Sort
Recenzió
Product Details


Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben – Irodalomtörténeti füzetek 155.

Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben – Irodalomtörténeti füzetek 155.

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
1 500 Ft
Share
Functions
Product properties

Kelemen Zoltán könyve a Krúdy-életműnek azt a részletét vizsgálja, amely kapcsolatba hozható a Magyarország uralkodói székében több évszázadot töltő Habsburg családdal, valamint azzal a mítosszal, melyet a Habsburg-mítosszal szemben Krúdy tételez. Ez a magyar Nagyboldogasszony-kultuszra és Mária-tiszteletre alapítható sajátosan magyar Mária-kultusz, mely a Nyírség-novelláktól és -regényektől a hírlapi cikkeken át a Bakonyt és különösen Várpalotát megjelenítő alkotásokig számtalan helyen megfigyelhető az író életművében. A szeretve-gyűlölségnek azzal a fajtájával van dolgunk Krúdy esetében, amely akár kortársként, akár egy Trianon utáni magyarság képviselőjeként nosztalgikus vágyódással tekint az ausztriaiház regnálásának utolsó évtizedeire, az Osztrák–Magyar Monarchia korára, ugyanakkor éles szemmel látja annak összes hibáját is. A Habsburg-dinasztia magyarországi uralkodásának végét riportokban, karcolatokban írta meg Krúdy, melyeknek alapját az eseményekkel egy időben készített más művek képezik. Krúdy megírta a dinasztiának magyarországi belépőjét is, sejtetve, hogy amilyen dicstelen és derűs megjegyzésekre joggal okot szolgáltató volt az uralkodóház leköszönte, éppoly tisztátalan volt az a kor és az a mód, amiben és ahogyan megkaparintották 1526 után Közép-Európa egyik legjelentősebb királyságát. A helyzetet bonyolítja, hogy Királyregényeiben, melyek erről a korról szólnak (és amelyek közé az Árnyékkirály című regény is besorolható negyedikként) a főszereplő Habsburg Mária, II. Lajos király felesége. A monográfia részét képezi azoknak az – olvasó számára jórészt ismeretlen – novelláknak a bemutatása, elemzése is, melyek Krúdy említett történelmi regényeinek keletkezésével párhuzamosan íródtak, s némileg másképp, a regényben megvalósult írói elképzelésektől eltérően dolgozzák fel ugyanazt a témát. A Krúdy-életmű egy meghatározott részletéről szóló könyv tárgya mitizálás és demitizáció, történelemszemlélet, -ábrázolás és -teremtés módozatainak bemutatása.

Serial
Irodalomtörténeti füzetek 155.
Author
Kelemen Zoltán
Title
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben
ISBN
9789634463535
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2005
Binding
ragasztókötés
Oldalszám
304
Formátum
Fr/5.