Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Irodalom

Főkategória >Irodalom

Sorrend:

prev
next

  Piarista iskoladrámák 5/2. – Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 5/2.

A Piarista iskoladrámák második kötetében a szerzők betűrendjében 21 dráma és 7 színlap szövegét közöljük betűhíven, magyarázó jegyzetekkel. A legterjedelmesebb életmű (hét drámaszöveg) Simai Kristófé, aki a korszak legismertebb és legtöbbre becsült vígjátékszerzője volt, s akit „magyar Plautus”-ként tiszteltek a kortársak. Színháztörténeti jelentősége miatt nemcsak iskoladrámáit adjuk ki itt, hanem életművének minden darabját. Az Igazházi, egy kegyes, jó atya című érzékenyjátékának bemutatójával kezdődött meg a hivatásos magyar nyelvű színjátszás, a Zsugori, telhetetlen, fösvény ember és a Gyapai Márton, feleség-féltő, gyáva lélek a korszak nagy színházi sikere s a magyarországi Moliere-kultusz elindítója volt. Plautus-átdolgozásai közül különösen a Mesterséges ravaszság vált népszerűvé: néhány év alatt két kiadásban is megjelent, és felekezettől függetlenül ferences gimnáziumban, református kollégiumban, papi szemináriumban is előadták. 1785-ben a pesti német színtársulat is bemutatta. Plautust nagyon gyakran játszottak a piarista iskolákban: a kötetünkben szereplő darabja (Az elragadtatott Menechmus) például Dugonics András átdolgozásában több variációban is olvasható az első kötetben. Emiatt is érdemes együtt forgatni a Piarista iskoladrámák két kötetét, sok érdekes stílus- és szövegegyezést, témavariációt fedezhet fel a figyelmes olvasó.

 

Pállya István két remek vígjátékkal szerepel a kötetben, két-két színlapot közlünk a kevésbé ismert Puhóczy Mártontól és Simonyi Alajostól. A latin, francia, német, dán eredetiből Simai, Pállya és néhány ismeretlen szerző által készített, jól sikerült vígjátékfordítások mellett a második kötet ugyanolyan műfaji változatosságot mutat, mint az első: történelmi drámát, mártírdrámát, pásztorjátékot, ószövetségi drámát is olvashatunk benne. A repertoár sokszínűségét bizonyítják a kötetünkben közölt színlapok is, de a díszletekre, a zenére, az előadókra vonatkozó anyaguk miatt színháztörténeti jelentőségük is igen nagy.

 

A szövegek és színlapok többsége egykorú nyomtatványban vagy kéziratos másolatban őrződött meg a számunkra, s itt jelenik meg először modern kiadásban.

 
4 500 Ft
Nincs raktáron
Rókavadászat, Imre és Irén
Mohás Lívia két önéletrajzi fogantatású regényével válik teljessé annak (az első ízben még a nyolcvanas években napvilágot látott) regényciklusnak az újabb kiadása, amely egy vidéki úri család két évszázadon átívelő történetét meséli el. 
2 900 Ft
Nincs raktáron
Száz ír vers élő költőktől
Kabdebó Tamás nemcsak a magyar irodalom megismertetéséért fáradozik Írországban, hanem második hazájának költészetét is igyekszik bemutatni a magyar olvasóknak. Bill Tinley 2007-ben kiadónknál megjelent kötete után most az egész kortárs ír lírából válogatott: 35 poéta 100 versét olvashatjuk zömében az ő fordításában (néhány költeményt átvett Fodor András, Gerevich András, Határ Győző és Tótfalusi István magyarításából). Az antológia tematikailag is igen sokszínű: az ír táj, éghajlat, történel... 
2 200 Ft
Nincs raktáron
Színjátékok
Weöres Sándor színműírói tevékenységét lírájához hasonlóan a rendkívüli formagazdagság jellemzi, a dráma is fontos szerepet kap életművében. A költészet mellett a színpad iránt is korán elkezdett érdeklődni. Színpadi alkotásait a műfaji sokféleség ellenére alapvetően két csoportra oszthatjuk: történelmi-mitológiai alapokra épített drámai-filozofikus művekre és a népi humorra, hagyományokra épített mesejátékokra. A kötet ismert és játszott, még életében kiadott, általa sajtó alá rendezett dara... 
3 900 Ft
Theodora. Jusztinianusz
Mohás Lívia voltaképpen egyetlen egységet alkotó ikerregényének címe ne keltsen az olvasóban ábrándos reményt, az író nem Móránk Aranykoporsójának folytatását írta meg, nem a milánói rendelet kibocsátása után immár hivatalosan is keresztény államvallású nagybirodalom kelet-római császárság reformáló és a vandálok, gótok, vad törzsek dúlta, rogyadozó Róma bukása utáni felemelkedési kísérletét, hanem mást és többet. Újat, meghökkentőt, melynek méltánylására nem is stilisztikai vagy szerkesztési... 
3 100 Ft
Tiberius és a többiek
„Szmodis Jenő írásaiban az az elgondolkodtató és egyben meghökkentő elem található, mely talán csak nyomokban van jelen napjaink színpadán: a már megszokottnak tekinthető abszurd helyzetek szinte reális bemutatása. Úgy tűnik, Szmodis fejtetőre állítja a világot, de aztán észre kell vennünk, hogy a világ már régen a feje tetején áll. Így nagy szükségünk van Szmodis egyedi szemüvegére, látásmódjára, hogy a világot olyannak lássuk, amilyen az valójában.”... 
2 700 Ft
Nincs raktáron
Zsidó gyónás
Jó tizenhat éve, 1990-ben jelent meg először az a kötet, melyben Körmendi Balázs álnéven Kulcsár István neves Izraelbe települt magyar pszichiáter adta közre a háború alatt íródott naplójegyzeteit. Az ezúttal újra napvilágot látó, 1942–1943-ban munkaszolgálatosként készített feljegyzések kíméletlen őszinteséggel tárják fel egy akkori magyarországi zsidó értelmiségi identitástudatának hajszálgyökereit. A fiatal orvos, akár a szikével dolgozó sebész, elemző hidegvérrel néz szembe saját zsidóság... 
2 200 Ft
A Nagy Ember   [NEM KAPHATÓ]
A Nagy Ember
A főhős vágyaival és félelmeivel valódi mai fiatal. Családi problémáiból és szürke hétköznapjaiból megdöbbentő módon az ókori Mezopotámiába kerül, kultúránkat megalapozó találmányok és az első véreskezű zsarnokság színhelyére. Színes kalandjai során átéli az emberi természet örök megnyilvánulásait: megaláztatást és szabadságot, kihívást és sikert, a háború izgalmait, barátságot és szerelmet. András győztesen kerül ki a királyi hatalommal vívott mágikus harcából, és apját is megszabadítja a ha... 
2 200 Ft
A szép Palásthyné a más álmában közösül
– Nekem semmi se sikerült! Málészájú voltam világéletemben! Amit ember életében elmulaszthat, mulasztottam! Amit elverhettem kockán, elvertem! Amihez nyúltam, arannyá vált, és minden aranyam elolvadt, mint a hó a napon! Aki ráintette tétjét, rajtavesztett! Aki kinyújtott kezemben bízott, megütötte magát! Nincs a teremtésben gyalázatosabb, a reményben vesztesebb, mint én. Én, akinek becsvágya se kincs, se hatalom, sem érvényesülés, se vérfürdő, hadmenet, királysír, se szentség betöltő malasztj... 
4 200 Ft
A tűnődés vége   [NEM KAPHATÓ]
A tűnődés vége
1997-ben jelent meg Sarbu Aladár Tűnődő c. regénye. A Politikai gyermekregény alcímet kapta, joggal. A mostani kötet ennek folytatása, illetve társdarabja, de önálló életet él az előző alkotás ismerete nélkül is. Hőse, akárcsak az előző regénynek, Cser Flórián, csak míg ott gyermek, itt korosodó felnőtt. A nézőpont is az övé. Az előzmény a negyvenes–ötvenes években játszódik, a folytatás a hatvanas évektől a rendszerváltásig terjedő évtizedekben. Az egyéni életekből számos kitűnő karakter meg... 
1 800 Ft
Abszurdkák   [NEM KAPHATÓ]
Abszurdkák
A szerző az elmúlt tíz év társadalmi, tudományos, politikai és emberi „abszurdkáiból” válogatta össze kötetét, melyek újságírói munkájának mintegy melléktermékei, de tartalmuk ma éppoly tanulságos vagy szórakoztató, jó részük pedig ma aktuálisabb, mint valaha, mert az emberi butaság nemcsak végtelen, de állandóan ismétli önmagát. 
2 100 Ft
Aranyhajú Rózsika   [NEM KAPHATÓ]
Aranyhajú Rózsika
Kóbor Tamás (1867–1942) „babaregénye” 1912-ben jelent meg, olvasmányos, fordulatos, sokszínű. 
1 600 Ft
Az elvarázsolt Hegy   [NEM KAPHATÓ]
Az elvarázsolt Hegy
Két, egymástól kimondhatatlan messzeségben élő ember találkozásáról. Egy olyan kapcsolatról, amely a két világ különbözése és megannyi akadáy miatt érthetetlenül és mégis megmagyarázhatatlanul ritka. Erős ellenzés és kevés helyeslés között haladnak egymás felé ők ketten. Ez a kapcsolat az interneten kezdődik Budapest, és Kínában folytatódik. Ötödik kerületi lakás és egy tibeti kolostor vendégháza két végpont. E szédítő távolságot járják be, és mindvégig kérdéses, hogy elnyerik-e, amit a legna... 
2 600 Ft
Az Öregasszony és a Fiú   [NEM KAPHATÓ]
Az Öregasszony és a Fiú
Ne törje be! Nyitva van! A döbbenettől leeresztette a kezét, benne a kővel, és belépett a nappaliba. Mi az Isten csudáját csinál?! Tudja maga, milyen nehéz manapság egy rendes iparost találni? Asztalost meg főleg! És drága is! Mit akar itt tulajdonképpen? Megölni téged hallotta tompán a saját hangját. Mire föl tegeződik? Megölni? Miért? Miért akar megölni? Nem is ismerjük egymást! Ezekkel a mondatokkal kezdődik az Öregasszony és a Fiú című kisregény. Több, mint egy évtizede alakult, formálódo... 
1 900 Ft
Azt hiszed, tied a világ?   [NEM KAPHATÓ]
Azt hiszed, tied a világ?
Ez a bizonyos én, egy 87 éves vénember, akinek megadatott, hogy a történelemnek talán a legborzalmasabb századában töltse azt a rövid időt, ami alatt átszaladjuk az életnek nevezett Isten tudja, mit. Mögöttem szép gyerekkor, borzalmas fiatalság, majd 55 év a Magyar Rádió és Televízió szolgálatában. Most már tudom, hogy tanáremberként tanítani akartam, a magyar művelődést szolgáltam nem különös eredménnyel. Ezért nyugodtan mondhatom, hogy egy átlagember néhány megjegyzését adom közre arról, am... 
1 900 Ft
Benjamin hátratekint   [NEM KAPHATÓ]
Benjamin hátratekint
 
Bessélem matyar; Hunglish   [NEM KAPHATÓ]
Bessélem matyar; Hunglish
Olvasóink Kanada szerte Györgyit főleg mint színésznőt ismerik, aki a magyar színpadokon vagy kanadai filmekben, mint Georgina Hegedos emlékezetest produkál. Vancouveri tevékenysége mellett ahol megalapított egy néptánc-csoportot Csárdás, egy színházat Dajka, meg egy bisztrót Hot Pot (Forró fazék) néven verses és énekes CD-in kívül három könyvecskéje is nyert tengerentúli kiadást. Akik ismerik Györgyi sziporkázó tárcáit, jelen életünk fonákságait megörökítő szatirikus glosszáit, élvezetesnek ... 
2 100 Ft
CQD   [NEM KAPHATÓ]
CQD

Tábori Zoltán – akit leginkább a Mozgó Világ című folyóirat szerkesztőjeként ismerhet az olvasóközönség – ezúttal szatirikus utópiával lepte meg olvasóit. A kissé rémületesnek tűnő világ a 2054-es esztendő választási harcainak színtere. A hétköznapok hangulatának előszele már mai társadalmunkban is érzékelhető – Tábori lényegében a mai magyar közélet ʼmutációjátʼ álmodja meg. Külön kasztok vannak, melyek közül talán a diplomaták és a multimenedzserek vannak a legtöbben. Az egész társadalom alapja a média, az államforma is médiademokrácia. A manipuláció az élet minden területén érvényesül, de léteznek még tévétagadók, akiknek nincs televíziójuk. Ők azok, akik még őriznek valamit a múltból, tudják, hogy mit jelent az, segíteni másokon, mit jelent az, hogy mobiltelefon kapcsolgatás helyett a Himnuszt énekeljük. Ebben a társadalomban rajtuk kívül minden és mindenki hamis, álértékek uralkodnak, a miniszteri posztokat pedig vetélkedőkön lehet elnyerni… A főhős sem Gábor, hanem ʼGaborʼ, ezzel utal a szerző a számítógépes és SMS nyelv furcsaságaira. A diplomaták jelentik a diplomával bírókat, akiknek élete mindössze annyival ʼtartalmasabbʼ, mint az utcán kereskedő multimenedzsereké, hogy nekik hitelkártyájuk van, nagyméretű tévéjük, és egész nap számítógépeik előtt ülnek. Tábori tökéletesen ábrázolja azt a szellemi, erkölcsi ürességet, amelynek magvait manapság vetjük el. Gabor azonban időnként szembetalálkozik valós emberi érzelmekkel is, mint például a segítséggel vagy a szerelemmel.

 
1 600 Ft
Csigalassúsággal   [NEM KAPHATÓ]
Csigalassúsággal
Bujdosó Alpár neve összefonódott a Magyar Műhellyel. Évtizedek óta a Magyar Műhely bécsi szerkesztője.

Vizuális költő – jellemezhetjük röviden. De ha grafikusnak nevezzük, akkor is pontosak vagyunk. Nemcsak a Magyar Műhelynél megjelent köteteiben (Zárt világ, 1972; 1 és 2 között az Erzsébet hídon – szövegmontázs – 1980; Irreverzibilia zeneon – vers és képvers – 1985; Vetített irodalom, 1993; Avantgárd /és/ irodalomelmélet, 2000), de kiállításon is láthattuk/ták/ alkotásait: Utrecht, ... 
1 700 Ft
Danubius Danubia (2. kiadás)   [NEM KAPHATÓ]
Danubius Danubia (2. kiadás)
A folyamregény – ahogy Kabdebó Tamás, az Írországban élő magyar író meghatározza a trilógia műfaját – természetes főszereplője maga a Duna. A szerző óriási ismeretanyaggal rendelkezik: vízrajzi, történelmi, néprajzi, botanikai, archeológiai leírások, már-már tudományos betétek színezik a cselekményt, vagy válnak maguk is cselekménnyé. A regény Duna menti hőseinek élete szervesen összekapcsolódik a folyó életével, mozgásával, alakulásával. A Duna tehát nem csupán „hőse” a regénynek, hanem hátt... 
2 800 Ft
Die Schweizer Villa   [NEM KAPHATÓ]
Die Schweizer Villa
Bár a sok filozófiai-politikai monológ néhol megterheli a szöveget, egészen újszerű és pontos, jellegzetes portrék tömege jeleníti meg a század különböző típusait, a lelkület, a történelem és a jelen összefüggéseit – e betétek legértékesebb részei Bodor regényének, amelyben a szerteágazó, mégis egy pontba futtatott cselekményt számos élő és igazi figura bonyolítja, a vasgárdista Spovádarutól az egyenruhát húzó kisfasisztákon és a Brassói Lapok nyomdavezetőjén, a rendkívüli tisztességű Katóka ... 
1 800 Ft
Drámák   [NEM KAPHATÓ]
Drámák

„Elsősorban drámaírónak tarom, aki világszínpadban gondolkodik” – állítja a minden műfajban otthonos Határról Gömöri György. Mert Határ Győzőnél a dráma átfolyik bölcseleti fejtegetésbe, lírai vallomásba, versek, mondókák tarkítják a drámákat, nem válnak el a műfajok, műnemek: mindig világ-egészben gondolkodik. A „mindenség könyvét” írja állandóan – mondta róla Hanák Tibor. Tréfásan maga a szerző is vall erről: „a színpadi játék csak ürügy volt, álcázása a bölcseleti mondanivalónak: a gondolat próteuszi vedlése – hogy elfogadtassam egy olyan olvasótáborral a filozófiát, amelynek az úgy kellett, mint a gyereknek a csukamáj-olaj.” A szerző a középkori színjátszás egyik igen népszerű és Angliában különösen ismert, néha ma is felelevenített formáját választotta legtöbb drámája műfajának: a misztériumot, vagy ahogy ő nevezi: a titokjátékot. S természetesen nem nélkülözik ezek a játékok a középkor kellékeit sem: a szertartások, a mókázás, a szertelenségek, maga a vásár, a színjáték, az elementáris életöröm, játszókedv részleteiben és egészében felidézi a karneváli hangulatot. Itt maga az élet játszik, s a játék válik az életté. Nagy Világszínház az élet; a középkori Theatrum Mundi felfogás Határ Győző minden művének éltető, mozgató ereje.
S ha bölcseleti, ha játékos formában is, Határ Győző drámáiban mindig a Gonosz világuralmáról szól, a Jó álarcában kormányzó Rosszról, a hatalom rafinált mesterkedéseiről, amellyel megnyomorítja az embereket. A dermesztő képekkel, alakokkal, zordon időkkel szembe kell nézni – vallja. S ezt a szembenézést, felismerést segíti játékkal, humorral, derűvel elviselhetővé tenni.

 
Égi játszótársak   [NEM KAPHATÓ]
Égi játszótársak
Lázár Mária mesélte: Tudod, aranyoskám, mikor az én férjem egyszer hajnalban jött haza, meg se rezzentem. Ő zokogva a lábam elé borult: Drága Máriám, ne haragudjon, bocsásson meg, nagyon bánom, soha többé Ne folytassa, kedvesem, már visszaadtam! Több mint száz kollégáról írok személyes emlékeket, tréfás epizódokat, szatirikus anekdotákat, akikkel együtt játszottam, s akik ma már égi játszótársaim. Kedves olvasóim, ha szeretitek a színészeket, de inkább úgy mondanám, a művészeket, és érdekelne... 
2 800 Ft
Egy híján húsz   [NEM KAPHATÓ]
Egy híján húsz
Hetvenes-nyolcvanas évek: a szerző és nemzedékének ifjúsága. Hogy milyen volt? Természetesen egyszeri, megismételhetetlen és szép, álom és valóság. 
1 500 Ft
Egy trónörökös második élete
 
Életálmok   [NEM KAPHATÓ]
Életálmok
Különös hangulata, varázsa van Gosztonyi János Ünnepi Könyvhétre megjelent elbeszélésének, mely egy furcsa visszaemlékezés, helyesebben révedezés (révület), a narrátor előző életeinek visszaidézése. A különös időutazás a trójai háborúval kezdődik, az eseményeket az egyik görög harcos szemével látjuk, aki azon tíz kiválasztott egyike, akik a falóba zárva várják, hogy kinyithassák a kapukat. Gosztonyi János remekül érzékelteti a mitikus, történelmi szituáció emberi oldalát. Azokat a mozzanatoka... 
2 600 Ft
Én, Anonymus. Önéletrajz   [NEM KAPHATÓ]
Én, Anonymus. Önéletrajz
Hagyományos történelmi regény. Van cselekménye, logikus, tiszta vonalvezetése, érdekes eseménysorozata, központi alakjainak személyes sorsa, arca. S mindezek hiteles történelmi közegbe ágyazva a korabeli Magyarországon és Európában. Önéletrajzi regény is, miként címe mutatja. Anonymus önéletírása, aki egy kolostorban szerzetesi megbékélésben kíván meghalni, de izgatja fiatalon írt és elveszett munkájának sorsa. Voltaképpen ez késztette arra, hogy személyes életútját is hátrahagyja az utókorna... 
1 600 Ft
És mégsem mozog a föld   [NEM KAPHATÓ]
És mégsem mozog a föld

A történet 1956 októberében indul, s 1957 nyarán zárul. Tíz hónap az ember életében nagyon rövid idő, de nagyon hosszú és nagyon is meghatározó lehet, ha történelmi események közt zajlik. Az árvaházban, illetve nevelőszülőknél felnőtt Cselák Lajos (Laj) 17 éves, nemrég végzett szakmunkás, gyárban dolgozik, munkásszálláson lakik, s épp megkezdte gimnáziumi tanulmányait a dolgozók iskolájában. Tanulni szeretne, művelődni, kiválni, miként József Attila. Örömmel megy el szobatársával a műegyetemisták gyűlésére. Tüntetni is velük megy, bár nem tudatosodik benne, hogy miért, mi ellen tüntet. Ott akar lenni mindenütt, tudni akar mindenről. Sodorják az események; szemtanú és résztvevő, lelkes és csalódott, vakmerő és szorongó: a pesti srácok egyike. Laj – társaival együtt – az átélt események hatására döbben rá, hogy mennyit hazudtak nekik, hogy a magasztos jelszavaknak és a beléjük táplált eredményeknek nincs valóságfedezete. De ők – a forradalom – elsöprik a hazugságot. Félelmükben is hittek önmagukban, valami tisztább, szebb jövőben, amely számukra is lehetőséget biztosít a kiválásra. Hősök voltak, vagy áldozatok? Ma már tudjuk: mindkettő.

 
2 500 Ft
 

prev
next

Sorrend: