Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 9 500 Ft

Életrajz, levelezés, napló

Főkategória >Életrajz, levelezés, napló

Sorrend:

prev
12
next

Epistulae   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae
Brodarics István (kb.14801539) a 16. század első felének egyik legjelentősebb humanistája. Hírnevét a mohácsi csatáról írott rövid, de páratlan forrásértékű beszámolójának, az Igaz leírásnak (Historia verissima) köszönheti, mely az egyik legtöbbet hivatkozott humanista történetírói alkotás. Brodarics azonban nem volt klasszikus értelemben vett irodalmár, és a Historián kívül, leveleit leszámítva, más művet nem is írt. Ezzel szemben igen aktívan részt vett a késő Jagelló-kor (152026), illetve ... 
8 000 Ft
Epistulae Pars II. 1568-1573   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars II. 1568-1573
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
3 500 Ft
Epistulae Pars III. 1574   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars III. 1574
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
3 800 Ft
Epistulae Pars IV. 1575   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars IV. 1575
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
4 200 Ft
Epistulae Pars V. 1576   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars V. 1576
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
4 200 Ft
Epistulae Pars VI. 1577-1580   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars VI. 1577-1580
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
4 200 Ft
Két hold alatt   [NEM KAPHATÓ]
Két hold alatt
 
-25%
Levelezése 1876-1885   [NEM KAPHATÓ]
Levelezése 1876-1885
Jelen kötet Jókai Mór összes művének kritikai kiadásában a levelezés III. részéig ért el, mely az 1876 - 1885 közötti időszakot öleli fel.  
3 000 Ft
Akció: 2 250 Ft
-25%
Levelezése 1886-1890   [NEM KAPHATÓ]
Levelezése 1886-1890
A kötet Jókai Mór összes művének kritikai kiadásában a levelezés IV. részéig ért el, mely az 1886 - 1890 közötti időszakot öleli fel.  
3 000 Ft
Akció: 2 250 Ft
Lidércnyomás Napló   [NEM KAPHATÓ]
Lidércnyomás Napló
 
525 Ft
Mannheim Károly levelezése 1911-1946
Mannheim páratlanul gazdag levelezése szerves része a huszadik század szociológiájának. E levelezéskötet oldalain a megítélés és megmérettetés alapjául szolgáló művek csak érintőlegesen szerepelnek. A kötet Függelékében olyan írások szerepelnek, melyek formájukat tekintve nem levelek, de mondanivalójuknál fogva mégis jól illeszkednek a kötethez, és amelyeket dokumentumértékük miatt kár lett volna továbbra is elfeledettségre ítélni.  
710 Ft
Napló és visszaemlékezés   [NEM KAPHATÓ]
Napló és visszaemlékezés
Az először 1986-ban megjelent és hetek alatt húszezer példányban elkelt mü fontos forrása a József Attilára vonatkozó ismereteknek. Az új kiadás szövege egy eddig
ismeretlen József Attila-írással, továbbá Szántó Judit és Illyés Gyula József Attilára vonatkozó levélváltásával bővült.
 
750 Ft
Naplók   [NEM KAPHATÓ]
Naplók
A két napló együttes kiadását elsősorban az indokolja, hogy a kettőből rajzolódik ki igazán a mester művészi hitvallása, a bizánci, görög, krétai és itáliai művészetről vallott felfogása; a két írásból tűnnek ki világszemléletének azon alapelemei, amelyek a Gödöllői művésztelep szervezésében, életének és munkájának irányításában is meghatározóak voltak; dokumentálják továbbá e naplók szerzőjük mester-habitusának széleskörű gondolkodás- és műveltségbéli megalapozottságát. A naplók nem csupán m... 
2 700 Ft
Ne panaszold a magányodat!   [NEM KAPHATÓ]
Ne panaszold a magányodat!

Tudatos szerkesztői meggondolásból ered, hogy a gyűjtemény csak 1948-tól közöl leveleket. Korábban ugyanis nem alakult ki Kodolányi és Szabó Lőrinc között rendszeres levelezés. Lakóhelyeik közelsége, azonos baráti, írói körbe tartozásuk, újságírói munkájuk hasonlósága, azonos munkahelyük miatt megvolt a mindennapi személyes érintkezés lehetősége. Az 1948-as év nagy részét azonban Kodolányi már Balatonakarattyán töltötte, a következő évben oda is költözött. Így baráti kapcsolatukat elsősorban levelezés útján tartották fenn, melynek olykor ritkuló rendszeressége Szabó Lőrinc haláláig megmaradt.

A 20. századi magyar irodalom két klasszikusának dokumentumai új színnel gazdagítják a korról, kortársaikról kialakított általános képet. Az időszak mindkettejük életének legnehezebb periódusa volt. Különösen érdekes, hogy két eltérő karakterű alkotónak a korszakról alkotott képe, egy-egy személlyel – pl. Illyés, Németh, Nagy Lajos – kapcsolatos megítélése hogyan viszonyul egymáshoz, és ütközik alkalmanként. Egyaránt érdekesek a levelekben megfogalmazott vitáik és közös elképzeléseik, s az alkotóműhelyeikben ez időben készülő munkák keletkezésének előzményei.

 
Német-, francia-, és angolországi úti jegyzetek
A reformkor legkiemelkedőbb útleírása, Irínyi József (18221859) Német- francia- és angolországi úti jegyzetek című könyve külföldön, Halléban jelent meg 1846-ban. Idehaza a cenzúra miatt nem kerülhetett kiadásra. Irínyi, a centralista politikus, a Pesti Hírlap külpolitikai rovatvezetője, a márciusi ifjúság későbbi vezéralakja, a tizenkét pont megfogalmazója, húszéves korában, 1842 tavaszán utazott el nyugatra. Egy évet töltött el a műve címében megnevezett országokban, és mint a polgári demok... 
2 700 Ft
Németh László   [NEM KAPHATÓ]
Németh László
Németh László írói pályáját mutatja be ez az életrajzi kronológia. Egy rendkívüli ambíciókkal megáldott, nagyon tevékeny, szuperérzékeny és sebezhető ember életútját követheti nyomon az olvasó: írói sikerek, bizonytalanságok, bukások, tévedések, vélt vagy valós sérelmek, visszavonulások és újrakezdések váltakozó periódusait. S azt a Németh Lászlói törekvést, mely szerint az írói Minőségeszménye nemcsak eszme és utópia, hanem " egy magatartás, életvitel, emberi atmoszféra". Mert az alkotó Néme... 
1 100 Ft
Nyisztor Zoltán   [NEM KAPHATÓ]
Nyisztor Zoltán
Nyisztor Zoltán (1893-1979) újságíró, katolikus pap és szónok, a két világháború közötti magyar közélet ismert és meghatározó személyisége volt. Bangha Béla munkatársa és barátja, a harcos katolicizmus képviselője, közel másfél évtizeden keresztül a Magyar Kultúra című folyóirat szerkesztője. A reformokat sürgető fiatal nemzedék tagjaként részt vett a hivatásrendi mozgalmakban, és az Actio Catholicában is dolgozott. 1945-ben a magyar, majd a szovjet politikai rendőrség ejtette foglyul, 1946-b... 
3 500 Ft
Részletek nem készülő önéletrajzomból
Aki immár négy „otthont” – Budapest, Róma, Toronto, Washington – vallhat magáénak, s minduntalan „híres emberek” körül forog, azzal mindig történik valami másokat is érdeklő dolog. S Zalán nemcsak akkor kitűnő „portréfestő”, ha másokról ír – miként tapasztalhattuk a Barátok a magosban című kötetét olvasva –, hanem akkor is, amikor öniróniával eleveníti fel saját sorsa alakulását. A négyszeres otthonteremtés lehetett örömteli, s lehetett küzdelmesen nehéz. De unalmas – soha. Miként az erről sz... 
560 Ft
Szabó Lőrinc pere   [NEM KAPHATÓ]
Szabó Lőrinc pere
Szabó Lőrincet a második világháború előtt és alatt tanúsított viselkedéséért 1945-ben írói, majd újságírói igazoló bizottság elé állították, s bár az első bizottságot feloszlatták, a másodiktól újságírói tevékenységéért, kollaboráns magatartására hivatkozva feddést kapott. Ez a kötet a magánember Szabó Lőrinc életével, tevékenységével foglalkozik, a lehetőségek határáig különválasztva az embert és a művészt. Az eseményeket nem időrendben, hanem tematikus csoportosításban olvashatjuk. A kiadv... 
3 200 Ft
Szarvas Janina   [NEM KAPHATÓ]
Szarvas Janina
A táncos tehetségnek kívánatos a szép külső, a test arányos, szoborszerű felépítése. A kilencéves felvételiző növendékek szigorú orvosi vizsgálaton estek át, ahol nemcsak jelenlegi fizikai állapotukat, de jövőbeli növekedésük, külső-belső fejlődésük lehetőségeit is figyelembe vették. Ha az arányos külsőhöz hajlékonyság és jó ritmusérzék társult,a csemete bejutott. Ha mindezek tetejében varázsos egyéniség is,akkor sztármatéria.A versengés azzal együtt szédítő. A kilencéves technikai fölkészíté... 
2 500 Ft
Török Sophie naptárai 1921-1941 I.II.
Török Sophie nem csak magánemberként, mint Babits Mihály felesége írta be magát a magyar irodalom történetébe. Kétségtelenül írónőként is számon tartja őt a meg-megújuló irodalomtörténet-írás. Annak azonban, hogy mint hús-vér ember milyen volt bár e kérdés, úgy tűnik, egyre kevésbé tartozik közvetlenül az irodalomtörténet tárgykörébe , mégis nagyobb az irodalma. Nem ok nélkül. Török Sophie a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának volt a hitvese, élete utolsó két évtizedéne... 
5 000 Ft
Vallatás a Lubjankán   [NEM KAPHATÓ]
Vallatás a Lubjankán
Lukács György Szovjetunióban töltött másfél évtizedének, moszkvai emigrációjának időszakáról már elég sokat tud a hazai érdeklődő. Különösen fontos azonban az utolsó időszak, Lukács 1941-es moszkvai letartóztatásának, a Lubjankán történt vallatások dokumentumainak közlése, feldolgozása. Ez az anyag nemrég került napvilágra az NKDV archívumából, s Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin jóvoltából Moszkvában már meg is jelent. Itt az ideje, hogy a hazai olvasók is megismerjék azokat az ira... 
2 200 Ft
Válogatott életeim   [NEM KAPHATÓ]
Válogatott életeim
Amikor baráti körben sokszor órákon át hallgattam áradó történeteit, föltűnt, hogy a könnyed, szellemes, csattanósra csiszolt elbeszélések milyen hatalmas lexikális ismeretre, milyen mély bölcseleti, zenetörténeti és zeneelméleti tudásra épülnek. A könnyedségnek és mélységnek ez a ritka egysége természetesen még csak verbális teljesítmény volt, de később örömmel tapasztaltam, hogy Balázs Árpád írásban is megőrizte világos és élményszerű előadása minden erényét. Az elbeszélés középpontjában az... 
3 500 Ft
Vándormadarak   [NEM KAPHATÓ]
Vándormadarak
Mi minden kerül még elő az emigrációból! Most éppen egy újabb életrajz.
A vándormadarak visszaköltöznek. Ha másként nem, hát könyvben küldik vissza az életüket. Az külön jó, ha nem szépítik meg a távolsággal, ha olyan őszintén és nyíltan tudnak vallani a múló évtizedek szépségeiről és nehézségeiről, mint egykoron a Brazíliában élő Lénárd Sándor tette, és ahogy most Argentínából Apor Klára szól hozzánk.
Egy ősi erdélyi család sarjaként, még „... 
2 200 Ft
  Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra

Amikor Máriássy János volt honvéd ezredes, a magyar katonai érdemjel III. osztályú vitéze a századforduló táján végleges formába öntötte visszaemlékezéseit a szabadságharc másfél esztendejéről, már egy sajátos múlt századi karrier állt mögötte. A szabadságharc után halálra ítélték, majd módosították ezt az ítéletet 18 évi vasban töltendő várfogságra, amelyet Olmützben töltött – hat évig, akkor amnesztiával szabadult. Később visszakapta katonai rangját, s mint nyugállományú császári és királyi altábornagy, báró, a főrendiház kinevezett tagja, valóságos belső titkos tanácsos, az osztrák császári Vaskorona-rend II. osztályú lovagja, az osztrák császári Lipót-rend lovagja – és hogy a karrier mégse legyen tökéletes, frissen bukott néppárti katolikus-ultramontán képviselőjelölt fejezte be visszaemlékezéseit.

Máriássy különböző katonai beosztásokban a szabadságharc szinte valamennyi frontját végigharcolta. Szolgált Klapka, Dembinszky, Vetter és Görgey alatt. Az utóbbitól mindinkább eltávolodott, majd szembe is került vele. Visszaemlékezéseit részben vitairatnak is szánta Görgey ellen, volt hadtestparancsnoka, Nagysándor József védelmében. Nem értett egyet Görgeyvel, de Világosnál ő is letette a fegyvert, és szemben Nagysándorral, ő soha nem tartotta Görgeyt árulónak. Elfogultságai ellenére a visszaemlékezés a szabadságharc egyik leghatásosabb és legszemélyesebb forrása. Sokkal több, mint eseménytörténet: szuggesztív, sodró erejű vitairat és izgalmas olvasmány is.

 
1 100 Ft
Visszatekintés 1-3.   [NEM KAPHATÓ]
Visszatekintés 1-3.
Kodály Zoltán tanulmányai, cikkei, nyilatkozatai, továbbá a zeneszerzővel készült interjúk új kiadásához az alkalmat a szerző születésének 125. évfordulója adta. A kötetek megjelentetése viszont az évfordulótól függetlenül is jó ideje aktuális volt, hiszen azok, különösen az első és a második kötet, gyakorlatilag (még az antikvár kereskedelmet figyelembe véve is) beszerez­hetetlenek voltak. A helyzet visszássága, különösen ha Kodály írásainak a zenei nevelés szempontjából való fontosságára go... 
9 500 Ft

prev
12
next

Sorrend: