Sort
Recenzió
Product Details


A görögökről

A görögökről

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
2 300 Ft
Share
Functions
Short description
Az Esszé a görögökről tele van meglepő, új gondolatokkal, elgondolkoztató összefüggések fejtegetésével. Miközben olvassa, az ember állandóan vitatkozni volna hajlandó a szerzővel, de végül, szinte bosszankodva, kénytelen elismerni, hogy mégis van a dologban valami. A szerző nem ókortörténész, bár alapos tájékozottságra tett szert a görög történelem szakirodalmában. A történelemfilozófia felől közelítő fejtegetései így mentesek az ókortörténet szokásos gondolatmeneteitől, ebből következően a szerző képes olyan dolgokat észrevenni, olyan dolgokra rákérdezni, amelyekre az ókortörténész nem gondol. Engem ez a munka elgondolkodtatott, és meg is győzött sok mindenben. Ritoók Zsigmond az MTA r. tagja Szmodis Jenő görög tárgyú munkáját különösen irodalmi vonatkozásait illetően tartom figyelemreméltónak. A görög líra belső fejlődését érintő részeken túl a dráma születéséről tett megállapítások tartalmaznak olyan eredeti meglátásokat, amelyek a modern műfajelméletek nézőpontjából is tanulságosak. A történelmi változásoknak és a művészi kifejezés alakulásának olyan összefüggései rajzolódnak ki a műben, amelyek az ókortudomány, a kultúraelmélet és a történetfilozófia művelőin túl minden gondolkodó embert érdekelhetnek. Dr. habil. Kulin Ferenc irodalomtörténész
Author
Szmodis Jenő
Title
A görögökről
Subtitle
Nietzsche és Spengler nyomán
ISBN
9789634466529
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2012
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
256