Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Főkategória >Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Sorrend:

prev
next

Shakespeare-Kollégium   [NEM KAPHATÓ]
Shakespeare-Kollégium
„Ez a kötet egy évtized pedagógiai kísérletének eredményét teszi közszemlére: változatos példáiban bemutat egy közös gondolkodásmódot, stílust, munkamódszert – egy műhelyt. Az Angol-Amerikai Műhely az Eötvös Collegium szellemének egyik éltető ereje, a hazai és nemzetközi tudományosság egyik vitális találkozó-központja. S ami a legfontosabb: leendő tanárokat, tudósokat, írásművészeket nevel. A növendék és a nevelő – az egyetemista, a doktorandusz, a doktor – egymást ösztönző alkotó kollektíváj... 
950 Ft
Sznobok és parasztok   [NEM KAPHATÓ]
Sznobok és parasztok

A Válasz történetének és a korrajz felvázolása mellett olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik Széchenyi Ágnes, mint a modernizáció, a népi-urbánus ellentét, a zsidókérdés, a jobb- és baloldaliság problémája. A máig megoldatlan kérdések forrásvidékait kutatva mindig vigyáz arra, hogy ne a mából vizsgálódjék. Az ott és akkor közegét keresi-elemzi.

 
580 Ft
  Történelem a színpadon – Irodalmotörténeti füzetek 147.
A szerzők majdnem tízezernyi előadás adataiból és 120 megjelent drámaszövegből válogatták ki a korszak történelmi tárgyú drámáit. A kötetben a latin szövegekből tartalmi összefoglalást, a magyar drámaszövegekből részleteket is olvashatunk. 
1 100 Ft
  Tudás és elbeszélés – Irodalomtörténeti füzetek 168.
Két korai novelláskötetétől eltekintve Mikszáth Kálmánnak inkább csak a regényeit emlegetik. Pedig haláláig írt novellákat nem is akármilyeneket. És korabeli népszerűségét talán politikai publicisztikájának köszönhette elsősorban. Az immáron több mint egy évtizede bekövetkezett fordulat a Mikszáth-olvasásban, amely szövegeinek frissességére, a jelen irodalom értés közegében termékeny párbeszéd-képességére hívja fel a figyelmet, mindeddig keveset foglalkozott az érett kisprózával. Hajdu Péter ... 
2 300 Ft
Új klasszicizmus felé…   [NEM KAPHATÓ]
Új klasszicizmus felé…
A kötet a szenvedélyes Babits-kutató, Sipos Lajos irodalomtörténész Babits-tanulmányainak könyvbe szerkesztett gyűjteménye. A kötet mottójaként emelhető ki Babits 1925-ben írt (e kötet címével azonos) tanulmányából a következő rész: „Klasszikus művészet! Teljes, elfogulatlan, a Kor érzelmeivel és irányaival nem törődő alkotások: s mégis azok, amelyekre szüksége van a Kornak: amelyek erősítik az Életet!”
Egy, könyvének alanyát bemutató írás után három ... 
2 200 Ft
Utak – keresztek – keresztutak
A 20. század viszontagságaiból egy szelet: Bényi Károly gyermek- és ifjúkora, valamint háborús évei.
Négyévesen kerül a zavarokkal küzdő Budapestről a Felvidékre. A szűk pesti utcák helyett a végtelennek tűnő horizont: ameddig a szem ellát, minden elérhető, meghódítható. Élvezi a szabadságot és a sarjadó demokrácia légkörét. Gimnáziumi, pozsonyi egyetemi évei alatt eredményesen sportol, tehetséges atléta. Úgy hajítja a gerelyt, hogy bizakodással álmodhatja: egyszer majd az olimpia… ... 
Üzenet Thermopüléből   [NEM KAPHATÓ]
Üzenet Thermopüléből
A szocialista államrendszerek elmúltával nem tűnhet el társadalmi közgondolkodásunkból és gyakorlatunkból a szociális gondolat. Mivel a literatúra az egyén és a nagyobb közösségek léthelyzetét jeleníti meg, ezért szociális érzékenysége eredendő. Az irodalom a 21. század során az egzisztenciájában súlyosan fenyegetett ember sorskérdéseire felel. Ilyen értelemben tekinti Illés László a dogmáktól mentes baloldaliságot az emberi tudatvilág természetes és legitim részének, amely kiiktathatatlan tá... 
1 200 Ft
Vers és próza a modernség második hullámában
Kötetét a szerző az utóbbi négy évben írt tanulmányaiból állította össze. A fejezetek egy irodalomtörténeti korszakot fognak át az egykori poétikai események összefüggésében. Más szóval: a modernség második hullámaként megnevezett, a dialógikus poétikai alkotásmódként jellemezhető gyakorlat megjelenését kísérik figyelemmel, ennek előtörténetét, világirodalmi párhuzamait és jelenlétét mai horizontunkon. Konkrétabban: a kötet a húszas–harmincas évek lírai változásait taglalja, különös tekintett... 
620 Ft
Visszanéző tükörben   [NEM KAPHATÓ]
Visszanéző tükörben
Az interpretációban komoly teret kap a Velence-tematika és a vele szorosan összefüggő művészetkultusz vizsgálata. A mai irodalomtudomány szempontjait összegző olvasat egy izgalmas, modern regényt fedez fel a XX. századvég számára e XIX. század végi alkotásban. 
800 Ft
  »A Sz: Sophiaʼ templomában látom én felszentelve nagysádat« – Irodalomtörténeti füzetek 153.
A Szerző könyve egy több, mint fél évszázada abbahagyott kutatás folytatása. Bemutatja a kor 11 írójának, költőjének összetett kapcsolódását a szabadkőművességhez és annak nyelvéhez. (Báróczy Sándor, Ráday Gedeon, Barcsay Ábrahám, Fekete János, Horváth Ádám, Aranka György, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kármán Kózsef és Kazinczy Ferenc) 
1 200 Ft
„Kiterítenek úgyis”   [NEM KAPHATÓ]
„Kiterítenek úgyis”
Bármely korosztály tagját kérdeznénk meg, mit is tud József Attiláról, bizonyára felsorakoztatná az elmúlt évtizedek különböző tankönyveiből belérögződött sztereotípiákat. A bennük (bennünk) élő sablonok sokszor ellentmondanak egymásnak, s többnyire külsődlegességekből táplálkoznak, nem József Attila költészetéből. Sárközy Péter felteszi a kérdést: „Mi az igazság? Melyik József Attila-kép az igazi? A harcos forradalmáré vagy a beteg, szenvedő, magányos, szeretetért esengő emberé? Hogyan kell ... 
2 400 Ft
  „…Sem azé, aki fut…” – Irodalomtörténeti füzetek 158.

Ottlik nemcsak elolvastat velünk egy könyvet, hanem megtanít bennünket új módon olvasni. Az Iskola bevezető része jelzi, elárulja, hogyan működik az Ottlik-szöveg. S főképpen azt árulja el, hogy a lényegről úgysem tudunk − legalábbis a megszokott módon, szavakkal − beszélni. Valaki ugyanis vagy érti, vagy nem érti a másik embert. A szó kísérlet, a megértés luxusa. A regény egésze ezért aztán nem mást tesz, mint kibontja, közérthetővé teszi a mások számára érthetetlen kódok jelentését: uszodalépcső, „Trieszti Öböl”, Davos, szombathelyi országút, tanszerláda, szerecsendió, Tulp tanár anatómiája, „a szabadság enyhe mámora”…
Bébé és Szeredy arról dünnyögnek, miközben látszólag a fekvőszékekkel vannak elfoglalva, hogy a kettejük között megszokott (szó)jelentéseket a végtelen – de legalábbis negyvenezer évnyi – időben hipertextuálisan kutakodva tudják csak újradefiniálni. Barátjuk, Medve Gábor segítségével. Mert ha ama bizonyos, Gábor feljegyzéseit, kész szövegét(?) tartalmazó iratcsomó megvan (és megvan), akkor lehet esély arra is, hogy „minden meglegyen”, s ezért legvégül majd a válasz is megszülethessen Szeredy kérdésére. Ehhez más nem is szükséges, mint az időben szépen, lassan, de határozottan, rákövesült foszlányonként lefejtve a rétegeket, visszamenni 1923-ba. Az ősi eredettoposzok (határ, iskola, égbolt, víz – és „aki nézi mindezt”) poétikai feldolgozása által ekként teremtődhet újjá a létezés – amúgy eleve adottnak tetsző – temporális világa egy regényben; de csak abban a regényben, amely „nemcsak szól valamiről”, hanem inkább maga a „valami”.

 

Megvásárolni már nem lehet, de elolvasni igen! :)
https://mek.oszk.hu/20500/20540/

 
1 526 Ft

prev
next

Sorrend: