Tisztelt vásárlóink!
A 2020.07.01-én életbelépő változások miatt a belföldi adószámmal rendelkezők (cégek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, stb.) számára kiállított valamennyi számla adattartalmát be kell küldeni a NAV-nak, az áfatartamtól függetlenül. Ezért kérjük ha ön rendelkezik adószámmal (nem azonos a magánszemélyek adóazonosítójával) a megrendelésen  minden esetben tüntesse fel! Ennek hiányában nem áll módunkban számlát kiállítani, így a megrendelést sem tudjuk teljesíteni. 

Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó

Pedagógia, Pszichológia

Főkategória >Pedagógia, Pszichológia

Sorrend:

-25%
 A hatékony tanulás titka-A hatékony tanítás és tanulás dinamikája
Az elmúlt évtizedekben az oktatási intézményekre általában az volt a jellemző, hogy a lehető legtöbb tudást akarták elsajátíttatni a tanulókkal. Ez azonban túlságosan is egyoldalú meghatározása az iskolának, mint pedagógiai intézménynek, és a tanulónak, mint ,,felvevőnek”. Igen gyakran megfeledkeznek arról, hogy az iskolában nevelés is folyik, emberi kapcsolatok alakulnak ki, és a tanulóknak sokféle készséget kell(ene) elsajátítaniuk. Ez a veszély napjainkban fokozódik azáltal, hogy egyre elf... 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
Adaptivitás a vizuális nevelésben
Az adaptív oktatás lényege: olyan differenciált és egységes óraszervezés, óravezetés, amely a gyerekek tanulás szempontjából fontos egyéni sajátosságainak ismeretén alapul. Ez a megoldás teszi lehetővé társas körülmények között a leghatékonyabb tanítást/tanulást, nevelést/nevelődést. Az adaptivitásnak ez az értelmezése általában találkozik a pedagógusok helyeslésével, elvben nem vonják kétségbe, hogy erre lenne szükség a gyakorlatban. De hogyan lehet ezt megvalósítani a hagyományos körülménye... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
Csak keresni kell...
 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 1. Az iskolapszichológia néhány alapkérdése
Az iskola pszichológiai kultúrájának növelése az oktatásügy fontos, és felismert feladata. A nevelési intézményektől azt várja el a társadalom, hogy a művelődési hátrányok kompenzálásának szem előtt tartásával oldják meg a kultúra átadását, de legalábbis csökkentsék az e hátrányokból származó művelődési egyenetlenségeket. Fontosnak látszik továbbá az az igény, hogy az oktatási intézményekben megforduló minden tanuló jobb minőségű ismeretet kapjon egyéni tanulási stílusának, és fejlődési ütemé... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 10. Az iskolai konzultáció elmélete és technikái
Az iskolapszichológus a korszerű lélektani ismereteket szeretné integrálni az iskolák működésébe - élményszerűen és minél nagyobb hatásfokkal. Ezzel összhangban kezd kirajzolódni, hogy az iskolapszichológus legalkalmasabb és legfőbb tevékenységi köre a tanárokkal folytatott konzultáció vagy tanácsadó megbeszélés. Ebben a füzetben egy amerikai iskolapszichológiai kézikönyv konzultációra vonatkozó fejezetének egy bő tartalmi kivonatát nyújtjuk. 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 13. Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete - Tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára
A könyv cimkéi: tanulás, tanulási nehézség, pszichológia, pedagógia, oktatás, nevelés, magatartás, viselkedés, kutatás, kísérlet, iskoláskor, hiperaktivitás.
Az iskola fő elvárása az iskolapszichológussal szemben, hogy az ún. "problémás gyerek" gondját a vállára vegye, ezzel könnyítve a pedagógus helyzetén, tehermentesítve őt. S természetesen: jól alkalmazkodó, s viszonylag jól tanuló gyermeket szeretne rövidesen látni.
A "probléma" általában viselkedési ... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 14. Tanulási készség tréning serdülők számára
A tanulók önállóan tanulásának eredményessége szorosan összefügg a tanulási folyamat során alkalmazott eljárásokkal, az előnyben részesített stratégiákkal. A tanulási stratégiák a tanulók mindennapi tevékenységének részét képezik. Az elmúlt 10-15 évben intenzíven megindultak ezen a területen a nemzetközi kutatások. Az itt közreadott tanulmányok a tanulási stratégiák felmérésével és fejlesztési lehetőségeivel foglalkoznak. Mindegyik tanulmány anyaga a két év iskolapszichológiai munka gyakorlat... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 15. Kezdeti tapasztalatok, saját élményem az iskolapszichológiáról
Bácskai Júlia itt következő írása stílusában és tartalmában is eltér az eddig megjelent módszertani füzetektől. Nem konkrét módszert ad közre, nem iskolai kísérlet eredményét teszi közkinccsé, sőt az iskolapszichológiai munkában felmerülő kérdések elméleti tisztázásával, szakirodalmi elemzésével sem próbálkozik. Viszont megkapó őszinteséggel meséli el saját élményeit, történeteit, amelyeket átélt – ő mint ember, aki pszichológus (is) egy adott szociális térben. ... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 16. A diagnosztikai és a fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban - Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén
A diagnosztikai és fejlesztőmunka lehetőségei a gimnáziumban: A gyerek tanulmányi eredményében támogató vagy zavaró módon megjelennek a személyiségjegyek, de a szociális környezet is. A napjainkban folyó, kiterjedt tehetségkutató vizsgálatok jelentős része foglalkozik a képesség mellett a tehetség kibontakozását biztosító, nem intellektuális – elsősorban a személyiség – és a motivációs tényezők feltárásával. Ezek a – csak érintőlegesen vázolt – vizsgálatok, tapasztalatok erősítenek abban, hog... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 18. Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés

Ha egy tantestületben folytatott beszélgetés, nevelési értekezlet, vagy módszertani előadás során érdekfeszítő és izgalmas vitát szeretnénk provokálni, vagy esetleg újra felkelteni, a „tanulási zavarok” témakörét kezdem feszegetni. Az iskolai teljesítmény zavaroknak ez a speciális köre szinte minden pedagógust érint. Szíves fogadtatásra talál a probléma elméleti megközelítése, az ehhez kapcsolódó hazai kutatás eredményeinek ismertetése. Ezen túl viszont – mindig, mindenhol – azonnali konkrét tanácsot, segítséget kérnek. Szerencsére a szakirodalom ebben a témában egyre bőségesebb, és ez segíthet az érintett gyermekek adekvát fejlesztésében. E kötet célja, hogy kézikönyvként használható legyen a készségfejlesztő kiscsoport megszervezésénél és vezetésénél. Remélem a gyakorlatok részletes leírása technikailag is érthetőbbé teszi a feladatokat, az egyes jegyzőkönyvekből közölt részletek pedig a feladathelyzeteket, a bennük rejlő variációs lehetőségeket érzékeltetik. A pszichológiai értelemben vett csoportvezetés szakmai kérdéseiről itt csak a szükséges minimálszinten van szó, mivel a még érintetlenek számára ez a keret úgysem elegendő (esetleg megtévesztő), a már kiképzettek számára pedig szükségtelen, hogy itt is újra olvassák, amit máshol megtanultak.

 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 19. Önismereti csoportok céljai és módszerei - Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában
Az „önismereti” csoport elnevezés elhatárolást jelent. Mindenféle csoportos fejlesztés hatással van az önismeretre, különösen, ha tudatosításra is kerül a haladás. Az „önismereti” csoport megjelölés azonban elsősorban azt jelenti, hogy nem terápiás, nem gyógyító csoportról van szó, hanem egészségesek (sine morbo összetételűek) csoportjáról. Utóbbi megjelölés is rendszeres a szakirodalomban, mert az „egészséges” még nem feltétlen megvalósítható kritérium, a „sine morbo”, vagyis „betegség nélkü... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
Iskolapszichológia 2. A tanulási stratégiák fejlesztése
Az iskola szervezeti célja, hogy az ismeretátadás, az ismeretek feldolgozásának folyamata hatékony legyen. Ha egy tanulónak nem elég hatékony az ismeretbefogadása, nem elég intelligens a viselkedése e téren, az oktatás szempontjából azokat a vizsgálatokat érdemes előnyben részesíteni, amelyek a környezeti tényezőket vizsgálják. 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 22. Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról
Beszámoló a Bathyány Lajos Általános Iskola viselkedészavarokkal küszködő tanulóinak két önismereti és kreativitást fejlesztő műhelyének tapasztalatairól. 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 28. Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában

Ma már egyre több szakmai tapasztalat gyűlik arról, hogy a különféle civilizációs ártalmak okozta tanulási-értelmi, beilleszkedési és magatartási problémák előjelei már az óvodás korban láthatóvá válnak. Így a megelőzés lehetőségei és szükségessége újabb lehetőség és kihívás a fejlesztés tudományainak, a pedagógiának és a pszichológiának. A "PREVENCIÓ" érdekében folyt és folyik számos óvodáskori kutatás, terepmunka. Ezeknek a törekvéseknek – noha az egyéni, differenciált fejlesztés, a nevelői tudatosság prioritásai (főként: a motiváció és az önállóóság fonásai) értelmezésében többféle megközelítést képviselnek, mégis – vannak közös vonásaik. Mindannyian hangsúlyozzák a kapcsolati munka fontosságát az iskolai kudarcok megelőzésében (is!). Az egymásra hangolódást minden fejlesztés fontos (ha nem a legfontosabb!), globális hatóerőként kezeli. S az is közös, hogy: az egymásra hangolódás lényeges következményeként alakul a gyerekben (és az őt fejlesztő felnőttben is!) a bizalom önmagában és a másikban, s egyáltalán: a fejlődés lehetőségében. Ez pedig a sikeres tanulásra (és sikeres tanításra!) való beállítódásnak az alapfeltétele. Ezért a prevenció szempontjából is alapvető mentálhigiénés jelentőségű, hogy az első 6 év az egymásra hangolódás, a "kapcsolatok tanulásának kora" legyen.

 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 30. Iskolai tanulás – tanulási képességek – fejlesztés
Napjaink hazai közoktatásában az ismeretek növelésével szemben a gyermekek alapképességeinek fejlesztésére helyeződik át a hangsúly. Egyre sürgetőbb igényként jelentkezik e fejlesztő munka elméletileg is megalapozott technikáinak a gyakorlatban történő bevezetése. Hazai viszonylatban a korszerű iskolapszichológiai szemléletet tükröző próbálkozások jelentős lépéseket jelenthetnek a tanulási nehézségek csökkentésében. Jelen munkával a tanulási képességek témakör szemléleti keretének és a fejles... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
Iskolapszichológia 5. Tíz alkalom

Az iskolai teljesítményzavaroknak azt a speciális problémakörét, az ún. tanulási zavarok (más megnevezések szerint tanulásképtelenség, sőt... hiperaktívitás, MCD, tanulási alkalmatlanság stb.) területét vizsgálta az ELTE BTK akkor még Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék, 1980-tól kezdődően, Porkolábné dr. Balogh Katalin vezetésével. A kutatás kezdeti fázisában egy longitudinális vizsgálat keretében próbáltuk kialakítani azt a teszt-battériát, amellyel iskolakezdés előtt kiszűrhetők azok a gyerekek, akik feltehetően tanulási zavarokkal fognak küzdeni. A szűrő és diagnosztizáló vizsgálatokról, azok eredményeiről több publikáció is beszámolt. Az ezt követő időszakban a fejlesztő programok kialakításán dolgoztunk. A munka során megpróbálkoztunk a szerteágazó problémakör különböző szintjeihez kapcsolódó konkrét fejlesztő-korrekciós programok kialakításával. Az én célom az volt, hogy olyan programot alakítsak ki, amely a kognitív szférán túl a tanulási zavarokkal küzdő gyerekek személyiségének, énképének alakulását is befolyásolja. A fejlesztés kezdetben pszichológus-pedagógus kettős vezetésével működik, megfelelő körülmények esetén a pszichológus később csak a tanácsadó szakember, a szupervizor szerepében dolgozik, és a fejlesztés egyértelműen a kiképzett pedagógus feladata, hatásköre.
Ebben a tanulmányban ezzel a fejlesztő eljárással foglalkozom, ismertetem annak
-konkrét programját,
-az egyes, már lezajlott csoportfoglalkozások egyedi tapasztalatait, amelyek azonban általános tanulásokat hordoznak,
-azokat a kérdéseket, amelyek a csoportprogramokban felvetődtek, és amelyek adott esetben a program módosítását, ill. a programvariációk kialakítását sugallják.
-javaslatot teszek a fejlesztőprogram elhelyezésére az iskolapszichológus eszköztárában.

 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
Iskolapszichológia 7. Kommunikáció az iskolában
Az iskolai kommunikációs folyamat minősége meghatározza, milyen kognitív színvonalat érnek el a diákok a tanulás során, és milyen interperszonális kapcsolat alakul ki a tanárok és a diákok között.Az iskolai kommunikáció elemzésének legfőbb célja, hogy támpontokat nyújtson az iskolapszichológusnak tanácsadói és konzultációs tevékenysége megvalósításához. 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
Iskolapszichológia 8. Csoportmódszerek az iskolában
Valójában a társadalom tudatformáló ereje a természetes kiscsoportok közvetítésével érvényesül (családi, baráti, munkahelyi csoportok). A csoportban egyidejűleg jelen van a társadalmi és az egyéni hatás. Különböző céllal létrehozott csoportokon belül így a kettő közötti hatás igen jól tanulmányozható. A szociális rendszer képességei a személyes rendszer képességeitől függnek, de a csoportnak mint rendszernek, képességerősítő és hatásfokozó potenciálja van. A tudatformáló erő a csoporton belül... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
 Iskolapszichológia 9. Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről
"Az iskolapszichológus munkája során főként tanulási és magatartási problémákkal jellemezhető gyerekekkel kerül kapcsolatba, az ezekkel való foglalkozáshoz kér tőle segítséget a pedagógus. A felmerülő gondok megoldását célzó feltáró munka irányul hat az adott problémára, ill. törekedhet a tágabb, mélyebb összefüggések elemzésére is, míg a segítő, korrektív munka, hatás élhet egyéni, ill. csoportos megközelítésmódokkal. Jelen tanulmányban egy olyan kísérleti és gyakorlati munkáról számolunk be... 
1 200 Ft
Akció: 900 Ft
-25%
Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés
Ez a tanulmány a Vallás és spiritualitás című, megjelenés előtt álló szöveggyűjteményem bevezető fejezetére épül. Célja a vallási élményt megalapozó pszichológiai jelenségek, komplex pozitív humán érzelmek vizsgálata - amilyen a meghatottság vagy az emelkedettség - amelyekkel nap, mint nap találkozunk. Ezek az érzelmek olykor váratlanul, külső események hatására törnek elő, máskor magunk keresünk alkalmat és lehetőséget az átélésükre. Jobb megértésük fontos pszichológiai feladatnak tűnik, ame... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
 Módszer és fejlesztést szolgáló feladatok a matematikaoktatásban kisiskolásoknak
A Varga-C. Neményi koncepció módszereit bemutató szerzők a komplex matematika elkötelezett hívei, szakértői. 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
Mozgásfoglalkozások az óvodában
A program központi része egy egész testet foglalkoztató, gazdag mozgásanyag, amelynek az általános erőnlét és egészségi állapot javítása mellett sokoldalú személyiségfejlesztő hatása is van. 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
Teher alatt…
A szöveggyűjtemény címe azt sugallja, hogy a kötet a traumákon és válságokon keresztül megvalósuló egyéni fejlődésről szól. Ez a fejlődés természetesen szociális tényezők függvénye. Feltétele – értelmezésünk szerint – egy különleges „előre programozott” erő, az összetartási szükséglet és az ebből eredő, korábban (koragyermekkorban) és későbbi traumahelyzetekben megélt társas támogatás pozitív tapasztalata. A poszttraumás fejlődés a bölcsességhez vezető út. Tágabb perspektíva felvételének, az ... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Traumafeldolgozás és vallás
Ez a kis könyv a szerző Vallás és Spiritualitás. Pszichológiai tanulmá­nyok I-II. című, megjelenés előtt álló szöveggyűjteményének szatellitje, két előzményével együtt (A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója, Kulcsár, szerk. 2007; Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés, Kulcsár, 2007). Közvetlenül kapcsolódik a Teher alatt. Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyi­ségfejlődés c. kötethez (Kulcsár, szerk. 2005), amelynek egy speciá­lis témáját, a vallásos h... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Új utak a zeneoktatásban
 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
A tatai gimnázium névtára 1765 - 2002

Az olvasó e terjedelmes művel a tatai piarista és az Eötvös József Gimnázium tanárainak és végzős diákjainak névtárát veheti kezébe. A kötet kézirata négyéves kutatómunkával, alapos
forrásfeltárással készült el. A munka első kísérlet hazánkban arra, hogy az 1765-ös alapításától
szinte napjainkig, 2002-ig megörökítse egy gimnázium történetének talán legfontosabb adatait az utókor számára.
A társadalmi változások szempontjából megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a végzős osztályok anyakönyveiből kiírt adatok, amelyekből pontos képet kaphatunk a 18. és 19. században a gimnáziumba járt diákok nemzetiségéről, származásáról, vallási hovatartozásáról, tatai
lakhelyükről, a szülők vagy gondviselők lakóhelyéről és foglalkozásáról. A diákok szüleire vonatkozó adatok egyértelműen igazolják, hogy a 18. században a nemesek privilégiumaként megvalósuló oktatás, mint a műveltség megszerzésének egyik útja, a 19. század végére fokozatosan a polgárok, iparosok és közrendűek gyermekei számára is elérhetővé vált. 1914-től, amikor az iskolában először érettségiztek a diákok, az anyakönyvek már szűkszavúbbak, s ez a szűkszavúság jellemző maradt mindvégig.
Iskolatörténeti szempontból figyelemre méltó, hogy az adattár alapján közel két és fél évszázadon keresztül kísérhetjük nyomon a gimnázium nevének az oktatási törvények következtében bekövetkezett változásait, melyre tizennégy alkalommal került sor. Az iskola országos hírét bizonyítja, hogy tudásuk gyarapítására Nagy-Magyarország egész területéről érkeztek a gimnáziumba diákok. Egyes családok több generáción keresztül ragaszkodtak az iskolához.
A szaktárgyak változása a pedagógiatörténet kutatói, a más-más keresztnevek megjelenése pedig a névtannal foglalkozók számára jelenthet fontos forrásanyagot.
Bizonyos, hogy a névtár sok örömet okoz majd azoknak, akik lapjait forgatva szembesülnek saját, valamint családtagjaik és osztálytársaik a nevével.

 
3 500 Ft
 

prev
12
next

Sorrend: