. Így vallott erről egy interjúban: …a költőnek magán kell átbocsátania mindent, amit meg akar írni, a tárgyi világot is, és ezt világos tudattal kell tennie… Vagy ahogy Árnyékváros című kötete rövid prózai bevezetőjében mondta: nagyon megtanul... 
3 700 Ft
Úton   [NEM KAPHATÓ]
Úton
Miként a két évvel korábban megjelent Sárkányölő című kötetében, Simon Ottó most is a „Pannon-róna”, a Balaton-vidék üzenetét küldi nekünk. „A tó egymásért sóvárgó két partja közt”, a nádasok, parti füzek és cserjék csendjében, a vadlibák gágogása és szárcsarikoltás hangjai mellett éli meg a hétköznapok, a századforduló viszontagságait. De a természet, a balatoni művészek példája – Egry József, Fodor András, Takáts Gyula – és hite őt is felvértezi a „rombolás szelleme” ellen. S a tó tükrében ... 
980 Ft
Vágtáznak az idő lovai   [NEM KAPHATÓ]
Vágtáznak az idő lovai
Kondor Ilonát kevesen ismerik. Nem tartozik a számontartott költők közé, pedig már nem kezdő. Versei 1979 óta jelennek meg, elsősorban a veszprémi Napló és a Somogy hasábjain. Sok száz versből készült ez a válogatás, mely 96 költeményt mutat be. 
650 Ft
Vérezni kezd a tenger   [NEM KAPHATÓ]
Vérezni kezd a tenger
A magyar irodalom és kultúra norvégiai népszerűsítője, a nyugati magyar emigráns líra kimagasló képviselője volt az idén augusztusban norvégiai otthonában hetvenhét évesen elhunyt Sulyok Vince. A most megjelent szép kötet a neves fotográfus, Kaiser Ottó művészi felvételei kíséretében adja az olvasók kezébe a költő utóbbi években született verseit. Sulyok Vince költészetében a skandináv irodalomra nagy hatást gyakorló szikár, tárgyias líra, az élőbeszédszerű, monologizáló szabad vers és a klas... 
2 500 Ft
Verskazal   [NEM KAPHATÓ]
Verskazal
 
1 900 Ft

prev
12
next

Sorrend: