Sort
Recenzió
Product Details


A gazdasági válságtól a háborúig

A gazdasági válságtól a háborúig

Product price
2 200 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
Ladányi Andor az elmúlt évtizedekben több kötetben dolgozta fel a felsőoktatás 20. századi történetét. Megírta A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében c. munkáját, nemrég jelent meg a Klebelsberg felsőoktatási politikája c. monográfiája. A következő korszakról a Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás után c. monográfia számol be. S most elkészült a még hiányzó kötet, a harmincas évek – eddig jórészt feltáratlan – keresztmetszete.
A tanulmánykötet főbb tematikai súlypontjai a következők:
1. A gazdasági válság hatása a felsőoktatás helyzetére.
2. A hallgatók számának, társadalmi, felekezeti összetételének, a nőhallgatók arányának alakulása. Az oklevelet szerzett diplomások helyzete. A numerus clausus gyakorlati alkalmazása.
3. A tanári karok változásai, a professzori kinevezések egyes problémái: a magántanárok szerepe; az asszisztencia helyzetének megoldatlansága.
4. A „nemzetnevelés” programja és gyakorlata; a tanulmányi reform munkálatai (elsősorban a jogászképzés, a bölcsészkari oktatás, valamint az orvosképzés tükrében). A külpolitika változásának hatása a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok alakulására.
5. A területi változások és a felsőoktatás intézményhálózatának ezzel összefüggő módosulásai; a felsőoktatás a háborúba lépés előtti években.
Author
Ladányi Andor
Title
A gazdasági válságtól a háborúig
Subtitle
A magyar felsőoktatás az 1930-as években
ISBN
9789634462323
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2002
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
212
Formátum
A/5.