Sort
Recenzió
Product Details


Újabb könyvtörténeti írások – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 10.

Újabb könyvtörténeti írások – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 10.

Product price
2 600 Ft
Add product to Basket
Out of stock
Share
Functions
Short description
A hazai és a külföldi „régi könyves” szakma ezzel a gyűjteményes kötettel fejezi ki jókívánságait a 95. születésnapját ünneplő Borsa Gedeonnak, az Országos Széchényi Könyvtár tudós bibliothecarius emeritusának. Az OSZK Régi Magyarországi Nyomtatványok Csoportjának – jelenlegi nevén: Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának – a munkatársai ebből az alkalomból Mesterük 2001 után keletkezett, különböző kiadványokban, periodikákban megjelent magyar és német nyelvű tanulmányait rendezték sajtó alá az 1996 és 2000 között megjelent Könyvtörténeti írások I–IV. című gyűjtemény folytatásaként. Az első tizenkét írás a hazai nyomdák, nyomdászok és kiadók tevékenységéhez kapcsolódik (Buda, Beszterce, Debrecen, Kolozsvár, Szeben etc.). Külön-külön tanulmány foglalkozik Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt népszerű munkáinak kiadástörténetével és a bécsi nemzeti könyvtárban őrzött XVI. századi németalföldi nyomtatványokkal. A második csoportba kerültek a módszertani cikkek. Kitűnik belőlük, hogy Szerzőjük miképpen kísérte figyelemmel a fontos nemzetközi könyvtörténeti vállalkozásokat, és miképpen tudósított az azok eredményeképpen megjelenő bibliográfiákról és katalógusokról, továbbá hogy az elvek tisztázásával és a gyakorlati megvalósításra vonatkozó javaslatokkal miként mutatott nagyon hasznos és követendő irányt a hazai retrospektív bibliográfia, a nyomdatörténet és a betűtípus-kutatás számára. A kötet második része Borsa Gedeon gazdag munkásságáról – könyveiről, tanulmányairól és könyvismertetéseiről – ad áttekintést.
Serial
A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei
Author
Borsa Gedeon
Title
Újabb könyvtörténeti írások – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 10.
Subtitle
Megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából
ISBN
9789634468042
Publisher
Argumentum – Országos Széchényi Könyvtár
Date of issue
2019.03.27
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
220
Formátum
B/5.