Sort
Recenzió
Product Details


Goncsarov hármaskönyve

Goncsarov hármaskönyve

Product price
2 800 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus- és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé kizökkent tapasztalati világ minden elemében saját jelentésre tesz szert. Ám sorozatunk neve a tárgyi utaláson túl más értelmet is magában foglal, amennyiben szerzőink egy bizonyos költészettani dialektus kimunkálását és meghonosítását is feladatuknak tekintik. Ennyiben a Diszkurzívák megnevezés az interpretáció szolgálatába állított beszédmód sajátosságát emeli ki. S végül elgondolható emblémánk utalásiránya úgy is, mint párbeszédre invitáló jelzés mindazok számára, akik a köteteinkben felvetett kutatási irányok s a megoldási javaslatok kifejtésében megszólaló beszédmód és szellemiség iránt érdeklődnek. A szerzők és szerkesztők egyaránt feladatuknak tekintik a magyar- és a világirodalom eminens alkotásainak újraértelmezését a diszkurzív poétika által kínált megközelítés jegyében; keresik az együttgondolkodás lehetőségeit a magyar filológia és a modern filológiák között. Miként azt is, hogy a hazai tudományosságban kevésbé ismert irodalom- és kultúraelméleti értekezéseket magyar nyelven hozzáférhetővé tegyék. Mint korábban már említettem, nem három, hanem egy regényről beszélek. Ezeket egy közös vezérfonal, egy kibontakozó gondolat az orosz élet általam átélt egyik korszakától a másikig tartó átmenet –, valamint e korszakok jelenségeinek képeimben, portréimban, jeleneteimben, apró megnyilvánulásokban való tükröződése köti össze. Szemem előtt lebegett a negyedik korszak is, amely magába foglalja a jelenkort, ám ezt a tervet is elvetettem. Az alkotáshoz ugyanis az élet már kialakult és nyugvópontra jutott formáinak nyugodt szemlélése szükséges, az új élet viszont túlságosan vitális, még kavarog és forrong, ma létrejön, holnap szétesik, és nem hogy napról napra, de óráról órára változik. A ma hősei nem hasonlítanak a holnapiakra, ezért csak a szatíra vagy a könnyed karcolat s nem pedig a nagy epikus mű állíthat elébük tükröt.
Serial
Diszkurzívák
Author
Molnár Angelika
Title
Goncsarov hármaskönyve
Subtitle
Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban
ISBN
9789634466611
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2012
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
342
Formátum
B/5.