Sort
Recenzió
Product Details


Németek Magyarországon

Németek Magyarországon

Product price
4 800 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
A szerző a magyarországi németek 1950–1970 közötti helyzetét alapvetően három szempont alapján vizsgálja: a politikai hatalom céljai, törekvései és azok megvalósításának módja, a közösség, illetve tagjainak reflexiói, valamint az így meghatározható folyamat hatásai szerint. – Egyfelől azt elemzi, hogy a kitelepítések lezárulása után a politikai hatalom hogyan viszonyult a Magyarország területén maradt mintegy 220 ezer német nemzetiségű személyhez. Milyen stratégiát fogalmazott meg velük kapcsolatban, s ez mennyiben különbözött a többi kisebbséggel szembeni eljárási módtól. Ehhez kapcsolódóan vizsgálja a nemzetiségpolitika elméleti kereteit, fogalomhasználatát, tartalmi elemeit, az elfedett tényleges célokat, amire leginkább a deklarált elvek és a gyakorlat között tátongó szakadék világít rá. Emellett nagy figyelmet szentelt a konkrét lépések, események, az ebben szerepet játszó aktorok motivációinak és céljainak, a döntések megvalósításának, a kisebbségek mozgásterének. Vizsgálja másfelől a német kisebbségnek, illetve tagjainak a politikai hatalom intézkedéseihez való viszonyulását, különösen az állam és polgára közötti viszonyra, a közös, illetve személyes reakciókra, a közösség belső törésvonalaira fordít figyelmet.

A szerző a fentebb ismertetett elemzési szempontjait nem csak a németségre szűkíti. Valamennyi olyan kérdés tárgyalásakor – nemzetiségpolitika hatása, anyanyelvű oktatás, kisebbségi önszerveződés –, ahol erre lehetősége nyílt, alkalmazta az összehasonlító módszertant, bemutatta a tárgyalt folyamat előzményeit is, illetve a nemzetiségekkel, a németekkel történteket egy tágabb horizonton, a köztörténeti összefüggések rendszerében értelmezte.

A mű érzékletesen mutatja be azt a folyamatot, hogy a német kisebbség tagjainak a kollektív bűnösség stigmájából fakadóan mennyi politikai, gazdasági hátrányt, megkülönböztetést kellett elviselnie. Mindennek ellenére, rendkívüli erővel, kitartással és hittel, hogyan teremtette meg mégis új egzisztenciáját, otthonát, közösségi jövőképét.
Author
Tóth Ágnes
Title
Németek Magyarországon
Subtitle
1950–1970
ISBN
9789634468196
Publisher
Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum Kiadó
Date of issue
2020.07.15.
Binding
Keménytáblakötés papírborítással
Oldalszám
580
Formátum
B/5. (168 × 238 mm)