Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 5 625 Ft

Irodalom

Főkategória >Irodalom

Sorrend:

prev
next

-25%
Hannibál feltámasztása
Hannibál tanár úr most végre teljes valójában támad fel. Annak idején ugyanis - 1949-ben - az első világháborús orosz hadifogságból hazatérő tudós tanár története jókora csonkításokkal jelent meg, magán hordozva a szerkesztői önkény minden elképzelhető nyomát. A vörös és a fehér terrort, és egyáltalán mindenféle diktatúrát elítélő tanár úrnak a bolsevik Oroszországra, meg a magyar vörösökre vonatkozó csípős megjegyzései 1949-ben, érthető okokból, nem kerülhettek napvilágra. A Magyar Nemzet fo... 
1 700 Ft
Akció: 1 275 Ft
-25%
Hét nemzedék szilvafák nélkül
A Hét nemzedék szilvafák nélkül címet viselő kötet nem szerepel a Voit Pál művészettörténeti munkásságát ismerő szakközönség előtt. Nehéz idők hordaléka ez a visszaemlékezés, menekülés is talán a régmúlt időkbe. Pontosabban: nem igazi memoár. Egyfelől egy fontos társadalmi réteg, a gazdatiszti világ már soha vissza nem térő életmódjának, attitűdjeinek pontos leírását adja. Másfelől a szerző a tudós oknyomozó kíváncsiságával próbálta felfejteni azokat a szálakat, amelyek az egykorvolt családta... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Játék és lelkiismeret

Illyés Gyula írta a fiatal Szegiről: „...fogalom volt. Tekintély... mindenütt megelőzte a híre, a hírneve. Művelt és tehetséges. Tájékozott és máris sikeres. Folyóiratokkal, írókkal volt kapcsolata. Szerencsésen támogatta mindezt külseje...” A kortárs emlékiratok, visszaemlékezések lapjain gyakran találkozhatunk Szegi nevével, de műveiről, munkásságáról nagyon keveset tudunk. Széchenyi Ágnes vállalkozott arra, hogy összegyűjti e hányatott sorsú irodalmár válogatott munkáit, és egy pályaképben elénk vetíti életútját. Versek, műfordítások, irodalmi tanulmányok, ismeretterjesztő írások, képzőművészeti portrék, levelek követik egymást. Az utóbbiakból megismerjük Illyéssel, Szabó Lőrinccel, Szerb Antallal való barátságát, Beatrice apródjának szerepét, jelentőségét. Írásait olvasva kibontakozik egy rendkívül színes, eredeti gondolkodású személyiség. Szegi többnyire kortársairól, sőt sok esetben korosztályáról írt. Pontosan eligazodott a mezőnyben, tudta, kire kell és érdemes odafigyelni. Egyszerre volt fontos számára a magyar művészet európaisága és nemzeti jellege. A Fényszóró c. lapot beharangozó írásában programként hirdeti vállalt hitvallását : „az egyetemes magyar művészi kultúra krónikása és lelkiismerete kíván lenni.” Szegi úgy véli, „a művészet a lélek anyanyelve. Egy nemzet, egy nép művészi alkotásaiban mutatja meg legközvetlenebbül lelke teremtő gazdagságát.”

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
-25%
Jessze Fája
Jessze fája, a gyöngyöspatai templomban látható csodálatos oltár, Mohás Lívia regényében háttér, a történelemmé táguló családi – és nem csupán családi – múlt háttere, az ősöké, akik emlékükkel, cselekedeteikkel – hősiességükkel vagy gyávaságukkal – bennünk élnek, magatartásunkat, ha akarjuk, ha nem, meghatározzák, alakítják vagy legalábbis motiválják. Honnan jött Marcsóka, az anya? Az ő személyiségének jegyeit keresi az író, miközben általános érvényű tételeit szövi-sűríti cselekménnyé. Mert ... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
Jézus is D.P. volt
Önéletrajzom című könyvében többször említi az emigrációban írt regényét, sokszor hosszabb passzusokat is idéz belőle. Sőt, azt is megindokolja, miért kezdett regényt írni: valljon-e az író erotikus élményeiről? Zavaraim e téma körül talán akkor kezdődtek, mikor egy feldúló szerelmi kaland naplószerű megírására gondoltam, de odáig soha nem merészkedtem, hogy bármelyikét ezeknek a kalandoknak, melyek számos esetben túlnőttek a kalandok keretein, és éles vonalakkal vésődtek életem reliefjébe, a... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Kép és jelenlét
"Az író nem ott él, ahol ő az úr, s így nem is tud belegondolni valós helyzetébe, ahol viszont élnie kell, felkészületlenül áll eme ismeretlen feladat előtt." írja a nálunk néhány versét leszámítva szinte ismeretlen szerző a kötet címadó, költészetről és valóságról szóló, elgondolkodtató tanulmányában. A kortárs francia líra legnagyobb alakjaként számon tartott "poétikus-teoretikus", Yves Bonnefoy életművének jelentős részét hosszú évek munkájával ültette át magyar nyelvre az ELTE Eötvös Józs... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
Kié a média?
Sándor György új könyve korunk egyik alapvető lehetőségéről és problémájáról szól két műfaj tulajdonságait egyesítve. A téma az elektronikus kommunikáció, a tömegkommunikáció megjelenése, kibontakozása és világ-alakító hatása, annak minden jó és minden kétséges vagy éppen rossz hatásával együtt. Ennek ismertetésében felhasználja az erről szóló tudományos irodalom legjobb műveinek elemzését, eredményeit. Nem tagadja azonban, hogy mint a magyar televízió egyik korábbi vezetője, mondhatni alapít... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Kisvárosi bohémek és más figurák
44 novellát tartalmaz a könyv 1902-1919 közötti időszakból. 
1 300 Ft
Akció: 975 Ft
-25%
Kollégiumi drámagyűjtemények
 
5 500 Ft
Akció: 4 125 Ft
-25%
Ma este Gizi énekel
Mándy Iván mindössze 19 éves, amikor az Irodalom című lap 1937-ben megjelent egyetlen számában napvilágot lát első elbeszélése, és 1945-re már száznál is több írása jelent meg. Mire első novelláskötete 1949-ben megjelenik, már tekintélyes prózaírói életművet tudhatott magáénak. Kisprózai írásainak nem kis hányada azonban mind ez ideig mára elfeledett napilapokban, elsárgult újságoldalakon lappangott, sőt egy részük még ma is csak ott található meg. A lírikusokról elterjedt, hogy már egészen f... 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
  Magyarország 1514-ben és 1848-ban - Irodalomtörténeti füzetek 169.
A Magyarország 1514-ben és 1848-ban (Történelmi regény vagy regényes történelem) című tanulmány azt az írói helyzetet vizsgálja, amikor a jelentős történelmi esemény parabolaként, a jövő sejtelmeként jelenik meg (Eötvös regénye), avagy nemzedéki távolságban Jókai regényében (A kőszívű ember fiai)megtörténtként rögzül. 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
  Magyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII-XVIII. századból
A kötet a XVII-XVIII. században a magyarországi protestáns iskolákban latin nyelven előadott drámaszövegekből és programokból ad közre válogatást. A szövegek jelentős része kéziratos forrásból származik, s itt jelenik meg először nyomtatásban. Az 1615-1707 között keletkezett, nagyobbrészt az evangélikus felekezethez kapcsolódó forrásanyag összesen 13 teljes szöveget és 5 programot tartalmaz. A szerzők között találjuk például Johann Heinrich Alsted, Johann Rehlin, Lackner Kristóf és Ladiver I... 
5 500 Ft
Akció: 4 125 Ft
-25%
Mesék az életemből
Aki ismerte, azt mondja, csak úgy tudja olvasni, hogy az ő hangján hallja a szöveget, az ő hangjának árnyalataival, szüneteivel, mintha a lélegzete is benne volna Pedig nincs: amikor a lélegeztető gép megállt, megszűnt az a maradék látszatélet is. Ezek a lélegzetnyi történetek mintha életre hívnák, látszatéletre, de megőrizve a személyiség varázsát. Megfigyelései szociográfiába kívánkoznak. Aforizmái annyira személyesek, hogy nem lehetnek nem igazak. Mindjárt a kötet elején írói vallomása: Úg... 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
-25%
MITYA
Ez a könyv elsősorban gyerekkönyv, mégis három nemzedéknek szól. Amit a 8 12 éveseknek elmesél, az nagyrészt új a szüleiknek is, nagyszüleiknek viszont gyermekkorukat idézi fel. Sok humorral mutatja be a múlt század 30-as, 40-es éveit, amikor Magyarországon még nem ismerték a kólát, a televíziót, nem létezett internet, mobiltelefon, és nő nem lehetett mérnök vagy rendőr. Az iskolákban, ahol a tanítók verték a kisdiákokat, szigorúan megkülönböztettek úri és proli gyerekeket. A srácok a grundok... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
Ókori kalandok
Néhányszor átugrottam az ókorba, a 34. század fordulójára. Megtehettem, hiszen ha akarjuk, van időutazás. Hol én magam voltam, aki ellátogatott az egykori Pannonia Inferiorba, hol csupán hasonmásom vagy képzelt énem. Beszámolómból kiderül, hogy ki volt Camilla, Faustina, Rebeca vagy Miriam s ki volt Vártig, hogyan találkoztam Gabriel Erzinkaci atyával vagy éppen Taurus Benedictussal. Az örmény származású magyar férfi azért ment vissza a múltba, hogy megismerjen és átéljen számos dolgot, amely... 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
-25%
Olvasd a buszon!
Olvasd a buszon. De ha valami tetszik, és derűsen fölkapod a fejed, ne csodálkozz, ha szúrós tekintettel néznek majd Rád. A mosoly kiment a divatból. Ez a kis zsebkönyv éppen ezt az elveszett mosolyt sze­retné visszavarázsolni az arcokra még ha ez a mo­soly olykor ironikus is. Ezért írtam és gyűjtöttem össze sokszínű, rövi­debb-hosszabb vagy éppen villanásnyi vidám, szati­rikus, groteszk történeteket, aforizmákat, adomákat. Remélem, hogy a sok bosszúság mellett a buszon, a metrón, a villamoso... 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
-25%
Piarista iskoladrámák 5/2.
A Piarista iskoladrámák második kötetében a szerzők betűrendjében 21 dráma és 7 színlap szövegét közöljük betűhíven, magyarázó jegyzetekkel. A legterjedelmesebb életmű (hét drámaszöveg) Simai Kristófé, aki a korszak legismertebb és legtöbbre becsült vígjátékszerzője volt, s akit ,,magyar Plautus"-ként tiszteltek a kortársak. Színháztörténeti jelentősége miatt nemcsak iskoladrámáit adjuk ki itt, hanem életművének minden darabját. Az Igazházi, egy kegyes, jó atya című érzékenyjátékának bemutató... 
4 500 Ft
Akció: 3 375 Ft
-25%
Rókavadászat, Imre és Irén
Mohás Lívia két önéletrajzi fogantatású regényével válik teljessé annak (az első ízben még a nyolcvanas években napvilágot látott) regényciklusnak az újabb kiadása, amely egy vidéki úri család két évszázadon átívelő történetét meséli el. 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Száz ír vers élő költőktől
Kabdebó Tamás nemcsak a magyar irodalom megismertetéséért fáradozik Írországban, hanem második hazájának költészetét is igyekszik bemutatni a magyar olvasóknak. Bill Tinley 2007-ben kiadónknál megjelent kötete után most az egész kortárs ír lírából válogatott: 35 poéta 100 versét olvashatjuk zömében az ő fordításában (néhány költeményt átvett Fodor András, Gerevich András, Határ Győző és Tótfalusi István magyarításából). Az antológia tematikailag is igen sokszínű: az ír táj, éghajlat, történel... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
Színjátékok
Weöres Sándor színműírói tevékenységét lírájához hasonlóan a rendkívüli formagazdagság jellemzi, a dráma is fontos szerepet kap életművében. A költészet mellett a színpad iránt is korán elkezdett érdeklődni. Színpadi alkotásait a műfaji sokféleség ellenére alapvetően két csoportra oszthatjuk: történelmi-mitológiai alapokra épített drámai-filozofikus művekre és a népi humorra, hagyományokra épített mesejátékokra. A kötet ismert és játszott, még életében kiadott, általa sajtó alá rendezett dara... 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Theodora. Jusztinianusz.
Mohás Lívia voltaképpen egyetlen egységet alkotó ikerregényének címe ne keltsen az olvasóban ábrándos reményt, az író nem Móránk Aranykoporsójának folytatását írta meg, nem a milánói rendelet kibocsátása után immár hivatalosan is keresztény államvallású nagybirodalom kelet-római császárság reformáló és a vandálok, gótok, vad törzsek dúlta, rogyadozó Róma bukása utáni felemelkedési kísérletét, hanem mást és többet. Újat, meghökkentőt, melynek méltánylására nem is stilisztikai vagy szerkesztési... 
3 100 Ft
Akció: 2 325 Ft
-25%
Tiberius és a többiek
„Szmodis Jenő írásaiban az az elgondolkodtató és egyben meghökkentő elem található, mely talán csak nyomokban van jelen napjaink színpadán: a már megszokottnak tekinthető abszurd helyzetek szinte reális bemutatása. Úgy tűnik, Szmodis fejtetőre állítja a világot, de aztán észre kell vennünk, hogy a világ már régen a feje tetején áll. Így nagy szükségünk van Szmodis egyedi szemüvegére, látásmódjára, hogy a világot olyannak lássuk, amilyen az valójában.”... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Voltomiglan
Családtörténet, felkavaró önéletrajzi regény, melynek eseményei a második világháború végén budapesti helyszíneken, polgári lakásokban, a vészkorszakban és az azt követő konszolidációs időszakban játszódnak. Emlékirat, amelynek alakjai, mulatságos történetei vérbeli regénnyé nemesítik a hiteles társadalomtörténetet.  
1 800 Ft
Akció: 1 350 Ft
-25%
Zsidó gyónás
Jó tizenhat éve, 1990-ben jelent meg először az a kötet, melyben Körmendi Balázs álnéven Kulcsár István neves Izraelbe települt magyar pszichiáter adta közre a háború alatt íródott naplójegyzeteit. Az ezúttal újra napvilágot látó, 1942-1943-ban munkaszolgálatosként készített feljegyzések kíméletlen őszinteséggel tárják fel egy akkori magyarországi zsidó értelmiségi identitástudatának hajszálgyökereit. A fiatal orvos, akár a szikével dolgozó sebész, elemző hidegvérrel néz szembe saját zsidóság... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
Az Öregasszony és a Fiú
Ne törje be! Nyitva van! A döbbenettől leeresztette a kezét, benne a kővel, és belépett a nappaliba. Mi az Isten csudáját csinál?! Tudja maga, milyen nehéz manapság egy rendes iparost találni? Asztalost meg főleg! És drága is! Mit akar itt tulajdonképpen? Megölni téged hallotta tompán a saját hangját. Mire föl tegeződik?Megölni? Miért? Miért akar megölni? Nem is ismerjük egymást! Ezekkel a mondatokkal kezdődik az Öregasszony és a Fiú című kisregény. Több, mint egy évtizede alakult, formáló... 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Azonképpen itt a földön is...
 
2 200 Ft
Azt hiszed, tied a világ?   [NEM KAPHATÓ]
Azt hiszed, tied a világ?
Ez a bizonyos én, egy 87 éves vénember, akinek megadatott, hogy a történelemnek talán a legborzalmasabb századában töltse azt a rövid időt, ami alatt átszaladjuk az életnek nevezett Isten tudja, mit. Mögöttem szép gyerekkor, borzalmas fiatalság, majd 55 év a Magyar Rádió és Televízió szolgálatában. Most már tudom, hogy tanáremberként tanítani akartam, a magyar művelődést szolgáltam nem különös eredménnyel. Ezért nyugodtan mondhatom, hogy egy átlagember néhány megjegyzését adom közre arról, am... 
1 900 Ft
Benjamin hátratekint   [NEM KAPHATÓ]
Benjamin hátratekint
 
 

prev
next

Sorrend: