Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher
Sort
Recenzió

Religion


Sort by:

Szakrális kisemlékek Katymáron
 
2 500 Ft
Out of stock
  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között II. kötet
Gergely Jenő egyháztörténész 1984-ben tette közzé Magyarországon a Magyar Püspöki Kar 1919 és 1944 között folytatott tanácskozásainak jegyzőkönyvét. Mivel Gergely egyházi engedéllyel akkor nem rendelkezett s a jegyzőkönyvek erősen kivonatolt változatban láttak napvilágot, a müncheni egyetemen tanító Adriányi Gábor professzor úgy határozott, hogy az általa szerkesztett Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae című egyháztörténeti sorozatban megjelenteti teljes, kozmetikázatlan változatá... 
2 900 Ft
Missale Strigoniense 1484   [NEM KAPHATÓ]
Missale Strigoniense 1484
A Monumenta Ritualia Hungarica sorozat szerkesztői a középkori magyar liturgikus hagyomány meghatározó forrásainak kritikai kiadására vállalkoztak. A sorozat első kötetében a Missale Strigoniense, az Esztergomi misekönyv 1484-ben megjelent, első nyomtatott kiadásnak szövege kapott helyett. A szentmise szövegét és az egyház hivatalos szertartásaira vonatkozó előírásokat (rubrika) tartalmazó misszálé a tridenti zsinat előtt Magyarországon nagy részén használt ún. esztergomi szertartást foglalta... 
6 800 Ft
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
 
2 800 Ft
Psalterium Strigoniense 1., 2., 3.
 
6 500 Ft
Vatikán, püspökök, kispapok
Székely Tibor könyve úttörő vállalkozás. Ez az első tényfeltáró összefoglaló a budapesti Központi Szemináriumban 1956–1962 között történtekről: az Opus Pacis mozgalomról, a kispaplázadásról, a megfigyelésekről, beszervezésekről és kizárásokról. A szerző – maga is a Szeminárium 1959-ben kizárt növendéke – koronatanúja és szenvedő áldozata is az eseményeknek.
Nyugdíjba vonulása után fogott bele a szemináriumi életet érintő dokumentumok feltárásába,... 

Sort by: