Sort
Recenzió
Product Details


Ha minden összetört… – Irodalomtörténeti füzetek 152.

Ha minden összetört… – Irodalomtörténeti füzetek 152.

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
1 600 Ft
Share
Functions
Short description
Jelen kötet Melczer Tibor (1945–2001) Radnóti Miklós utolsó korszakáról írt kandidátusi értekezésének szövegét és a közelmúltban elhunyt irodalomtörténész három, e kötethez kapcsolódó Radnóti-tanulmányát tartalmazza. Melczer Tibor még egyetemi tanulmányai alatt kezdett el behatóan foglalkozni a 20. század első felének magyar irodalmával, mindenekelőtt Babits Mihály és Radnóti Miklós költészetével. Bölcsészdoktori disszertációját s 1989-ben beadott és eredményesen megvédett kandidátusi disszertációját is Radnóti Miklós kései költészetéből készítette. Első Radnóti-tanulmánya 1970-ben a Szauder József által szerkesztett „ItK”-ban jelent meg, és haláláig mintegy húsz tanulmányt, cikket írt lelkéhez talán legközelebb álló költője életművéről. Nevéhez fűződik Radnóti Naplója 1991. évi kiadásának sajtó alá rendezése, a kötet jegyzetanyagának – kritikai kiadással felérő – elkészítése. Kísérő tanulmányát (a Magvető Könyvkiadó szíves beleegyezésével) jelen kötetünkben újra közöljük. Melczer Tibor halála előtt már egy éve dolgozott kandidátusi disszertációjának könyvvé formálásán. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála ebben megakadályozta. Irodalomtudományi Intézet-i volt kollégánk iránti megbecsülésünk és Radnótiról írt munkájának könyvének irodalomtörténeti fontossága egyaránt indokolják, hogy a művet sorozatunkban (sajnos, az időközben készített átdolgozások nélkül) kiadjuk. Az értekezés és az azt követő három tanulmány együtt teljessé teszik számunkra azt a képet, amelyet a szerző évtizedes kutatásai nyomán Radnótiról kialakított. Hisszük, hogy mindaz, amit Melczer Tibortól e kötetben olvashatunk, termékenyen hat majd a költőről való gondolkodásunkra.
Serial
Irodalomtörténeti füzetek
Author
Melczer Tibor
Title
Ha minden összetört… – Irodalomtörténeti füzetek 152.
Subtitle
Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében
ISBN
9789634462453
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2003
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
272
Formátum
Fr./5.