Sort
Recenzió
Product Details


Hannibál feltámasztása

Hannibál feltámasztása

Product price
1 700 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
Hannibál tanár úr most végre teljes valójában támad fel. Annak idején ugyanis – 1949-ben két, az első világháborús orosz hadifogságból hazatérő tudós tanár története jókora csonkításokkal jelent meg, magán hordozva a szerkesztői önkény minden elképzelhető nyomát. A vörös és a fehér terrort, és egyáltalán mindenféle diktatúrát elítélő tanár úrnak a bolsevik Oroszországra, meg a magyar vörösökre vonatkozó csípős megjegyzései 1949-ben, érthető okokból, nem kerülhettek napvilágra. A Magyar Nemzet folytatásos közlését követően a Tiszatáji Magvető 1955-ben ismét kiadta, újabb változtatásokkal (ez utóbbi alapján született Fábri Zoltán nemzetközi hírű filmje, a Hannibál tanár úr). Egy példa arra, hogyan bírálta felül a politika a szerzői szándékot: valaki a főhőstől felesége esetleges zsidó származása iránt érdeklődik, mire a válasz: ʼAz én feleségem? Archimandrita vagy mi a mándruc volt a nagybátyja, akkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik, Isten nyugtassa szegényt.ʼ A szövegrészlet a napilap hasábjain a következő átírásban szerepelt: ʼakkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy elég volt hordani nekiʼ. Természetesen olyasféléket sem olvashatott a felszabadító Vörös Hadsereg viselt dolgaira még élénken emlékező szocialista olvasóközönség, hogy a tanár úr karórája ʼMoszkvában áldozatul esett a korszellemnekʼ. Ezt – a korszellemre való tekintettel – egyszerűen törölték. De vajon mi oka lehetett az éber szerkesztőnek arra, hogy a ʼminkʼ-et minduntalan ʼmiʼ-re vagy a ʼköztʼ-öt kivétel nélkül ʼközöttʼ-re változtatta? Úgy tűnik, baj volt Móra stílusával, mert a kézirat, mint a most megjelent javított szövegből kiderül, tele van hasonló áthúzásokkal. A regény most – a szerző születése 125. évfordulóján – hiteles szöveggel kerül végre az olvasók elé. Szórakoztató olvasmány és kiváló példa a szocialista szövegkiadás gyakorlatára. Okulásul az utókornak, és az olvasók ébersége felkeltésére, beszerzése minden nagyobb könyvtárba ajánlott. A regény keletkezés- és kiadástörténetéről Péter László utószava tájékoztat.


„Feleségemnek archimandrita vagy mi a mándruc volt a nagybátyja, akkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik, isten nyugtassa szegényt” – írta Móra Ferenc 1924-ben a Hannibál feltámasztása című regénye kéziratában. A mondat második fele a Magyar Nemzetben – ahol a kisregény 1949 végén először jelent meg – meglehetősen átalakult: „…akkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy elég volt hordani neki.”

De nemcsak ezt a mondatot cenzúrázták. Az egész regényt durván meghamisították. Ceruzás zárójelbe került minden – s így ki is maradt –, ami a rezsimnek kínos volt (elsősorban a Szovjetunióban uralkodó állapotokra tett ironikus megjegyzések), s bekerült jó néhány nem Mórától származó mondat, ami a proletárdiktatúrát s annak eszméjét igyekezett jó színben feltüntetni. Az eredeti kézirat megszámlálhatatlan helyen tér el a nyomtatásban megjelenttől, amely aztán alapja lett a további kötet-megjelenéseknek. Van, ahol a cenzor még ahhoz is vette magának a bátorságot, hogy saját ízlése szerint stilizálja Mórát.

A hiteles szövegből egyértelműen kitűnik, hogy Móra Ferenc elutasított mindenféle diktatúrát és terrort, s az irónia halálos fegyverével le is számolt velük, legyen a színük akár vörös, akár fehér.

A kézirat sorsa maga is igazi kelet-európai regény. 1924-ben Feleky Géza, a Világ főszerkesztője tíz évre „elvesztette” a Horthy-rendszert kipellengérező, vitriolos stílusú művet. Aztán Roóz Rezsőhöz került, akit üldözőbe vettek a nyilasok. Majd megjelent a megcsonkított-átalakított szöveg a Magyar Nemzetben, s az eredeti „kutyanyelvek” ismét fél évszázadot illegalitásban töltöttek egy barna borítékban. Nyolcvan esztendőt várt szegény Hannibál, hogy megálmodója születésének 125. évfordulóján feltámadhasson, hogy végre csonkítatlanul megjelenhessen.

Vészits Andrea
Author
Móra Ferenc
Editor
Hegedős Mária, Láng József, Péter László
Title
Hannibál feltámasztása
Subtitle
Az első cenzúrázatlan kiadás!
ISBN
9789634462855
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2004
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
128
Formátum
Fr/5. (124 × 183 mm)
Similar products