Sort
Recenzió
Product Details


Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 6.

Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 6.

Product price
4 300 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
Sorozatunk első három kötetében német nyelvű verseket, drámákat és prózai írásokat tettünk közzé, melyek mind 1800 körül és túlnyomórészt Pest-Buda térségében keletkeztek. A jelen kötet az egész 19. századot felöleli, a keletkezési hely pedig a nyugat-magyarországi Sopron környéke. Sopron a magyar- és a németnyelvűség határvidékén fekszik, és németes karakterét – a későbbi fővárossal ellentétben – az egész század folyamán megőrizte. A magyarországi német irodalom tulajdonképpeni virágkora az 1780-tól 1820-ig terjedő időszak volt, a romantikus generáció színre lépésével már megkezdődött száműzetése a magyar kultúrából. A magyarországi németek az egész korszakban nyilvánvalóan német mintákon nevelkedtek, ugyanakkor általában a magyar kultúrához is fűzték őket szálak. Ezeket a folyamatokat, azaz a német nyelvű irodalom szerepvesztését és szoros összefonódását a magyar kultúrával, kívántuk itt a bemutatott időszaknak az egész 19. századra való elnyújtásával érzékeltetni. Másrészt tematikai sokszínűség is jellemzi a kötetet, hiszen színdarabok, színházi újságok, templomi prédikációk, imádságok és énekek, versek, valamint korabeli magyar nyelvű művek fordításai szerepelnek benne. Jelen válogatás tehát egy német nyelvű városi régió kulturális életének hosszmetszete. Az előző kötetekhez képest újdonság a fordítások fejezete. A korabeli magyar irodalom csúcsteljesítményeinek fölényesen könnyed németre ültetése tette leginkább híressé a magyarországi német szerzőket – és ezzel az ítélettel a mai olvasó is csak egyetérthet.

A kötetben a periodikumokból kiválasztott részleteket a következő hat témakörbe csoportosították: I. Programszerű közlemények, II. Irodalmi szövegek (A. próza, B. költemények), III. Értékelések, adaptációk, idézetek: a német, illetve a magyar irodalom recepciója (A. A német irodalom recepciója, B. A magyar irodalom recepciója), IV. Színikritikák, V. Az önazonosság kérdései, VI. Válogatás az 1825 és 1847 közötti időszak más magyarországi német nyelvű lapjaiból (A. A német irodalom recepciója, B. Színház, C. Nemzeti problematika, nyelv, kapcsolattörténet).Der Band bietet eine Auswahl aus der deutschsprachigen Presse Ungarns zwischen 1810 und 1847. Die Zeitschriften aus Pest-Ofen, Preßburg und sonstigen urbanen Regionen des Königreichs veranschaulichen u. a. das eminente Intersse für in- und ausländische kulturelle Werte. Sie berufen sich auf deutsche und ungarische Autoren, zitieren aus ihren literarischen Texten, besprechen Dramen und Theateraufführungen – rezeptionsoffen für Alles, was ihrer Vorstellung gemäß den kulturellen Aufstieg des Landes versprach. Viele Aufsätze und Stellungnahmen befassen sich mit Problemen der nationalen Identität oder enthalten Äußerungen, die unter imagologischen Aspekten besonders aufschlussreich sind. Mit ihren vielen Verknüpfungen zur gleichzeitigen ungarischsprachigen Presse, sowie zu den Periodika des Auslandes, vor allem der deutschsprachigen Länder lassen diese Texte auch das vielstimmige kulturelle und literarische Leben jener Jahre nachempfinden. Sie belegen, wie bedeutend die deutschsprachigen Periodika Ungarns vor 1848 gewesen sind.


Die Texte dieser Schriftenreihe sind deutschsprachige Hungarika. Sie entstanden innerhalb der jeweiligen Grenzen Ungarns (Territorialhungarika) und/oder wurden von Menschen verfasst, die in diesem Land gebürtig oder ansässig waren (Autorenhungarika), unter Umständen sich nur zeitweilig in Ungarn aufhielten, wie aber viele ihrer ungarischen Zeitgenossen im In- und Ausland authentische Ungarn-Erlebnisse dokumentierten, wobei sie selbstverständlich über Land und Leute des Königreichs berichteten (Themenhungarika). Die meisten Texte dieser Schriftenreihe können zwei, manchmal sogar drei genannten Gruppen zugeordnet werden, trennt sie ja in den meisten Fällen nur die Deutschsprachigkeit ihrer Autoren von denen ihrer ungarisch publizierenden Landsleute und Zeitgenossen.

Vorliegender Band enthält außerdem ausnahmsweise manche literarische Texte des Auslandes, die in der deutschen Presse Ungarns nachgedruckt wurden.
Serial
Deutschsprachige Texte aus Ungarn 6.
Editor
Bódy-Márkus Rozália
Title
Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts
Subtitle
Literatur, Theater, Sprache und Aspekte der Identität
Language
német
ISBN
9789634464235
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2006
Binding
keménytáblás
Oldalszám
440 + 20
Formátum
B/5.