Sort
Recenzió
Product Details


Versbe írt szavak

Versbe írt szavak

Product price
2 200 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
Közel másfél évszázad telt el a gyanú hermeneutikája jegyében, mely a cselekvés, a szó és a szubjektum válságának képzetét törekedett abszolutizálni. Napjainkban immár e diszkurzusformák válságával szembesülhetünk. A könyv középpontjában álló nyelvi jelenlétmód különös ellendiszkurzusban ölt testet, mely a lírai szó nyelvteremtő erejének tulajdonítható. Hatása egyfajta verbális inspirációban nyilvánul meg, mely arra késztet, hogy a társas beszédstratégiák deficitjeiből származó s a lét dadogását előidéző jelenléthiány valódi okát újra meg újra fölismerjük, s tapasztalatát saját írásmódunkba integrálva önmegértésünket létértelmező eseménnyé avassuk. Ily módon teljesülhet a krízis okait már a kezdet kezdetén fölismerő Nietzsche kívánsága: a cselekvőt ismét belefoglaljuk a cselekvésbe, miután fogalmilag elválasztottuk tőle, és ezzel a cselekvést üressé tettük. A versnyelvi belefoglalás értelmezése, a diszkurzív poétika sem a szavakat, sem az alakzatokat, sem a beszédegységeket nem szemlélheti másként, mint az egyszeri cselekvésben és személyes szólásban megnyilvánuló jelenlétigény szignáljait. A saját nyelve felé folyton úton lévő alanyról tanúskodva Arany János a jövő szó dallamának meghallásában, Kosztolányi Dezső a még nem mondott szó keresésében, József Attila a keletkező szó megjelenítésében éri tetten az effajta poézis sajátos antropológiai teljesítményét. A könyv szerzője Alekszandr Puskin és Kovács András Ferenc műve kapcsán az elbeszélés, a plasztika, a betű- és történetírás problémaköreire vonatkoztatva is megvizsgálja a versnyelv létértelmező lehetőségeit.
Author
Kovács Árpád
Title
Versbe írt szavak
ISBN
9789634466031
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2011
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
224