Sort
Recenzió
Product Details


Traumafeldolgozás és vallás

Traumafeldolgozás és vallás

Product price
2 500 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
Ez a kis könyv a szerző Vallás és Spiritualitás. Pszichológiai tanulmányok I–II. című, megjelenés előtt álló szöveggyűjteményének szatellitje, két előzményével együtt (A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója, Kulcsár, szerk. 2007; Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés, Kulcsár, 2007). Közvetlenül kapcsolódik a Teher alatt. Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés c. kötethez (Kulcsár, szerk. 2005), amelynek egy speciális témáját, a vallásos hit személyiségformáló hatását vizsgálja neurobiológiai és pszichológiai megközelítésben, számos ó- és újszövetségi illusztrációval. A kötet a kritikus élethelyzetekkel – elsősorban a betegséggel – való megküzdés néhány konkrét ʼfortélyátʼ tárgyalja: olyan beépített mechanizmusokat, amilyen a stressz indukálta analgézia (SIA) és az elfogadás… A szerző értelmezése szerint ezek mozgósítják az emberi elmének az ʼisteni irányításʼ észlelésére való képességét, amely az életeseményeket szimbolikus üzenetekké változtatja át. Az elfogadás – értelemszerűen – nyitottságot, bátorságot és önkontrollt feltételez; a passzivitást konstruktív aktivitásba fordítja, a tehetetlenséget „jelentudatossággá” (mindfulness) alakítja, és az istenélmény és hit hátterén az elkötelezett, felelős emberség letéteményesévé válik.
Author
Kulcsár Zsuzsanna
Title
Traumafeldolgozás és vallás
ISBN
9789634465270
Publisher
Trefort Kiadó
Date of issue
2009
Binding
ragasztókötés