Sort
Recenzió
Product Details


Szöveg szöveg hátán – Irodalomtörténeti füzetek 165.

Szöveg szöveg hátán – Irodalomtörténeti füzetek 165.

Product price
2 100 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
A 18–19. századi ún. közköltészet a szóbeliség és írásbeliség, folklór és irodalom határmezsgyéjén elterülő, ennek okán az irodalom működésére, létformájára, az írásbeliségnek a szóbeliségbe való behatolására nézve számos megfigyelésre lehetőséget adó költészeti jelensége volt. Az anonim szerzők „nyitott szövegei” olykor ponyván, máskor olyan szerzők közvetítésében maradt ránk, mint Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám vagy Arany János. A kiváló irodalomtudós könyve elején aprólékosan számba veszi a forrásokat, majd kötetkompozíciós és metrikai kérdések után – szűkebb szakterületének, a régi zene iránti elkötelezettségének megfelelően – e költészet zenei vonatkozásaival foglalkozik a nótajelzések tükrében. Ezután feltárja a szövegcsaládokat és a párhuzamokat, a travesztiákat, ellentéteket, tartalmazási viszonyokat elemzi, a hívószavak és hívósorokat vizsgálja abból a szempontból, hogy ezek milyen hatással voltak a kéziratok összeírására, végül a szövegek összeépülésével, a befogadástól a továbbköltésig tartó folyamattal foglalkozik. Az eddig előzmény nélküli kutatás további lehetőségeit felvillantó utószóval, továbbá bibliográfiával és névmutatóval záródó mű a korszak irodalomtörténész és folklorista kutatói mellett – a szerző által szellemesen az erdők aljnövényzetéhez hasonlított – e különös kulturális szimbiózis iránt érdeklődő művelt nagyközönség olvasmánya.
Serial
Irodalomtörténeti füzetek
Author
Csörsz Rumen István
Title
Szöveg szöveg hátán – Irodalomtörténeti füzetek 165.
Subtitle
A magyar költészet variációs rendszere 1700–1840
ISBN
9789634465393
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2009
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
224
Formátum
Fr./5.