Sort
Recenzió
Product Details


Műhely a lehetetlenséghez – Eszmetörténeti könyvtár 4.

Műhely a lehetetlenséghez – Eszmetörténeti könyvtár 4.

Product price
2 700 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
Bibó István és Ravasz László vő és após szellemi és személyes kapcsolatának vizsgálata rendkívül összetett feladat, mert e két nagyformátumú gondolkodó közvetlenül kevés esetben hatott egymásra. Közös szellemi gyökereik, előfeltevéseik és a mindkettejüket foglalkoztató problémák révén azonban kimutathatóak a közös reflexiók. Tóth-Matolcsi László megkísérli feltárni többek között a két gondolkodó intellektuális portréjának megrajzolásával és e portrék segítségül hívásával Bibó István és Ravasz László kereszténység-felfogását, Isten- és Krisztus-képét, bemutatva azt az értékközpontú gondolkodásmódot, amely Bibó történelemfilozófiájában és Ravasz teológiájában egyaránt jelen van. A monográfia bemutatja a zsidókérdéssel kapcsolatos írásaik hátterét, kontextusát, érzékeltetve azt a közvetlen reflexiót, amit a két gondolkodó e kérdéssel kapcsolatban egymásra gyakorolt. Így termékeny alapot ad az összehasonlításra Bibó a keresztény egyházaknak e kérdésben tanúsított állásfoglalását élesen kritizáló, elsősorban a nyílt és határozott fellépés hiányát hangsúlyozó álláspontja, valamint Ravasz jól érzékelhető teológiai dilemmája, továbbá az, ahogy írásaikban a zsidókérdést értékelik. A monográfia tárgya nemzetfelfogásuk összevetése is, amellyel kapcsolatban a szerző igyekszik bemutatni Bibónak a 19. századi magyar történelem zsákutcáinak és jellegzetes embertípusainak a kártékony hatását értékelő szemléletmódját, illetve a magyar alkatról folytatott diskurzus kereteit meghaladó, nem utolsósorban Erdei Ferenc munkásságának hatását mutató feltevéseit, majd Ravasz László sajátos, teológiai ihletésű nemzetkoncepcióját.
Serial
Eszmetörténeti könyvtár
Author
Tóth-Matolcsi László
Title
Műhely a lehetetlenséghez – Eszmetörténeti könyvtár 4.
Subtitle
Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében
ISBN
9789634463429
Publisher
Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely
Date of issue
2005
Binding
keménytáblás
Oldalszám
272+4
Formátum
A/5.