Sort
Recenzió
Product Details


Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

Product price
2 900 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
A felvilágosodás kori magyar irodalom egyik sajátossága, hogy szorosan össze van kötve a nemzeti nyelv ügyével olvashatjuk a kötet bevezetőjében. A 18. századi társadalmi folyamatok eredményeként a soknemzetiségű Magyar Királyság népeinek közösségtudatát (natio hungarica, hungarus tudat) fokozatosan felváltotta a modern nemzeteszme, melynek éppen a közös nyelv volt a legfőbb kritériuma. Bár ez az átalakulás kivételes jelentőséggel bírt, az átalakulás története a nyelvtörténet kevésbé kutatott fejezetei közé tartozik. Jelen kötet tanulmányainak szerzői e folyamat jelentősebb vonatkozásait vizsgálják, s nyújtanak róluk adatokban (gyakran meglepő, sőt, paradox adatokban) gazdag képet. A korabeli oktatásügy nyelvkérdéssel összefüggő hatalmas anyaga és gyakran meglepő fejleményei mellett megismerhetjük azt a latin nyelvű folyóiratot, mely a kor periodikái közül szinte a teljesség igényével számolt be a hazai literatúra minden magyar nyelvű produktumáról. Olvashatunk a korabeli színházaknak és az iskolai színjátszásnak a történetében vagy a közköltészet világában kibontakozó színes és elgondolkodtató változásokról, és elsődleges (levéltári) források alapján készült elemzésből ismerhetjük meg a téma egyik döntő momentumát, hogy miképpen reagáltak 1784-ben a vármegyegyűléseken II. József hírhedt nyelvrendeletére. A lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányok témáit számos ábra és táblázat szemlélteti. Beszerzése elsősorban szakkönyvtárak részére ajánlható.
Title
Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből
ISBN
9789634463238
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2005
Binding
keménytáblás
Oldalszám
302