Sort
Recenzió
Product Details


Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években – Irodalomtörténeti füzetek 173.

Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években – Irodalomtörténeti füzetek 173.

Product price
2 600 Ft
Add product to Basket
Share
Functions
Short description
A reformkori német nyelvű enciklopédikus szépirodalmi lapok (a Pesther Tageblatt és a Der Ungar) csak nyelvükben voltak németek, tartalmukat tekintve a magyar reformgondolatokat közvetítő, a magyar érdekeket képviselő és a polgári átalakulást követelő orgánumok sorába tartoztak. E periodikumoknak a feltárása elősegítheti a magyarországi német nyelvű sajtó története fehér foltjainak a felszámolását. A lapok tartalmának alaposabb megismerése révén jelentősen bővülnek ismereteink arról, hogy miből informálódtak a kor német vagy németül értő polgárai Pesten, hogyan közvetítette a német nyelvű sajtó a magyar irodalmat a németül olvasó hazai és külföldi közönség számára. Az 1850-es évek közepén, az önkényuralom lazulásának kezdeti időszakában megjelent kulturális és szépirodalmi hetilapok (A Pester Sonntagsblatt és a Sonntags-Zeitung) megkísérelték a reformkori német nyelvű orgánumok haladó hagyományait folytatni. Az osztrák szerkesztő, az ideiglenesen Pesten letelepedett Levitschnigg hangsúlyos célkitűzése volt a Pester Sonntagsblattban a magyar irodalmat újabb német műfordítások segítségével népszerűsíteni. A Sonntags-Zeitungnál a folytonosság a szerkesztő személyében érhető tetten, a lap a Pesther Tageblatt szerkesztőjének, Saphir Zsigmondnak a kísérlete a népszerű Vasárnapi Újság mellett hasonló témákkal foglalkozó német nyelvű néplap létrehozására. A fenti kérdéseket tárgyaló s az említett német nyelvű lapokat bemutató kötet végén a feldolgozott periodikumokban megjelent magyar lírafordítások jegyzéke található, amely nemegy, a kritikai kiadások számára is ismeretlen fordítást regisztrál.
Serial
Irodalomtörténeti füzetek
Author
Rózsa Mária
Title
Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években – Irodalomtörténeti füzetek 173.
ISBN
9789634466987
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2013
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
304
Formátum
Fr./5.