Sort
Recenzió
Product Details


Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére; Tanulmányok

Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére; Tanulmányok

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
2 500 Ft
Share
Functions
Short description

Négyéves korában kitört az első világháború… Domanovszky Sándortól, Hajnal Istvántól, Horváth Jánostól, Szekfű Gyulától tanulhatott; egyik fiatalkori könyvét még Angyal Dávid recenzeálta. Friss diplomájával a zsebében nyugodtan (?) kutathatott a bécsi levéltárakban (Dolfub kancellárt akkor gyilkolták meg a nácik), majd megint csak nem akármilyen – idősebb és fiatalabb, felejthetetlen – kollégák társaságában decimálgathatott az Országos Széchényi Könyvtárban… Már megint háborús viszonyok közt volt a Kosáry Domokos igazgatta Teleki (Történettudományi) Intézet munkatársa, majd a dicső »fordulat évétől« visszakényszerült a könyvtárügybe, hogy nyugalomba vonulásáig – 1975. december 31-éig – a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában munkálkodjék non sine gloria” – az ünnepi kötet élén így idézi fel az elmúlt évtizedeket a néhány évvel fiatalabb kortárs és barát, Borzsák István professzor.

 

A kötet tanulmányai a magyar történelem és művelődés széles ívét fogják át Szent Istvántól, Anonymustól s a magyar nyelvemlékektől kezdve a reneszánszon és a barokk korszakon át a könyvkereskedő Ráth Mórig, ahogy Csapodi Csaba tiszteletet parancsoló életműve is – melyről e kötetben könyveinek és cikkeinek bibliográfiája alapján alkothatunk képet magunknak – kiterjed a magyar és az egyetemes történelemre, a magyar művelődés- és könyvtörténetre, valamint a könyvtárügyre.

 

 

A szerzők teljes listája:

 

Benkő Loránd

Berlász Jenő

Bertényi Iván

Borsa Gedeon

Borzsák István

F. Csanak Dóra

Gerics József

Käfer István

Knapp Éva

Körmendy Kinga

Ladányi Erzsébet

Lázár István Dávid

Lőkkös Antal

Madas Edit

Mazal, Otto

Mázi Bél

N. Abaffy Csilla

Nemeskürty István

Ritoókné Szalay Ágnes

Rozsondai Béla

Rozsondai Marianne

Szelestei N. László

Szilágyi András

Szörényi László

R. Várkonyi Ágnes

Tóth Gábor

Török Gyöngyi

Tüskés Gábor

Vekerdi László

Vizkelety András

Voit Krisztina

Wojtilla Gyula

W. Salgó Ágnes

Author
Benkő Loránd, Berlász Jenő, Bertényi Iván, Borsa Gedeon, Borzsák István, F. Csanak Dóra, Gerics József, Käfer István, Knapp Éva, Körmendy Kinga, Ladányi Erzsébet, Lázár István Dávid, Lőkkös Antal, Madas Edit, Mazal, Otto, Mázi Bél, N. Abaffy Csilla, Nemeskürty István, Ritoókné Szalay Ágnes, Rozsondai Béla, Rozsondai Marianne, Szelestei N. László, Szilágyi András, Szörényi László, …
Title
Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére; Tanulmányok
Subtitle
Festchrift zu ehren von Csaba Csapodi
ISBN
9789634462064
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2002
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
434
Formátum
B/5. (160 × 235 mm)