Sort
Recenzió
Product Details


A magyarországi középkori latinság szótára I. pótkötet

A magyarországi középkori latinság szótára I. pótkötet

Product price
9 900 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
1993-ban kezdődött meg a nyolckötetes szótár, a Lexicon Latinitatis mediiaevi Hungariae (vagyis: A magyarországi középkori latinság szótára) publikálása, az 1000–1526 közötti magyarországi latin nyelvű forrásokban (oklevelekben, kódexekben stb.) előforduló szavak betűrendes gyűjteményeként. A monumentális munka több évtizedes kutatómunka eredményeként állt össze, és a főkötetek után most napvilágot lát az első pótkötet, az azóta történt forrásfeltárás eredményeit közölve. Az első szerkezeti rész egy egységesített és pontosított rövidítésjegyzék. A második, egyben legterjedelmesebb egység a tulajdonképpeni pótlásokat tartalmazza az „A”-tól az „I” betűig, pontosabban az „iuvo” (gyönyörködik) kifejezés magyarázatáig. A szócikkek a szavak jelentését először klasszikus latinul adják meg, illetve szinonimáit tüntetik fel, majd magyar megfelelőjük következik. A szerkesztők minden jelentést illusztráltak a forrásokban szereplő példákkal, végül dőlt betűvel szedve szerepel a szó hazai előfordulásának helye. A harmadik, befejező rész a középkorból korunkra maradt terjedelmesebb szójegyzékek latin szavak szerint betűrendbe rendezett anyagát kínálja.
Serial
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae
Title
A magyarországi középkori latinság szótára I. pótkötet
ISBN
9789634467144
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2014
Binding
keménytáblás
Oldalszám
284
Formátum
A/4.