Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Publisher

Encyclopedia, lexicon, dictionary

Main category >Encyclopedia, lexicon, dictionary

Sort by:

-25%
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 10.
1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, mai nevén az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Irodalomtudományi Intézete vállalkozásában a magyar irodalomtörténet bibliográfiájának összeállítása és megjelentetése. E mostani, tizedik kötet is ugyanazokat a tudományos, elméleti és történeti, illetve kapcsolattörténeti szempontokat veszi alapul, mint elődei, azzal a kivétellel, hogy az A-tól Zs-ig tartó személyi rész, az egyetemes magyar irodalom jegyében, egye... 
6 500 Ft
Discount: 4 875 Ft
-25%
Irodalmi alakok nagy lexikona 1.
A három kötetben készülő, az írók és költők képzeletében született s az egyetemes és magyar irodalom alkotásaiból ismert szereplőket bemutató lexikon első kötete az irodalom előtti irodalom, az emberiség ősi, kollektív alkotásaiban megjelenő alakokat vonultatja fel alfabetikus rendben. Az év végére tervezett második kötet a világirodalom, a jövőre megjelenő harmadik kötet pedig a magyar irodalom legfontosabb figuráit állítja elénk.  
4 950 Ft
Discount: 3 713 Ft
-25%
Irodalmi alakok nagy lexikona 2.
A három kötetben készülő, az írók és költők képzeletében született s az egyetemes és magyar irodalom alkotásaiból ismert szereplőket bemutató lexikon első kötete az irodalom előtti irodalom, az emberiség ősi, kollektív alkotásaiban megjelenő alakokat vonultatja fel alfabetikus rendben. A most megjelent második kötet 110 magyar író és költő listája, aki egy vagy több regényének, elbeszélő költeményének vagy drámájának alakjai révén szerepel ebben a kötetben; a művek száma 222, a teljes címszóv... 
3 800 Ft
Discount: 2 850 Ft
-25%
Magyar helységnév-azonosító szótár
 
11 000 Ft
Discount: 8 250 Ft
A magyar emigráns irodalom lexikona
A lexikon közel két évtizedes kutatómunka eredménye. Mintegy 6200 személy életrajza található a kötetben. 
5 400 Ft
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 5.
 
2 250 Ft
A Magyar Országgyűlés Elnökei 1848–2002
 
3 900 Ft
Festetics-kódex 1494 előtt – Régi magyar kódexek 20.
Ez a két család címerével díszített kódex Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának készült a törökverő hős által alapított nagyvázsonyi pálos kolostorban, testvérkódexével az 1513-ban másolt Czech-kódexszel együtt.

A Festetics-kódex Mária teljes kis-zsolozsmáját tartalmazza 32 zsoltár fordításával. Ezenkívül magánimádságokat találunk benne, köztük a Pál uram betegségéről szólót. Irodalomtörténetünk számára is fontos, hogy a kiállításában is legszebb reneszánsz nyel... 
1 540 Ft
FTC Almanach 2009/2010   [NEM KAPHATÓ]
FTC Almanach 2009/2010
Az FTC Almanach 648 oldalon 458 képpel a Ferencvárosi Torna Club évkönyve, amely az előző, 2009/2010-es idény történéseit dolgozza fel. Nagy Béla, az FTC legendás krónikása a hetvenes években indította útjára az FTC Napló című sorozatát. Könyvünk ennek folytatása, követve annak felépítését, információgazdagságát. Jelen kötetben leírásokkal, interjúkkal, valamint képekkel illusztrálva, időrendben haladva a teljesség igényével idézzük fel a klub valamennyi szakosztályának sporteseményét, és ves... 
5 950 Ft
Lobkowicz-kódex 1514 – Régi magyar kódexek 22.

A kötet az 1514 körül másolt Lobkowicz-kódex hasonmását és filológiai jegyzetekkel ellátott betűhű átiratát közli. A gazdagon díszített kódex közel ötszáz év után most kerül először a magyar olvasó elé, hiszen már múlt századi felfedezése idején is a csehországi, ma Amerikában élő Lobkowicz hercegi család tulajdonában volt, s ott van ma is. Tartalmazza Szent Fruzsina és Szent Elek legendáját, epizódokat Szent Ferenc és Szent Klára legendáriumából, elmélkedéseket és példákat Szent Bonaventura, Kempis Tamás és Temesvári Pelbárt műveiből, amelyek között megtalálható a kódexirodalomban oly közkedvelt „unikornis példája” vagy az „embernek három fő ellenségéről” szóló tanítás. A bevezető tanulmány megismertet a kódex külső jellemzőivel, történetével, helyesírásával, felsorolja a szövegek latin forrásait és más magyar kódexekben előforduló párhuzamos helyeit.

 

Régi magyar kódexek 22.

 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái I.
Jelen kötet 2939 íróról ad felvilágosítást. Ezek közül csupán 480 szerepel Szinnyeinél. 
1 800 Ft
Magyar írók élete és munkái II.
Gulyás Pál (1881–1963) jeles irodalom- és könyvtörténész, bibliográfus, akadémikus vállalkozott arra, hogy folytassa Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái című művét. A ma is nélkülözhetetlen lexikonból 1939–1944 között A–Dz betűig hat kötet jelent meg. A lexikon alapjául szolgáló gyakran kézirásos, rossz alapanyagú, másodlagosan felhasznált papírdarabokra írt cédula-anyag az MTA Könyvtára Kézirattárába került. 1990–2002 között Viczián János sajtó alá rendezte E-től Ö betűig a céduláka... 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái VII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XI.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XIII.
 
680 Ft
Magyar írók élete és munkái XIX.

Az 1939-ben Szinnyei József tizenöt kötetes életrajzi lexikonának folytatásaként megindított sorozat legújabb kötete immár az N betűhöz érkezett el, és az N. Árpádné – Özséb, P[áter] címszavak által közrefogott életrajzokkal ismertet meg bennünket. Pontosabban az életrajzoknak a gyűjtő Gulyás Pál haláláig terjedő szakaszával. A lexikon minden olyan szerzőt szerepeltet, akinek – a műfaji jellegtől és a tartalmi vagy az esztétikai értéktől függetlenül – írása nyomtatásban napvilágot látott.

 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XVII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XVIII.

Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János.

A sorozat legújabb kötete két részből tevődik össze. Az első rész Pótlás a XVII. kötethez, nevezetesen a Lampertis Margit; Langer Ignác – Lengyelné címszavakat tartalmazza. Majd következik a tényleges XVIII. kötet. Címszavai: Maácz János – Myskovszky Viktor.

 
1 500 Ft
Magyar-német szólások   [NEM KAPHATÓ]
Magyar-német szólások
Magyar–német frazeológiai szótár utoljára 1937-ben jelent meg: Bíró Izabella és Schlandt Henrik Szólások és fordulatok magyar–német gyűjteménye. Ez azt is jelenti, hogy a közmondások, szállóigék tömegében a szoros értelemben vett szólások szinte elvesznek
E gyűjtemény alapja: a hétkötetes Értelmező Szótár szólásanyaga, ezt egészíti ki O. Nagy Gábor alapvető munkája, a Magyar szólások és közmondások (1966); Halász Előd ma-gyar–német szótára, az említett Bíró–Schland... 
4 300 Ft
 

prev
12
next

Sort by: