Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 5 625 Ft
Ügyfélszolgálat

 Munkatársunk, Ambrus Dorka várja a kérdéseket az alábbi elérhetőségen:

webshop@argumentum.net

Irodalom

Fő kategória >Irodalom

Sorrend:

-25%
A dekatlonférfi / Irma / Prokopiosz
Három önálló mű. A történetek címadói régi ismerőseink, a dekatlonférfi a Jessze fája Bajnoka, Irma, a nagynéni, a családregényekben bukkan fel, Prokopiosz a Theodora-Jusztinianusz ikerregényből lépett elő. Mindhárom karakter bemutatása lényegében önvizsgálat, szembenézés a múlttal és a megélt élettel. 
3 100 Ft
Akció: 2 325 Ft
-25%
A Goldberg-variációk
Két férfi véletlenül egymásba botlik egy new-yorki utcasarkon. Régi ismerősök, mégsem tudnak egymásról szinte semmit mindabból, ami lényeges. De mire beesteledik, és hajnalba fordul az éjszaka, a kikívánkozó szavak megállíthatatlan áradatából kibontakozik egy rendkívüli történetmúltidézés: Schaeffer anyja életének és halálának története. A halál friss, a haldokló története régi, visszavisz az őrület éveibe. Azaz, nem visszavisz, inkább idehozza azokat az éveket. A lázálomban összekeveredik, e... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A KZ regénye
Hároméves voltam, amikor 1944. december elején nagyanyám a csillagos házból a budapesti nagy gettóba költöztetett (anyámat ekkor már Dachauba deportálták, munkaszolgálatos apámat is elvitték), ahol kétoldali vesegyulladást kaptam. Nagyanyám kiszökött a gettóból, és rémtörténetbe illő módon, az előtte többnyire bezáruló ajtók ellenére sikerült gyógyszert és az orvos rendelte tápláló élelmet szereznie nekem. Túléltem.
Hat évtizeddel később túlélőként é... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A Nagy Ember
A főhős vágyaival és félelmeivel valódi mai fiatal. Családi problémáiból és szürke hétköznapjaiból megdöbbentő módon az ókori Mezopotámiába kerül, kultúránkat megalapozó találmányok és az első véreskezű zsarnokság színhelyére. Színes kalandjai során átéli az emberi természet örök megnyilvánulásait: megaláztatást és szabadságot, kihívást és sikert, a háború izgalmait, barátságot és szerelmet. András győztesen kerül ki a királyi hatalommal vívott mágikus harcából, és apját is megszabadítja a h... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
A rhamnusi Antiphón - Apollo Könyvtár 32.
A perzsa háborúk korában született, és élete egészen a demokrácia négyszázak által történt megdöntéséig tartott, melyben, úgy tűnik, tevékeny szerepet vállalt. A négyszázak bukása után hazaárulásért feljelentették, elítélték, és miután az árulóknak kijáró büntetéssel sújtották, temetetlenül kivették, és leszármazottaival együtt jogfosztottá nyilvánították. 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
A szép Palásthyné a más álmában közösül
- Nekem semmi se sikerült! Málészájú voltam világéletemben! Amit ember életében elmulaszthat, mulasztottam! Amit elverhettem kockán, elvertem! Amihez nyúltam, arannyá vált, és minden aranyam elolvadt, mint a hó a napon! Aki ráintette tétjét, rajtavesztett! Aki kinyújtott kezemben bízott, megütötte magát! Nincs a teremtésben gyalázatosabb, a reményben vesztesebb, mint én. Én, akinek becsvágya se kincs, se hatalom, sem érvényesülés, se vérfürdő, hadmenet, királysír, se szentség betöltő malasztj... 
4 200 Ft
Akció: 3 150 Ft
-25%
A tűnődés vége
1997-ben jelent meg Sarbu Aladár Tűnődő c. regénye. A Politikai gyermekregény alcímet kapta, joggal. A mostani kötet ennek folytatása, illetve társdarabja, de önálló életet él az előző alkotás ismerete nélkül is. Hőse, akárcsak az előző regénynek, Cser Flórián, csak míg ott gyermek, itt korosodó felnőtt. A nézőpont is az övé. Az előzmény a negyvenes--ötvenes években játszódik, a folytatás a hatvanas évektől a rendszerváltásig terjedő évtizedekben. Az egyéni életekből számos kitűnő karakter me... 
1 800 Ft
Akció: 1 350 Ft
-25%
Abszurdkák
A szerző az elmúlt tíz év társadalmi, tudományos, politikai és emberi "abszurdkáiból" válogatta össze kötetét, melyek újságírói munkájának mintegy melléktermékei, de tartalmuk ma éppoly tanulságos vagy szórakoztató, jó részük pedig ma aktuálisabb, mint valaha, mert az emberi butaság nemcsak végtelen, de állandóan ismétli önmagát. 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
Álomkönyv
A szerző, aki szépirodalmi művei mellett írói munkássága során gyakorta foglalkozott a személyiségfejlődés és az önismeret témakörével is, ezúttal egy olyan területről ír, amely gyakorlatilag határmezsgye valahol a kettő között, illetve a valóság és a fantázia között is. Ez az izgalmas problémakör az álom, amely jelen van mindnyájunk éjszakáiban, történetek, képek, információk sokaságával gazdagítva pihenésünk nappali tudattól mentesített idejét. Ezeknek jelentése roppant sokrétű: vágyaink, f... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Apám szerint
Köszöntjük Önöket egy elképzelt, abszurd világban, amelynek sem térben, sem időben nincsenek határai. Éppen csak felvillan fölvillan a keresztes háborúk vérfürdője, máris egy vadonatúj szerkezet, a léghajó röpít a reneszánsz kori Firenzében az Arnó fölé, Kölnt bombázzák a Szövetségesek, és Freuddal kávézunk a szecesszió fővárosában, Bécsben. Apám szerint a történelmi idő egyetlen végtelen folyamat, a dolgok ismétlik önmagukat, és egymásnak folyamatosan ellentmondanak, úgy igaz valami, hogy eg... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Aranyhajú Rózsika
Kóbor Tamás (1867-1942) "babaregénye" 1912-ben jelent meg, olvasmányos, fordulatos, sokszínű. 
1 600 Ft
Akció: 1 200 Ft
-25%
Az élet fényűző bősége
Ludwig Tieck (1773-1853), a romantika királya, a német romantika egyik legtermékenyebb és legsokoldalúbb személyisége: prózaíró, költő, esztéta, szerkesztő, kiadó, fordító. Hatalmas életművéből különösen néhány kisprózai alkotás, főleg a korai alkotói korszakban született rémromantikus elbeszélés vált a világirodalom klasszikus és halhatatlan művévé. A legjózanabb Berlinben született, majd évtizedeken át a romantikusok, fantaszták és újítók irodalmi vezéregyénisége gazdag képzelőerővel és ren... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Az elvarázsolt Hegy
Két, egymástól kimondhatatlan messzeségben élő ember találkozásáról. Egy olyan kapcsolatról, amely a két világ különbözése és megannyi akadáy miatt érthetetlenül és mégis megmagyarázhatatlanul ritka. Erős ellenzés és kevés helyeslés között haladnak egymás felé ők ketten. Ez a kapcsolat az interneten kezdődik Budapest, és Kínában folytatódik.Ötödik kerületi lakás és egy tibeti kolostor vendégháza két végpont. E szédítő távolságot járják be, és mindvégig kérdéses, hogy elnyerik-e, amit a legnag... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Az oroszlános kert
Mohás Lívia két, még a nyolcvanas években írott műve tulajdonképpen trilógiává egészül ki a Jessze fája című önéletrajzi regénnyel. A helyszín és a szereplők ugyanazok. A Jessze fájában felgombolyított múltidéző történet, az anya regénye, Az oroszlános kertben és a Zuhog a hóban a kisebbik lány és a nagymama egy szép szőke, de nagyon erőszakos lány életének eseményeivel tágítja a regény horizontját. A családfa ágaiba kapaszkodva az írónő jó száz évet araszol vissza az időben, miközben egy tip... 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
-25%
Az orvos nyomoz
Ha egy ismerősünk vagy egy közismert személy eltávozik az élők sorából, többnyire rákérdezünk: mi történt vele? Miben halt meg? Mert nem csupán az élet, a halál is érdekel bennünket. Hát még azokat a kutatókat, akik kifejezetten híres személyiségek betegségeivel és halálokaival foglalkoznak. A jeles orvos-nyomozók több mint másfél száz halhatatlanról - uralkodók, költők, írók, festők, zeneszerzők, magyarok és nem magyarok stb. - derítették ki, hogy milyen betegségek vagy események okozták hal... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Budapesti rejtelmek
Kiss József műve Szentesi Rudolf álnév alatt 1874-ben folytatásos regényként látott első ízben napvilágot. A néhány évvel korábban a Zsidó dalok című kötettel debütáló, ám csak szűk körben ismert szerző a népszerű ponyva műfajához fordult, mintája feltehetőleg Eugn Sue Párizs rejtelmei című, igen népszerű műve szolgált. Kiss József azonban jóval túllépte a műfaj kereteit, és bár terjedelmes munkája igazi sikerkönyv lett (állítólag urak és munkások ugyanolyan elragadtatással olvasták, a nebuló... 
4 200 Ft
Akció: 3 150 Ft
-25%
Csigalassúsággal
Bujdosó Alpár neve összefonódott a Magyar Műhellyel. Évtizedek óta a Magyar Műhely bécsi szerkesztője.
Vizuális költő – jellemezhetjük röviden. De ha grafikusnak nevezzük, akkor is ponto-sak vagyunk. Nemcsak a Magyar Műhelynél megjelent köteteiben (Zárt világ, 1972; 1 és 2 között az Erzsébet hídon – szövegmontázs – 1980; Irreverzibilia zeneon – vers és képvers – 1985; Vetített irodalom, 1993; Avantgárd /és/ irodalomelmélet, 2000), de kiállításon is láthat-tuk/ták/ alkotásait: Utrech... 
1 700 Ft
Akció: 1 275 Ft
-25%
Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból
Tizenkét passiójátékot tartalmazó válogatás jegyzetekkel, modern helyesírással. 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
Dirán és Júlia
Dirán és Júlia (Gyergyószentmiklós) Két fiatalról, az örmény Diránról és a székely Júliáról szól a regény. Szerelmükről és halálukról. Vagy inkább két néptöredékről: a gyergyószentmiklósi székelyekről és örményekről vagy talán két kultúráról: földművelésről és kereskedelemről. Vagy arról a szembenállásról, amely egyrészt a székelyörmény közösség, másrészt az idegen, osztrák hadsereg jelenléte között feszül. A részben háromszéki és gyergyói tájszólásban de mai nyelven írt mű bizonyos körképet ... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Dunaúszó
A Dunaúszó második Duna-könyvem, sokadik Duna-közleményem. A Danubius, Danubia első, három kötetes Duna-regényem kétszáz évet ölel egybe, a kilenc országot átszelő folyót, több tucat mellékfolyót, kanálist, morotvát, partjain élő garmadányi embert, hat főbb szereplőt. Mivel a hetvenes években unokatestvéremmel, Weidinger Imrével leeveztünk Ulmtól Bajáig a Dunán, ez az élményanyag adta második Duna-könyvemnek, a Dunaúszónak alapját: tájrajzilag, kistörténelmi alapon. A benne szereplő három fő... 
1 800 Ft
Akció: 1 350 Ft
-25%
Dzurkhithján Ábel útjai
Milyen volt, milyen lehetett az az Erdély, amely az 1840-es években, azok végén egy átlagos értelmiségi életét keretezte? Sokfélék a furcsa nevű főhős útjai: ezek Erzsébetvárosról indulva Nagyenyeden át Kolozsvárig, később Marosvásárhelyig vezetnek. Dzurkhithján Ábel ezután többnyire két város közt utazik, ám szinte félúton ott van köztük Küküllősolymos végül, 1849 márciusában Szeben alatt harcol De nem csak arról van szó, hogy merre utazik az erdélyi, magyarörmény fiatalember, hanem azokról ... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Egy híján húsz
Hetvenes-nyolcvanas évek: a szerző és nemzedékének ifjúsága. Hogy milyen volt? Természetesen egyszeri, megismételhetetlen és szép, álom és valóság. 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
Életálmok
Különös hangulata, varázsa van Gosztonyi János Ünnepi Könyvhétre megjelent elbeszélésének, mely egy furcsa visszaemlékezés, helyesebben révedezés (révület), a narrátor előző életeinek visszaidézése. A különös időutazás a trójai háborúval kezdődik, az eseményeket az egyik görög harcos szemével látjuk, aki azon tíz kiválasztott egyike, akik a falóba zárva várják, hogy kinyithassák a kapukat. Gosztonyi János remekül érzékelteti a mitikus, történelmi szituáció emberi oldalát. Azokat a mozzanatoka... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Életút
Az Írországban élő magyar író, költő, műfordító Kabdebó Tamás életének több epizódját ismerhetjük már életművének különböző darabjaiból. Ezúttal azonban egész életútjáról számol be. Az ő életfolyama miként a Dunáé egyszerre tükrözi a szülőhelyet, a hazát, Európát, az utazást, az összetartozást, a szabadságot, az életet. Milyen is volt ez a Kabdebó-életút? Rendkívül mozgalmas, sokrétű, sok helyszínen zajló. Saját bevallása szerint harminchárom lakóhelye volt a Duna-parti szülőhelye és mai, íro... 
2 000 Ft
Akció: 1 500 Ft
-25%
Emlékezni csak pontosan…
Ez a napló, amelyet az olvasó a kezében tart, egyedülálló a munkaszolgálatokról szóló irodalomban. Nincs ehhez fogható visszaemlékezés. A szerző a munkaszolgálatról, a deportálásról és végül hazatéréséről végig feljegyzéseket készített, amelyekben szinte napról napra pontosan leírta az 1944–45 közötti időszakban átélt eseményeket. 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Farsang
Háború. Sokáig nem merték annak nevezni. Kihúzta a cenzúra a szót a lapokból, rémhírterjesztésért megbüntették, aki kiejtette a száján. Konfliktus volt. Fegyveres konfliktus. Vigyázni kellett a szóra. Magyarország semleges volt. Ez az ország, amely ezer év óta akarva, nem akarva még minden lehető háborúba belesodródott és többnyire a vesztes oldalon , először ismerkedett ennek a szónak édességével: semlegesség. Nehezen ment az ismeretség, csikorgott az új szó a fogak alatt. Detektívek vigyázt... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Femicska csókjai
Nyolcévesen kamasz kislányok szexuális játékszere, tizenegy éves korában idős zenetanárnő szeretője, két év alatt harminc (!) munkahelyen dolgozott, megismerte a mélyszegénységet, s Kosztolányi szerint a "tündéri realizmus" páratlan művelője. Alig 130 elbeszélése, egy regénytöredéke és egy megnyirbált önéletrajza maradt ránk, de még 40. életévét sem érte meg, amikor a fasiszta barbárság elpusztította az írózsenit. Az itt bemutatott 26 ismeretlen írása és a róla szóló emlékezések, tanulmányok ... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Golghelóghi
Olvasódráma. Világdráma. Ötven képben. A sárgyúró gölöncsér-istenről; Szatanael hűbérúri főhatalmáról istenen-teremtésén. Valamikor a kora középkorban. Az emberről. Aki - minden más mindenevőtől eltérőleg - istenevő. Amit eddig mondtam, nem több, mint a mű címe. És kurtábbnál is kurtább tartalma, Határ Győző - kölcsönkért szavaival. 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Ha angyalt látsz, szóljál!
"Gyűjtöttem szélzúgást és tűzpattogást, közvetítettem szülést fehér köpenyben, és diskuráltam az élet öröméről temetőkertben, teliholdas éjfélkor, sírásókkal. Beszélgettem komoly emberekkel komolytalan dolgokról, vakokkal a színekről, kódorgókkal az otthonról és elbukottakkal az újrakezdésről. A világ legrondább barna szatyrában cipelem napról napra a magnetofont, és néha úgy érzem magam, mint egy ügynök, aki hangokkal kereskedik. Szeretem megismerni előre az élménykört, amiről beszélgetek, d... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Halálfiai I-II.
A Halálfiai című regény kiadása az 1938-as kiadás alapján. A Halálfiai szöveghű közlése mellett a kötet bemutatja a regény Pesti Naplóban közölt első változatát, számos kézirattöredék szövegét, a mű szakirodalmi recepcióját és keletkezésének életrajzi hátterét.  
7 500 Ft
Akció: 5 625 Ft
 

prev
next

Sorrend: