Filter
Serial
Author
Title
Subtitle
Language
Publisher
Sort
Recenzió

Poem


Sort by:

A tárgytalan lét
 
1 300 Ft
Out of stock
Sóhajok
 
1 500 Ft
Out of stock
Védöháló nélkül
 
2 500 Ft
Out of stock
(Pen)ultima (H)ora   [NEM KAPHATÓ]
(Pen)ultima (H)ora
 
480 Ft
A holdvilágos éj – Die Mondscheinnacht

A minden tekintetben igényes magyar-német könyvsorozat a régebbi és az újabb kori magyar és német irodalom remekeit, sőt némely ritkaságait kínálja fel, párhuzamba állítva ugyanazon mű magyar és német szövegét. A kétnyelvűség önmagában nem újdonság. Új: a sokat emlegetett kölcsönösség, az „adni és kapni” következetes érvényesítése, valamint mindkét irodalom régebbi és újabb, sőt legújabb műveinek nagyjából egyenlő arányú jelenléte. Vagyis: ha valamelyik kötetben a német mű régebbi, akkor a magyar újabb keletű, és megfordítva, kötetről kötetre sorrendi váltakozásban. Az Anette von Droste-Hülshoff híres művét, A zsidóbükk című elbeszélést és Mészöly Miklós Szárnyas lovak című novelláját publikáló első kötet után most Vörösmarty remekeit és Franz Fühmann kiváló elbeszélést olvashatjuk egyszerre magyar és német nyelven. A kötet az esztétikai élményeken túl jó szolgálatot tehet azoknak, akik az egyik vagy a másik nyelv elsajátítása során kellő színvonalra jutva már képesek arra, hogy megítéljék a közölt művek nyelvi változatait, de azoknak is, akik a másik nyelven való olvasás terén még nem kellően gyakorlott lépéseket téve szótárak fáradságos forgatása helyett azonnali segítségre lelnek a párhuzamos oldal általában azonos sorában.

 
1 600 Ft
A száműzetés kertje   [NEM KAPHATÓ]
A száműzetés kertje
 
2 500 Ft
A szív harangütései   [NEM KAPHATÓ]
A szív harangütései
 
1 800 Ft
Az utolsó sziget   [NEM KAPHATÓ]
Az utolsó sziget
 
1 700 Ft
Die Judenbuche – A Zsidóbükk
 
Égikék   [NEM KAPHATÓ]
Égikék
Szép lett, jó kézbe venni, olvasgatni, nézegetni. Köszönöm a konok biztatást, hogy Egyben lássam a világot, s higgyek a létezés fölvilágolásában, s ne dideregjek. Bertók László Saját hangot és saját versformát teremtettél, epikus elemekkel átszőtt vallomásos stílust. Bízom benne, hogy a könyv méltó figyelmet kelt az irodalmi élet fórumain is. Tüskés Tibor A gyönyörű természeti képek, a Balaton szépségeit megörökítő versek az örök emberi értékekről, a szülőföldről, szerelemről, az emlékezésről... 
1 700 Ft
Elégia az assisi cipőről   [NEM KAPHATÓ]
Elégia az assisi cipőről
Sumonyi Zoltán új verseskötete irodalomtörténetileg is szerves folytatása a 2011-ben megjelent verseskönyv anyagának. Akkor egy terjedelmesebb sorozat erejéig a Nyugat című folyóiratban publikált verseket írta át a maga képére, most a Sumonyi Zoltán új verseskötete irodalomtörténetileg is szerves folytatása a 2011-ben megjelent verseskönyv anyagának. Akkor egy terjedelmesebb sorozat erejéig a Nyugat című folyóiratban publikált verseket írta át a maga képére, most a Nyugat utódjának, az 1941 o... 
2 200 Ft
Ez, és nem más   [NEM KAPHATÓ]
Ez, és nem más
 
2 200 Ft
Fóbiák   [NEM KAPHATÓ]
Fóbiák
 
1 600 Ft
Hazatérés   [NEM KAPHATÓ]
Hazatérés
 
2 800 Ft
Hogy legyek hűséges fiad?   [NEM KAPHATÓ]
Hogy legyek hűséges fiad?
 
2 500 Ft
Ibolyák   [NEM KAPHATÓ]
Ibolyák
Váratlan meglepetés, váratlan ajándék több mint 150 év távolából. Előkerült a húsz esztendős Petőfi hat versét és két elbeszélését (beszélyét) tartalmazó kézírásos füzete. A megjelent kiadvány két részből áll: az egyik füzetek az eredeti mű hasonmás nyomata, a másik pedig a most készült nyomtatott változat a közrebocsátó Szekeres László minden szükséges ismeretet közlő és megvilágító utószavával. Az oly hosszú időt átvészelt kézirat két verséről és a két prózai írásról eddig nem tudott az iro... 
Out of stock
Jonathan Swift éjszakái   [NEM KAPHATÓ]
Jonathan Swift éjszakái
 
2 100 Ft
Két parton   [NEM KAPHATÓ]
Két parton
 
950 Ft
Kézírás   [NEM KAPHATÓ]
Kézírás
 
1 900 Ft
Kiss József összegyűjtött versei
 
2 800 Ft
Leviticus   [NEM KAPHATÓ]
Leviticus

Tőzsér költészete bekerítő hadművelet a mai valóság ellentmondásainak kifejezése, feljejtése, összefüggésekben, egészben láttatása érdekében. Bölcseleti, intellektuális líra. Kiérlelt gondolatisága, ironikus látásmódja, történelmi méretű távlatossága, játékossága, nyelvi leleményei egyedülállóvá teszik, és az egyetemes magyar líra élvonalába emelik.

 
Mindent akarás   [NEM KAPHATÓ]
Mindent akarás
A költeményeket befejezettség és magabiztosság jellemzi, mely azt mutatja, hogy szerzőjük jól ismeri a költészet lehetőségeit és kívánal mait… Tinley megkísérli, hogy a számára fontos pillanat helyét megjelölje és ugyanakkor a portréfestés eszközeivel és határozottságával lépjen fel. Peter Denman  
1 200 Ft
Nyugat   [NEM KAPHATÓ]
Nyugat
 
2 100 Ft
Őszi akvarell   [NEM KAPHATÓ]
Őszi akvarell
 
420 Ft
Poems and Fragments   [NEM KAPHATÓ]
Poems and Fragments
 
1 800 Ft
Részesülés   [NEM KAPHATÓ]
Részesülés
Ígéretes első kötet a fiatal költő munkája. Verseit biztos formaérzék, kitűnő ritmika, a többjelentésű szavak gondolati mélységet kifejező használata, új, leleményes szóösszetételek alkalmazása jellemzi. Tömören, szuggesztív erővel fejezi ki a nagyvárosi lét szorongásait, társas magányát. De a komorabb hangvétel mellett a játékosság, a ráolvasók lendülete és tömörsége is fellelhető a kötetben. A versek egy most tájékozódó nemzedék egyik öntudatos tagjának önértelmezési kísérletei. Címválasztá... 
 

prev
12
next

Sort by: