Sort
Recenzió
Product Details


Klebelrsberg felsőoktatási politikája

Klebelrsberg felsőoktatási politikája

Product price
1 800 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
E munka a 20. század kiemelkedő művelődéspolitikusának, Klebelsberg Kunónak felsőoktatási politikáját mutatja be. A magyar felsőoktatás első világháború utáni helyzetének ismertetése után vázolja a vallás- és közoktatásügyi miniszter programjának fő vonásait: a vidéki egyetemek fejlesztését és az értelmiségi elit képzésének fontosságát. Kiemeli Klebelsberg jelentős alkotásait: a debreceni és a szegedi egyetem kiépítését, valamint a külföldi magyar intézetek, a Collegium Hungaricumok létrehozását, az intézményes ösztöndíjrendszer kialakítását. A szerző vizsgálja a hallgatólétszám alakulását, megoszlását, ismerteti a numerus clausus kérdését, a nők egyetemi tanulmányait korlátozó rendelkezések mérséklését, a tanári karok összetételét és a professzori kinevezésekkel kapcsolatos politikáját. A monográfia felsorakoztatja az oktatás reformjára vonatkozó nézeteit, intézkedéseit, valamint a tudományos kutatás fejlesztését célzó erőfeszítéseit. Tárgyalja a miniszter előremutató – bár csak részben megvalósult – elgondolásait: a lágymányosi természettudományi telep, a „magyar Dahlem” tervét, a felsőoktatás intézményhálózatának korszerűsítésére, a miniszteri hatásköröknek önkormányzati testületekre való részleges átruházására vonatkozó javaslatait. S végül a szerző kiemeli Klebelsberg felsőoktatási politikájának „aktualitását”, a jelen és a jövő számára fontos tanulságait.
Author
Ladányi Andor
Title
Klebelrsberg felsőoktatási politikája
Subtitle
Monográfia
ISBN
9789634461302
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2001
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
180+8