Sort
Recenzió
Product Details


A magyar Himnusz képes albuma

A magyar Himnusz képes albuma

Product price
4 950 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
A magyar himnusz mindannyiunk kiemelt szellemi öröksége: nemzeti imádságunk, mely a magyarság mindenkori összetartozását hivatott jelképezni. Kölcsey Ferenc költészeti remeke (a Hymnus), e kiemelkedően megrendítő költemény, s Erkel Ferenc ehhez írt pályaműve (a Hymnusz) közösen alkotja azt a kulturális-szellemi-vallási hármas-egységet, melyet mindannyian csak himnuszként, a magyarság féltve őrzött unikális kincseként emlegetünk. Ennek ’artefaktumai’, vagyis a kéziratos vers és a zenemű kottapéldánya is az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeiben találhatók, ott ereklyeként őrzöttek. Mindkét dokumentum fennmaradt eredetije külön-külön is felbecsülhetetlen irodalom- és zenetörténeti érték.
Az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum kiadó közös vállalkozása 2017. január 22-re időzítve jelenik meg, egyedülálló módon, hiszen kötetünk négy, hézagpótló nagytanulmányban igyekszik összegezni mindazt, amit ma ezen együttesről a kutatások mai állása szerint hitelesen tudhatunk. Mindezt színes, képes albumban, zenei CD-melléklettel.
A kötetben az európai nemzeti himnuszokról – történelmi távlatból, de a jelenig tartóan – Voigt Vilmos értekezik. A magyar romantika egyik legnagyobb költőjének versét s annak lehetséges forrásait, illetve helyét az életműben (és a haza és haladás gondolatában) Szabó G. Zoltán alapos tanulmánya részletezi, elemzi, mely írás nem pusztán a magyar irodalom és történelem talán egyik legismertebb költői művéről mond el mindent érdemlegesen, de annak fogadtatását és utóéletét is górcső alá veszi. Az Erkel-féle megzenésített Hymnuszról s általában a zeneműről Bónis Ferenc egy korábbi, most újabb adalékokkal is kibővített írása szól, a kötetet pedig Riskó Kata tanulmánya zárja, mely Erkel művének keletkezését, stíluselemeit és későbbi hagyományozódását vizsgálja, miközben a zenemű körüli pályázat történelmi részleteibe is beavat. Kötetünket zenei válogatás is díszíti, melynek anyagát szintén Riskó Kata válogatta.
Author
Voigt Vilmos, Szabó G. Zoltán, Bónis Ferenc, Riskó Kata
Title
A magyar Himnusz képes albuma
Subtitle
DVD melléklettel
ISBN
9789632006635
Publisher
Argumentum – Országos Széchényi Könyvtár
Date of issue
2017.02.22
Binding
keménytáblás
Oldalszám
128
Formátum
A/4.