Sort
Recenzió
Product Details


Reformátusok Budapesten 1–2.

Reformátusok Budapesten 1–2.
  • Reformátusok Budapesten 1–2.
  • Reformátusok Budapesten 1–2.
  • Reformátusok Budapesten 1–2.

Product price
8 500 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
A reformáció már 1526 előtt rokonszenvezőkre talált Budán. A török hódoltság alatt is éltek protestáns közösségek Pest-Budán, majd az ellenreformációs intézkedések miatt egy évszázadig tiltották letelepedésüket. A pesti református egyházközség 1796-ban alakulhatott újra. A reformátusok lélekszáma, mely kezdetben alig haladta meg a százat, rohamosan növekedett, mert az ipari forradalom hatására létesülő gyárak és a főváros kínálta egyéb munkalehetőségek tömegeket vonzottak az ország minden tájáról. A 20. század elejétől a nagyvárossá vált Budapesten él Magyarország legnagyobb református közössége. A reformátusok jelentékenyen hozzájárultak a főváros magyarosodásához és a polgári átalakuláshoz. Társadalmi súlyuk elsősorban a politikai és a tudományos elitben, valamint a bérből és fizetésből élő alsóbb néprétegekben vált jelentőssé.

A fővárosi reformátusság múltját és jelenét két kötetben, több mint félszáz, eredeti kutatáson alapuló tanulmány és adattárak mutatják be. A monografikus igényű, mintegy félezer fényképpel és térképekkel, táblázatokkal illusztrált, sokszerzős mű a budapesti reformátusok kulturális és társadalmi szerepvállalásával, egyházi életének legfontosabb területeivel, továbbá kimagasló szereplőivel és családjaival foglalkozik. Társadalom és egyház termékeny kapcsolatát szociális intézmények, iskolák, egyesületek, tudományos gyűjtemények, könyvkiadók, nyomdák, újságok és folyóiratok alapításának és működtetésének sora jelzi. A budapesti reformátusok története a hazai polgárosodás sajátos, nemzetközi összehasonlításban is tanulságos fejezete. Hasonló tematikájú és terjedelmű összefoglaló munka nemcsak Magyarországon, Európában is párját ritkítja.
Serial
Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai 4.
Title
Reformátusok Budapesten 1–2.
Subtitle
Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról
ISBN
9634464092 Ö; 9789634464106; 9789634464114
Publisher
Argumentum Kiadó – ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék
Date of issue
2006
Binding
Keménytáblakötés papírborítással papír védőborítóval
Oldalszám
764 + 808 = 1572
Kötetek száma
2
Formátum
B/5. (160 × 235 mm)