Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 6 750 Ft
Termékajánló

Könyvtörténet

Fő kategória >Könyvtörténet

Sorrend:

-25%
  Újabb könyvtörténeti írások - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 10.

A hazai és a külföldi „régi könyves” szakma ezzel a gyűjteményes kötettel fejezi ki jókívánságait a 95. születésnapját ünneplő Borsa Gedeonnak, az Országos Széchényi Könyvtár tudós bibliothecarius emeritusának. Az OSZK Régi Magyarországi Nyomtatványok Csoportjának – jelenlegi nevén: Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának – a munkatársai ebből az alkalomból Mesterük 2001 után keletkezett, különböző kiadványokban, periodikákban megjelent magyar és német nyelvű tanulmányait rendezték sajtó alá az 1996 és 2000 között megjelent Könyvtörténeti írások I–IV. című gyűjtemény folytatásaként. Az első tizenkét írás a hazai nyomdák, nyomdászok és kiadók tevékenységéhez kapcsolódik (Buda, Beszterce, Debrecen, Kolozsvár, Szeben etc.). Külön-külön tanulmány foglalkozik Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt népszerű munkáinak kiadástörténetével és a bécsi nemzeti könyvtárban őrzött XVI. századi németalföldi nyomtatványokkal. A második csoportba kerültek a módszertani cikkek. Kitűnik belőlük, hogy Szerzőjük miképpen kísérte figyelemmel a fontos nemzetközi könyvtörténeti vállalkozásokat, és miképpen tudósított az azok eredményeképpen megjelenő bibliográfiákról és katalógusokról, továbbá hogy az elvek tisztázásával és a gyakorlati megvalósításra vonatkozó javaslatokkal miként mutatott nagyon hasznos és követendő irányt a hazai retrospektív bibliográfia, a nyomdatörténet és a betűtípus-kutatás számára. A kötet második része Borsa Gedeon gazdag munkásságáról – könyveiről, tanulmányairól és könyvismertetéseiről – ad áttekintést.

 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
  Andreas Hess - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 6.
2013 jelentős évforduló a magyarországi könyvtörténet és annak kutatása szempontjából. 540 esztendővel ezelőtt, 1473. június 5-én fejezte be Andreas Hess Budán az első hazai ősnyomtatvány, a Chronica Hungarorum nyomtatását. 90 esztendővel ezelőtt, 1923. október 10-én született Borsa Gedeon könyv- és művelődéstörténész, az egyetemes és a hazai könyvtörténeti kutatás elismert szakértője, az Országos Széchényi Könyvtár bibliothecarius emeritusa. Ennek a kettős évfordulónak alkalmából adja közre ... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Catalogue of the Incunables
Catalogue of the Incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ) [Az MTA Könyvtára ősnyomtatványainak katalógusa] INC MTA Compiled by Marianne Rozsondai and Béla Rozsondai ISBN 978-963-446-695-6 Argumentum Publishing House Library of the Hungarian Academy of Sciences Budapest, 2013. 458 old., 16 színes tábla, egészvászon kötés Az Akadémia Könyvtára régikönyv-állományának nagy része, beleértve az... 
9 000 Ft
Akció: 6 750 Ft
-25%
Könyvtár és közösség
A könyvtárak komplex funkciórendszere talán kevéssé ismert a nagyközönség előtt. A lakosság információval való ellátása mellett a tanulás segítése, a közösségek építése, a rekreációs lehetőségek bővítése mind olyan funkciók, amelyek közvetve vagy közvetlenül gazdasági értelemben véve is hasznosnak bizonyulnak. 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
  Nádasdy Ferenc (1623-1671) nyomdái - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 7.

A jelen kötet Nádasdy Ferenc gróf nyomdáinak bemutatásával árnyalja a 17. századi barokk főúri udvari kultúráról és mecenatúráról kialakult képet. Nádasdy a csepregi birtokán működő tipográfia megszűnése (1643) után előbb Bécsben (1665), majd Pottendorfban (1667) és Lorettóban (1669) alapított nyomdákat. A gondosan előkészített, nagy befektetést igénylő komplex vállalkozások csak néhány évig működtek, de számos fontos kiadványt jelentettek meg az 1665‒1672 közti időszakban.
A levéltári forrásokkal alátámasztott elemzés rávilágít Nádasdy
innovatív elgondolásaira, részletekig megkomponált terveire.
A színvonalas kiadványok kibocsátására alkalmas műhelyeket Hollandiából hozott mesterek irányították, akik az ugyancsak ott vásárolt nyomdai felszereléssel dolgoztak, a papírt pedig a Nádasdy tulajdonába tartózó obereggendorfi papírmalom biztosította. A birodalmi mintákhoz hasonuló egyedülálló kulturális teljesítmény Nádasdy minőség iránti elkötelezettségének és az elismerés, a hírnév utáni vágyának érdekes elegyét mutatja.

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
  Sylvae Typographicae - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 5.
A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtárban 2012. április 16-án, a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) 4. kötetének megjele-nése alkalmából rendezett ünnepélyes konferencia előadásait adja közre. E bibliográfia az előző három kötethez (14731600, 16011635, 16361655.) csatlakozva újabb 15 év hazai könyvtermését mutatja be. A címül választott Sylvae typographicae jelzi, hogy a tanulmányok szerzői olyan, eddig ismeretlen eredményeket tárnak az olvasók elé, amelyek az RMNy 4. kötetében bemuta... 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
A Bibliotecha Zriniana története és állománya
Közhely, hogy a könyveknek s ugyanígy a könyvtáraknak is megvan a maguk sorsa. Mégis erre a közhelyre is felépíthető lenne a Zrínyi-könyvtár sorozat legújabb, IV. kötetének ismertetése, hiszen az egyik leggazdagabb, ha nem a leggazdagabb 17. századi főúri könyvtár sorsát kísérhetjük végig a több mint 600 oldalon. 
3 900 Ft
Eötvös József Könyvtára   [NEM KAPHATÓ]
Eötvös József Könyvtára
 

Sorrend: