Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Publisher
Sort
Recenzió

Study volume

Main category >Study volume

Sort by:

Angyalokra szükség van   [NEM KAPHATÓ]
Angyalokra szükség van
 
2 990 Ft
Évtizedek kaptatóin   [NEM KAPHATÓ]
Évtizedek kaptatóin
Ebben a könyvben Rádics Károly Móricz Zsigmondról a következő tanulmányokat írta: tanulmány Móricz és édesanyja levelezéséről, a Nyugat-napló alapján a folyóirat Babits-Móricz korszakáról, Móricz és az ormánsági egyke próblémájáról, Móricz és a népfőiskolai mozgalomról stb. 
Önismeret   [NEM KAPHATÓ]
Önismeret

Keresztury Dezső még a rendszerváltozás előtt állította össze esszégyűjteményét. Közéleti szerepet már nem vállalt, de remélte, hogy az alakuló demokrácia és a nemzettudat formálásában talán ő is részt vehet. „Megpróbálom újra közrebocsátani idevágó írásaim törmelékeit” – írta szerényen. A nemzettudat problémája – mert a címbe emelt Önismeret nyilvánvalóan ezt jelenti – világszerte egyre égetőbb. A birodalmak, nagy országok, fölszabadult kis népek mind ezzel küszködnek: a „szent haza”, a „nemzeti szabadság” nevében ma is folyik „inkvizíció”, terrorizmus, polgárháború, népirtás. Ezzel párhuzamosan folyik a nemzeti kultúrák öntudatosodása, megerősödése, a régmúltak emlékeinek föltárása, a jelen és jövő alkotóerőinek kibontakozása is. Az együvé tartozás érzésének és tudatának megerősödése még az egymással összemarakodókban, a világszerte szétszóródottakban is munkál. A magyarság századokon át szinte csak szigetek lazább-sűrűbb világában élt: ma is újra meg újra meg kell építenie az egészet egybetartó közszellemet, meg kell erősítenie ennek hordozóit, a hagyományt, a nyelvet, a művészetet, a műveltség közösségformáló erejét. Erre hívja fel Keresztury Dezső a mai olvasó figyelmét.

 
2 200 Ft
Tankönyvháború   [NEM KAPHATÓ]
Tankönyvháború
 
198 Ft
Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaba tiszteletére

„Vass Csaba szétválaszthatatlan összefüggésben látja és láttatja a gazdaság, a hatalmi szerkezetek, a politikai intézményrendszer, a kultúra, a nyelv és a szubjektumok által teremtett spirituális valóságok világát. Elemzései következésképpen éppúgy támaszkodnak a közgazdaságtan, a politológia és a szociológia, miként a kulturális antropológia, nyelvfilozófia, az ismeretelmélet és az értékelmélet eredményeire. Vizsgálódásainak középpontjában a jelenkor áll. Persze a jelen, a globalitás korszaka az ő felfogásában nemcsak azért nem tanulmányozható önmagában, mert valamilyen módon minden korszak magán viseli előzményeinek lenyomatát, hanem mert a mi nemzedékünk életében különös szerepe van a közelmúltnak. Itt olyan korszakváltásról volt szó, amelyben az új nem a régi romjaira épült, hanem tovább rombolta a régi alapjait is.” (Kulin Ferenc)

 

Ebben a kötetben olyan politikusok, bölcsészek és társadalomtudósok köszöntik a 60 esztendős Vass Csabát, akik sokat tanultak az ő műveiből, s korszakváltó politikusi tevékenységének is tanúi lehettek.

 
2 600 Ft

Sort by: