Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
650 Ft - 12 000 Ft
Termékajánló

Politikatudomány

Fő kategória >Politikatudomány

Sorrend:

A centralisták   [NEM KAPHATÓ]
A centralisták
A centralisták (publicisták, írók, fordítók) a társadalmi reformokat következetes polgári elvek alapján akarták megvalósítani. Erős hazai törekvéseiket csak részben sikerült érvényesíteniük. Mindezek ellenére közírói tevékenységük eredményeként terjedt el a hazai közgondolkodásban a népképviseleti országgyűlés, a megyerendszer átalakításának szükségessége, az igazságszolgáltatás reformjának, a népoktatás korszerűsítésének eszméje, amelyek szabadságharcunk eszmevilágát képezik. Fenyő István ki... 
1 300 Ft
-25%
  A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái
Bibó István 1956-57-es állásfoglalásai nem vallanak politikai rögtönzésre. Aki ezeket írta, kiforrott közösségi értékelési és magatartásmintákkal rendelkezett, amelyeket nagy nyilvánosság előtt vállalt és képviselt. A kötetünkben közreadott szövegek, a többségükben kiadatlan kézirattári iratok e közösségi értékelési és magatartási minták kialakulását és kontextusát mutatják be. Bibó István átértelmezte a közhivatalnok és az értelmiségi szerepét. A hatalmat szolgáltatásnak, nem pedig uralomnak... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A görögökről
Az Esszé a görögökről tele van meglepő, új gondolatokkal, elgondolkoztató összefüggések fejtegetésével. Miközben olvassa, az ember állandóan vitatkozni volna hajlandó a szerzővel, de végül, szinte bosszankodva, kénytelen elismerni, hogy mégis van a dologban valami. A szerző nem ókortörténész, bár alapos tájékozottságra tett szert a görög történelem szakirodalmában. A történelemfilozófia felől közelítő fejtegetései így mentesek az ókortörténet szokásos gondolatmeneteitől, ebből következően a s... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
A Honvédelmi Minisztérium szervezete 1945-1956
Az 1945 tavaszán létrejött Honvédelmi Minisztérium szervezete egyszerű, könnyen áttekinthető volt. A későbbiekben a Minisztérium gyakori átszervezése ragyogó lehetőséget kínált a Magyar Kommunista Párt számára, hogy megbízható kádereit vezetői pozícióba juttassa. 1948 őszén a párt főtitkárhelyettese lett a honvédelmi miniszter. A Honvédelmi Minisztérium további sorsát alapvetően a szovjet-amerikai hidegháborús szembenállás határozta meg. 1953 nyarára nyilvánvalóvá vált, hogy az ötéves terv el... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A jogfilozófiától a politikáig
Bibó szuverén módon, külső kényszertől mentesen, gondolkodva jutott el korábbi származási csoportja nem látványos, ám annál átfogóbb és elmélyültebb kritikájához. Tanulmányútjainak tapasztalatait felhasználva, de nem nyugat- vagy külföldmajmolásból vált a demokrácia elkötelezett hívévé úgy, hogy közben sohasem adatott meg neki, hogy működő demokráciában élhessen, amelyben a polgárok számára nemzedékek óta természetes, hogy a rendszert éppen az stabilizálja, hogy a kormányt le lehet váltani. M... 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
-25%
A kelet-európai kisállamok nyomorúsága
Kötetünkben Bibó Istvánnak a magyarországi német lakosság kitelepítése ellen papírra vetett hivatalos iratait, a párizsi békeszerződés és a demokrácia viszonyával kapcsolatos fejtegetéseit, a 15. századi magyar és kelet-európai történelmi útelágazásokról írt gondolatmeneteit és egy 1949-ben ártatlanul halálra ítélt ember kivégzésének megakadályozására irányuló próbálkozás-sorozatának megrendítő dokumentumait adjuk közre. A különböző témájú, műfajú, idejű és kontextusú írásokat a legitimitás é... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
A magyar demokrácia válsága
Ez a kötet a vállalkozás első olyan darabja, amely a politikai gondolkodó koalíciós évekbeli tevékenységét állítja a középpontjába. Élére a magyar demokrácia válságát elemző híres vitacikk - meg a vitacikket követő hírhedt vita - került, amellyel a publicista Bibó először foglal állást a koalíciós pártpolitika ügyeiben.A kötet minden más dokumentuma ennek a vitacikknek és vitának a hátteréül szolgál. A dokumentumok összességükben, bízunk benne, átfogó képet adnak a legnagyobb magyar demokrata... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
  A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai
Bibó István megpróbálta feloldani a közösségi merevgörcsöket, a katasztrofális történelmi élmények következtében kialakult politikai hisztériákat. Megértette okaikat, s a kialakuló hisztérikus helyzetekben közvetíteni próbált egymással szemben álló politikai felek között. Meghatározó élményei, hogy a világháborúkat lezáró békerendszerek az önrendelkezés elvét nem alkalmazták következetesen, s a magyar forradalom és szabadságharc szovjet vérbefojtása során tapasztalt hatalmi elvtelenség bizony... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
A nép lelke   [NEM KAPHATÓ]
A nép lelke
Az Eszmetörténeti Könyvtár sorozatának első összehasonlító monográfiája úttörő munka, amely a nemzeti jellemről szóló magyar, román és bolgár vitákat rekonstruálja. Közép-, Kelet- és Dél-Európában a politikai modernitás az etnokulturális „mássággal” (a Nyugattal, a multinacionális birodalmakkal, a szomszédokkal, az etnikai kisebbségekkel stb.) való konfrontáció során alakult ki, ezért a modernizációs ideológiák legtöbbször identitásválságokkal kapcsolódtak össze, amelyek a labilis iden... 
3 900 Ft
-25%
A politika nyelvei
A kötet a modern kontextualista iskolák módszertani ajánlatait kívánja beemelni a magyar eszmetörténet-írás gyakorlatába, másrészrôl pedig azt vizsgálja, hogyan rajzolják át a bevett európai értelmezési kereteket a közép-európai esettanulmányok. 
3 100 Ft
Akció: 2 325 Ft
  A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja 1825-1848 I-II.
E kilenc és féléves kutatómunkával készült mű mintegy 3100 személy - a teljes korabeli politikai elit - életrajzi adatait tartalmazza. Az archontológia és prozopográfia új módszereit alkalmazva e személyi adattár az országgyűlési elit minden tagjára kiterjed.A személyi szócikkek közlik az illető teljes nevét, rendi állását (a főnemesi, nemesi cím megszerzését), családja három nemzedékének genealógiai adatait, etnikai, vallási hovatartozását, érzékeltetik birtok- és vagyoni viszonyait.Végül a ... 
12 000 Ft
Adolf Fischhof és a Habsburg Moarchia
Történelmi tény, hogy az 1848-as bécsi forradalmat egy fiatal orvos, Adolf Fischhof (1816-1893) 'megszólalása' indította el; életéről, további tevékenységéről azonban szinte semmit sem tud a közvélemény, annak ellenére, hogy újszerű politikai kezdeményezései a 19. századi osztrák történelem egyedülálló alakjává tették. Az egykori 'márciusi nap hősének' életével és küzdelmeivel ismertet meg Fenyő István könyve - egy tipikus közép-európai személyiség életútját megidézve. A szerző először rövide... 
1 600 Ft