Sort
Recenzió
Product Details


Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig

Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig
  • Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
4 800 Ft
Share
Functions
Short description
A 20. században és különösen annak második felében a magyar társadalom igen jelentős változásokon ment keresztül. Közvetlenül a második világháború befejeződése után felvillant a polgári fejlődés kiteljesedésének a lehetősége. Az ötvenes évek elejétől azonban a már meglévő polgári struktúrákat is megpróbálták teljes mértékben felszámolni, kezdetét vette a társadalom „államosítása”, ami a hatvanas évek közepére vált majdnem teljeskörűvé. A hatvanas évek végétől bontakozott ki a „szocialista kispolgárosodás” (a „felemás polgárosodás”), a „kettős” társadalmi struktúra kialakulása, ami odáig jutott, hogy a magyar társadalom a nyolcvanas években lényegében „már csak” a politikai struktúra jellege és az állami tulajdon túlsúlya miatt volt „szocialista”. A rendszerváltozás következtében a kilencvenes évek alapvetően a – modern – polgári társadalmi viszonyokhoz való visszatérés jegyében teltek. Az olvasókönyvben található – többek között a történeti demográfiának, a társadalom térbeliségének, a kisebbségeknek, a társadalom szerkezetének, az életmódnak, a mentalitásnak, a szociális viszonyoknak és a különböző devianciáknak a kérdéseit elemző – esszék, tanulmányok, valamint az ezeket illusztráló dokumentumok az elmúlt bő fél évszázad változásainak, folyamatainak a megértéséhez és értelmezéséhez nyújtanak segítséget, nemcsak az egyetemi és főiskolai hallgatók, hanem a jelenkor története iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.


Szerzők:
Andorka Rudolf, Angelusz Róbert, Barczy Magdolna, Benda Gyula, Beluszky Pál, Békés Ferenc, Béres Katalin, Bibó István, Bíró Friderika, Bognár Zoltán, Bozóki András, Bukodi Erzsébet, Burucs Kornélia, Csalog Zsolt, Elekes Zsuzsanna, Erős Ferenc, Falussy Béla, Farkas Katalin, Ferge Sándorné, Ferge Zsuzsa, Fóti János, Füstös László, Gazsó Ferenc, Gáti Tibor, Gönczöl Katalin, Gyarmati György, Győri Péter, Gyurgyik László, Hankiss Elemér, Harcsa István, Hoóz István, Horváth Ágota, Horváth M. Ferenc, Horváth Sándor, Iványi Gábor, Jávor Kata, Józan Péter, Juhász Pál, Juhász Pál (id.), Kelemen Gábor, Kemény István, Kenedi János, Klinger András, Konrád György, Kopp Mária, Kornai János, Kovách Imre, Kovács András, Kovács Katalin, Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Kuczi Tibor, Ladányi János, Lakatos Miklós, Láng Györgyné, Lengyel György, Levendel Ádám, Lévai Katalin, Mádai Lajos, Márkus István, Molnár Adrienne, Mód Aladárné, Örkény Antal, Paksi Borbála, Pataki Judit, Pető Andrea, Péter György, Skrabski Árpád, S. Nagy Katalin, Standeisky Éva, Stark Tamás, Somorjai Ildikó, Szabó Miklós, Szabó Piroska, Szabó Zoltán, Szakadát István, Szakolczai Árpád, Szalai Júlia, Szarvas Zsuzsa, Szászi Ferenc, Szelényi Iván, Szűts Ildikó, Tardos Róbert, Tausz Katalin, Tomka Miklós, Tóth Ágnes, Tóth Eszter Zsófia, Tóth Pál Péter, Tyekvicska Árpád, Vajda Ágnes, Valuch Tibor, Vági Gábor, Vásárhelyi Mária, Vécsey Károly, Veér András, Vitányi Iván, Zielbauer György, Zoltánka Viktor
Serial
Szociológiatörténet – Történetszociológia 3.; Osiris tankönyvek
Author
(L. az ismertető végén!)
Editor
Valuch Tibor
Title
Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig
ISBN
9789634462960
ISSN
ISSN 1588-9653 (Szociológiatörténet – Történetszociológia); ISSN 1218-9855 (Osiris Tankönyvek)
Publisher
Argumentum Kiadó – Osiris Kiadó
Date of issue
2004
Binding
keménytáblás
Oldalszám
1104