Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher
Sort
Recenzió

Art, art history

Main category >Art, art history

Sort by:

„…de még szebb a színház”
 
2 900 Ft
Out of stock
A Pazsiczky-hagyaték   [NEM KAPHATÓ]
A Pazsiczky-hagyaték
A XVIII. század közepén a Trencsén vármegyei Rajecen a Pazsiczky család tagjai alapították a korabeli Magyarország egyik jelentős orgonaépítő műhelyét, amelyben négy nemzedéken át, a XIX. század végéig mintegy kétszáz új hangszer készült. A család közelmúltban felbukkant, közel 80 darabos hagyatéka nemcsak a műhely, hanem egyúttal a honi orgonaépítészet történetének is kiemelkedő jelentőségű dokumentuma. A XIX. század vége előtti időből nem ismert más hasonló hazai gyűjtemény.... 
4 784 Ft
Az Irigységről   [NEM KAPHATÓ]
Az Irigységről
 
1 500 Ft
Hutong – Fotóalbum   [NEM KAPHATÓ]
Hutong – Fotóalbum
Fényképalbum Peking nevezetes régi városnegyedének életéről 
3 990 Ft
ifj. Szlávics László / László Szlávics Jr.
A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett, 1977-ben. Művészeti tanulmányait magánúton folytatta tovább édesapja, id. Szlávics László ötvös-szobrászművész, és Makrisz Agamemnon szobrászművész irányításával. 1973 óta a Százados úti művésztelepen él és alkot. 1995 óta rendszeresen készít a Magyar Nemzeti Bank felkérésére emlékérme terveket Az 1970-es évek közepétől készült korai szobrait, domborműveit, érmeit realisztikus ábrázolás és a precíz kézműves munka jellemzi. Az 1980-as... 
3 200 Ft
Kassa városának ó német stylü templomai
Szép és értékes „lelet” ennek a 150 éves munkának hasonmás bemutatása. 1846-ban Pesten, a Landerer és Heckenast Könyvnyomó Intézetében nyomatott az első kiadás. Ennek előszavában dr. Henszlmann Imre elmondja, hogy „a kegyelet egyik követelésének tesz eleget”, amikor szülővárosának két csodálatos építményét, a Szent Erzsébetnek szentelt templomot és a Szent Mihály kápolnát a közönséggel megismerteti. Történeti leírásait komoly kutatómunka előzte meg, s a csodálatos rajzokhoz is felhasználta az... 
560 Ft
Látásra nevelés   [NEM KAPHATÓ]
Látásra nevelés
Amiért Kepes tanai aktuálissá válhatnak ma – és amit mindazonáltal az 1960-as években nem láthatott előre az a posztmodernre következő elméleti „paradigmaváltás”. Az avantgárdot követő új teoretikus-nemzedékek felfedezik a „Visual Studies”-t, más szavakkal a „vizuális kultúrát”, amely nem más, mint a kultúratudomány és a kulturális antropológia (vizuális antropológia) szinonimája, a vizuális kommunikáció társadalomkritikai szemlélete. Új interdiszciplináris tervezési, művészeti és oktatási te... 
3 600 Ft
Láttalak, elmeséllek   [NEM KAPHATÓ]
Láttalak, elmeséllek
 
2 600 Ft
Magyar, európai, modern   [NEM KAPHATÓ]
Magyar, európai, modern
 
2 900 Ft
Megkönnyezett szabadság   [NEM KAPHATÓ]
Megkönnyezett szabadság
A szerző színháztörténész, színikritikus, szakíró. Kutatási területe a kelet-európai, mindenekelőtt a mai román színház, illetve a határon túli magyar hivatásos színjátszás története. Új könyvében Darvay Nagy Adrienne nem vállalkozik Románia és Magyarország 1989 utáni színházi együttműködésének tudományos feldolgozására. Nem tud és nem is akar minden koprodukciót felvonultatni. Csupán két szín, a román és a magyar ’nemzeti karakter’ néhány színpadi találkozásáról emlékezik meg. Interferenciák... 
1 500 Ft
Mintázd meg levegőből   [NEM KAPHATÓ]
Mintázd meg levegőből
Nincs tünékenyebb műalkotás a színházi előadásnál. Ez a levegőbe készült mintázat, ez a térbe és időbe írt folyamat mégis sok embert képes fölkapni, elsodorni. Egy este magasba emelhet, de földhöz is csaphat. Ha rossz az előadás, hatványozottabban érzünk minden földi bűnt, melyet ember ember ellen elkövetni képes. Időnként szégyenkezve állapítjuk meg, hogy még egy felvonás, s magunk is készek leszünk egyre-másra. De a maradandó érzet mégiscsak a hála. Majd húsz év írásaiból állt össze ez a kö... 
2 900 Ft
Művészek és alkotások I–II.
 
3 500 Ft
Perlrott Csaba Vilmos   [NEM KAPHATÓ]
Perlrott Csaba Vilmos
Perlrott Csaba Vilmos a 20. századi magyar festészeti Formanyelv egyik megújítója. Élete egy részét – az elmúlt század művészetének fejlődése szempontjából legizgalmasabb első évtizedeket – Európa jelentős művészeti központjaiban töltötte. Egyszerre szemtanúja, felvevője és átadója a kortárs francia és német művészetnek. Európai tanultságú festő, aki igen sokat utazott s állított ki…
Nagybányáról 1905-ben Párizsba utazik, s ez döntően hat fejlőd... 
2 300 Ft
Pesti bérházsors   [NEM KAPHATÓ]
Pesti bérházsors
 
1 800 Ft
Pituk József művészete   [NEM KAPHATÓ]
Pituk József művészete
Életében magyarországi, úgynevezett hivatalos fórumokon múveit ritkán mutathatta be. Maradtak tehát az egyházi megrendelések… márpedig egy templom, ahová a hívek eljárnak, sokkal nagyobb kiállító-termet jelent. Ugyanakkor művészetét mindeddig egyfajta névtelenség övezi méltatlanul. Napi gondokon felülemelkedő derűjét fényözönbe foglalva ábrázolja. Színpompás festészetét és grafikai munkásságát nagyra értékelték számos európai országban, Pituk József legnagyobb sikereit azonban Olaszországban ... 
3 500 Ft
 

prev
12
next

Sort by: