Sort
Recenzió
Product Details


Az értelem bátorsága

Az értelem bátorsága

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
4 500 Ft
Share
Functions
Short description
„Páratlan tudományos seregszemle ez a könyv. Félszáz kutató tette le tanulmányait, esszéit, visszaemlékezéseit a történettudomány asztalára Perjés Géza Emlékkönyvében. Fiatalok, idősek és középkorúak, különböző felfogású, szemléletű, eltérő érdeklődésű, meggyőződésű három nemzedék. Magyarok és külföldiek. Feledve régi vitákat és új határokat, a magyar történetírás tradicionális megosztottságait, közös kötetben adják közre írásaikat. Szerves egységgé szövődik össze ily módon, ami a magyar történetírásban annyiszor háttérbe szorult vagy megfeneklett a művi ellentétek, a mindenkori pártpolitikák, diktatúrák zátonyain. A kötet írásai így együtt az egységben látás magas követelményét tanúsítják, a teljesség igényét, a színvonalat, amit ma különösen fenyeget a kultúra értékvesztése, a dilettantizmus és a közöny. Elgondolkoztatott ez az érdekes seregszemle, hogy miben is rejlik Perjés Géza történetírói vonzereje. Nyilvánvaló, hogy gazdag életműve a legkülönbözőbb korszakok kutatóit érinti meg. Témái alig áttekinthetőek, változatosak, és átfognak több évszázadot: a magyarországi török háborúk, az Oszmán Birodalom hadviselése, Zrínyi Miklós és kora, az Erdélyi Fejedelemség, a Rákóczi-szabadságharc, Clausewitz, a játékelmélet, a történeti statisztika, a logisztika, a korszerű magyar hadtörténetírás, a döntéstudomány, az irodalomtörténet, a nemzeti tudat és a második világháború magyar történelmének kérdéskörei. Mindezt áthatják az egymással éles ellentétben álló korszakokon átívelődő hosszú életének személyes élményei. Ha a történetíró munkájának maradandó értéke a folytathatóságban rejlik, akkor Perjés Géza életműve az utóbbi fél évszázad magyar történetírásának egyik legjelentősebb részét alkotja. Azzal is, hogy a reális, elfogultságoktól mentes, tárgyszerű nemzeti történetírás érdekében hangsúlyozta a történetíró felelőségét és a tudomány morális követelményeit. Tisztában volt a József Attila találó megfogalmazásában ismert és a történetírásra is érvényes kívánalommal: az igazat mondd, ne csak a valódit… Miközben jól tudta, mint minden kutató, aki a forrásokkal, a történelem eleven anyagával dolgozik, hogy a történeti igazság megközelítése menynyire nehéz és bizonytalan. Ebben az értelemben érvényes a történetírókra Perjés nagyra becsült elméleti írójának, Clausewitznek a megfogalmazása: Kétféle bátorság van; az egyik olyan, amely legyőzi a félelmet, és az olyan, amely a bizonytalanságot is bevonja számításaiba. Ez az utóbbi az értelem bátorsága.” (R. Várkonyi Ágnes)
Title
Az értelem bátorsága
Subtitle
Tanulmányok Perjés Géza emlékére
ISBN
9789634463290
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2005
Binding
keménytáblás
Oldalszám
856