Sort
Recenzió
Product Details


„Magyar nemzet vagyok” – Eszmetörténeti könyvtár 18.

„Magyar nemzet vagyok” – Eszmetörténeti könyvtár 18.

Product price
3 900 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
Lajtai L. László monográfiája azokra a kérdésekre keres választ, amelyek a magyar nemzeti önazonosság-tudatnak a 19. század utolsó harmadáig formálódó átalakulásait, az intézményes magyar nyelvű történetírás kialakulását, valamint első eredményeinek társadalmi-pedagógiai felhasználását érintik. Teszi ezt egy viszonylag jól behatárolható szövegkorpusz, a nyomtatásban megjelent magyar nyelvű, hazai történelmi tárgyú és az oktatás céljait közvetlenül szolgáló, első változatukban még 1848 előtt íródott tankönyvek alapján. Azt vizsgálja mindenekelőtt, hogy a reformkor, valamint az 1848–1849-es forradalom és függetlenségi harc során már kétségtelenül markánsan megmutatkozó magyar nemzetépítés aktív és passzív résztvevői történelemtankönyveikből tájékozódva milyen alapvető fogalmi keretek és szövegszervezési eljárások mentén alakíthatták ki saját elképzelésüket nemzetként definiált közösségük múltjáról, és e mából rekonstruálni vélt közösségi múltértelmezések milyen értelemben tekinthetőek nemzetinek. Választ keres arra, hogy a forradalom előtti hazai magyar nyelvű történelemoktatás szöveges és szövegszerű pedagógiai eszköztárából kiolvasható ʼnemzeti történelemʼ milyen viszonyba állítható az 1770-es évektől országos szinten bevezetett rendszeres történelemoktatás előtti korszakok saját közösségre vonatkozó múltfelfogásaival, illetve mennyiben és mely vonatkozásokban értékelhető folytonosnak 1848 utáni változataival.
Serial
Eszmetörténeti könyvtár
Author
Lajtai L. László
Title
„Magyar nemzet vagyok” – Eszmetörténeti könyvtár 18.
Subtitle
Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa
ISBN
9789634466901
Publisher
Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely
Date of issue
2013
Binding
keménytáblás
Oldalszám
640
Formátum
A/5.