Product Details


Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig – Eszmetörténeti könyvtár 3.

Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig – Eszmetörténeti könyvtár 3.

-25%
Product price
2 900 Ft
Discount: 2 175 Ft
Add product to cart
Share
Functions
Short description
Bibó István életművének szisztematikus kutatása a mögöttünk hagyott évtizedben kezdett kibontakozni. A 20. század legjelentősebb politikai gondolkodója, az életében elhallgattatott és elhallgatott Bibó már korábban, a halálát követő évtizedben politikai recepció tárgyává vált: neve hívó szó, sokféle hagyományra támaszkodó életműve pedig a rendszerkritikus értelmiség afféle közös nevezője lett. A tudományos feldolgozás csak a politikai recepció apályát követően indult meg. Ennek nyomán ma számottevően többet tudunk a gondolkodóról – pályájának különböző szakaszairól és munkásságának egyes összetevőiről, az őt ért hatásokról és a gondolkodását más gondolkodókhoz fűző analógiákról –, mint akár egy évtizeddel ezelőtt. A kibontakozó kutatások azonban még nem eredményezték a bibói gondolkodás reflexiójának átfogó szintézisét: elsősorban tanulmánykötetek részfeldolgozásaiban, illetve egy-egy részterület monografikus feldolgozásában merültek ki.
A sorozat egyik első kötete Kovács Gábornak, az MTA Filozófiai Kutatóintézet tudományos munkatársának címben jelzett munkája. E monográfia éppen azért különösen figyelemre méltó, mert nem valamely részproblémát tárgyal, hanem a bibói életmű egészének számbavételét vállalja magára. Középpontjában ugyan a politikai gondolkodó áll, egyszerre nyújt azonban életrajzot, szellemi portrét és problémaorientált elemzésgyűjteményt, amely a kérdés legátfogóbb és legalaposabb kifejtése lett. A kötet nem csupán Kovács korábbi munkásságát összegzi, hanem a Bibó-kutatás egyik legjelentősebb teljesítménye is.
Serial
Eszmetörténeti könyvtár
Author
Kovács Gábor
Title
Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig – Eszmetörténeti könyvtár 3.
Subtitle
Bibó István, a politikai gondolkodó
ISBN
9789634462750
Publisher
Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely
Date of issue
2004
Binding
keménytáblás
Oldalszám
494
Formátum
A/5.