Sort
Recenzió
Product Details


Egy siker kudarca – Irodalomtörténeti füzetek 163.

Egy siker kudarca – Irodalomtörténeti füzetek 163.

Product price
1 800 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
Kuthy Lajosról a leginkább csak legendákat őriz az irodalomtörténeti emlékezet. Műveinek újrakiadására nem került sor az elmúlt száz évben, s a róla szóló szakirodalom is kevéssé gyarapodott. Az íróról talán csak sorsának legfőbb paradoxona őrződött meg a köztudatban: az 1840-es évek egyik legsikeresebb regényének, a Hazai rejtelmeknek a szerzője, gróf Batthyány Lajos titkára az 1850-es években Bach-huszár lett. Ez a tanulmány nagyarányú forrásfeltárás révén, levéltári, kézirattári és sajtótörténeti kutatások alapján ennek az ellentmondásos pályának a sajátos belső logikáját próbálja megérteni és megértetni. A számos, eddig ismeretlen adatot föltáró és új összefüggéseket felrajzoló kismonográfi a megközelítése alapvetően történeti jellegű: Kuthy életének változó kontextusait s az ehhez igazodó magatartásformák változatait írja le, tudatosan kapcsolódva az utóbbi évtizedek hazai társadalomtörténeti kutatásaihoz is. Nem az esztétikai újraértékelés igényével vagy a kánonbővítés szándékával közelít az életműhöz, hanem inkább a Kuthy karrierjében felbukkanó társadalmi és írói szerepértelmezések föltárásával kínál lehetőséget egy rövid távon jelentős sikereket felmutató, majd jórészt elfeledett pályafutás megértéséhez, jelentősen hozzájárulva a 19. század közepe táján újrastrukturálódó irodalmi intézményrendszer működési mechanizmusának megértéséhez is.
Serial
Irodalomtörténeti füzetek
Author
Völgyesi Orsolya
Title
Egy siker kudarca – Irodalomtörténeti füzetek 163.
Subtitle
Kuthy Lajos pályafutása
ISBN
9789634464365
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2007
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
236
Formátum
Fr./5.