Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher
Sort
Recenzió

Literature

Main category >Literature

Sort by:

prev
next

Falra borsó   [NEM KAPHATÓ]
Falra borsó

1989–1996, az új rendszer első hét – szűk – esztendejében született Méray-írásokat, beszédeket, beszélgetéseket, tanulmányokat foglalja magában a szerző első olyan kötete, amelyik immár nem Nyugaton, hanem újra magyar földön jelenik meg.

 
Felhő árnyéka vízen   [NEM KAPHATÓ]
Felhő árnyéka vízen
 
Golghelóghi   [NEM KAPHATÓ]
Golghelóghi
Olvasódráma. Világdráma. Ötven képben. A sárgyúró gölöncsér-istenről; Szatanael hűbérúri főhatalmáról istenen-teremtésén. Valamikor a kora középkorban. Az emberről. Aki – minden más mindenevőtől eltérőleg – istenevő. Amit eddig mondtam, nem több, mint a mű címe. És kurtábbnál is kurtább tartalma, Határ Győző – kölcsönkért szavaival. 
3 900 Ft
Háromszék nem alkuszik   [NEM KAPHATÓ]
Háromszék nem alkuszik
Több mint három évtizede látott napvilágot a kézdivásárhelyi származású szerző történelmi regénye, mely ma már nehezen hozzáférhető. Több évtizedes levéltári kutatómunkán és pontos helyismereten alapuló művének hőse szűkebb pátriája, Háromszék népe. Az 1848–49-es szabadságharc idején játszódó regény szereplői földművesek, szénégetők, katonák, papok és diákok, akik meghallva a kor szavát, közös erővel szálltak szembe az osztrák császári szuronyokkal és az elnyomással. A nemzet és a szabadság s... 
2 600 Ft
Hazatérő vidám földműves   [NEM KAPHATÓ]
Hazatérő vidám földműves

A Medgyesen, Erdélyben született írónő több helyen volt kénytelen hazát keresni, élt Budapesten, Rómában, Torontóban s Washingtonban. Az imádott lakhely azonban mindig Olaszország maradt, amely Európát, a kultúrát, a művészetet jelenti számára. Ide látogat el az itt született, de később minden porcikájában amerikaivá nevelt huszonhárom éves fiával, Andrással.

Zalán Magda új könyve – immár a negyedik itthon – valóban útirajz. S az „érzelmes” teszi igazán figyelemre méltóvá. Na nem a szó igazi értelmében. Zalán soha nem érzelmes, örökké jelen lévő iróniája-öniróniája megkíméli ettől. Pontosabb, ha inkább személyességről beszélünk. Hisz valójában vallomás ez a mű.

A „beszámoló” több rétegű: adódik az elsődleges kép, a látvány, ahol járnak, amit látnak, mögötte Zalán emlékei, élményei s a feszült figyelem, hogy vajon miként reagál mindenre András, hogy tudja összeegyeztetni Amerikát és Olaszországot. A szerző nem akar összehasonlítani, de mivel ő nem szereti Amerikát, a fiának meg az a természetes élet- és életformaközeg, olykor óhatatlanul szembekerülnek egymással a kétféle valóság kisebb-nagyobb jelenségei. Ez az összetettség adja a mű érdekességét, újszerűségét s bármilyen furcsa: aktualitását is. Róma meghódítja Andrást. Már tudja, ide vissza kell jönni. S Zalán lelke mélyén erre vágyott, ezt az élményt kívánta fiában felébreszteni. Az utazás, a sok látvány során számtalan kedves zsörtölődés, csipkelődés közepette két ember eddig rejtett kapcsolata is átlényegül. S persze mindebben benne rejlik az írónő számvetése is, úgy érzi, itt kezdett élni, s itt kell elgondolkoznia azon, hová is jutott.

 
950 Ft
Játék és lelkiismeret   [NEM KAPHATÓ]
Játék és lelkiismeret
 
2 400 Ft
Jessze Fája   [NEM KAPHATÓ]
Jessze Fája
 
2 100 Ft
Jézus is D.P. volt   [NEM KAPHATÓ]
Jézus is D.P. volt
 
2 500 Ft
Jó éjszakát, királynő!   [NEM KAPHATÓ]
Jó éjszakát, királynő!
Történelmi tény, hogy Johannával párhuzamosan uralkodó magyar Anjou-királynak, az öccse András herceg – Lajos elképzelée szerint – Johanna férjeként a nápolyi trón várományosa volt. De Johanna ragaszkodott az egyeduralomhoz, s megölette férjét, s még számos férjet, szeretőt fogyasztott el hosszú uralkodása idején. Életét a hatalomvágy, a szex és a vér ördögi háromszögében élte le. A regény ezekről a vérben és kéjeben bővekedő évtizedekről szól. Johanna királynő maga is beszél benne életéről. ... 
1 700 Ft
Kép és jelenlét   [NEM KAPHATÓ]
Kép és jelenlét
 
2 200 Ft
Kétes terek   [NEM KAPHATÓ]
Kétes terek
 
1 500 Ft
Kimberly angyala   [NEM KAPHATÓ]
Kimberly angyala
Londonban végezte az egyetemet, s a British Museumtól kapott megbízást, hogy készítsen számára olyan kiállítást, melyen bemutatja hazája, Ausztrália őslakosait, azok hagyományos életformáját, különleges szokásait, jellegzetes tárgyait. Egyedül megy. Azonban egyre-másra összeakad egy szemtelen fickóval, Jack Shannonnal. Majd találkozik egy olyan férfival is, akit még Londonból ismer. De hogy kerül ide? Kik ezek? Mit akarnak tőle? Miért követik? Sok kaland, rejtély és izgalom nyomán végül minde... 
2 500 Ft
Konfuciusz beszélgetései és mondásai

Konfuciusz etikájában ahhoz, hogy valaki „nemes emberré” legyen, mindig be kell tartania a szertartási előírásokat (li), és gyakorolnia kell a zenét (jo). Lu-beli iskolájában a mester elsősorban a Su king és a Si king tanításával foglalkozott, tehát szertartási táncok szövegkönyveit és verseit tanította. Iskolája afféle hivatalnokképző iskola volt, de a képzés nem lehetett gazdasági-gyakorlati jellegű, inkább szertartásvezetők nevelődtek benne. A konfuciánus iskola neve, a zsu szó nem véletlenül jelent eredetileg szertartásvezetőt, ritualistát. Konfuciusz filozófiája ezért akár vallásfilozófiának is nevezhető, hiába hárította el magától a mester, hogy metafizikai kérdésekkel foglalkozzék.

A Lun jü-nek óriási szerepe volt a kínai filozófia történetében. Ezért is, de anyagának ellentmondásosságából fakadó sok termékeny gondolata miatt is – melyek közül különösen érdekes a közép és a mérték dialektikus kategóriáinak felfedezése – érdemes vele teljes egészében megismerkedni.

 
1 500 Ft
Kósza utak   [NEM KAPHATÓ]
Kósza utak
Így kezdődött Domi volt vagy hét éves, éppen ismerkedett a betűkkel és egyben az olvasás örömével, amikor kezébe adtam egy ütött-kopott könyvet: a Jelky András kalandjait. Ha jól emlékszem, egy szuszra kiolvasta, és a könyv végére már biztosan tudta, hogy mit szeretne csinálni, ha felnőtt lesz. Megkerülni a földet, gyalog, szamárháton, akárhogyan. Iszonyatos kíváncsiság ébredt benne a mi kis világunk kincsestára iránt, és hamarosan elő is állt egy részletes leírással, amely tartalmazta az útv... 
3 200 Ft
Mesék az életemből   [NEM KAPHATÓ]
Mesék az életemből
 
1 900 Ft
Miért nem repül a madártej?   [NEM KAPHATÓ]
Miért nem repül a madártej?
A kis kötet szerzője tízesztendős, az Áldás utcai Általános Iskola tanulója. Legkedvesebb időtöltése a számítógép előtt ülni és írni, „többnyire verseket, de történeteket is”. Már több irodalmi versenyen nyert helyezést, s most kötettel is bemutatkozik. „Munkásságáról” így vélekedik: „Fogalmam sincs, mit és meddig fogok még írni. Tudom, hogy ezt az »írhatnámságot« a legtöbben kinövik. De egyelőre nem tehetek mást, csak írok, mert jólesik, egyszerűen nem tudok meglenni írás nélkül. Tudom, hol ... 
900 Ft
Minden perc egy örökkévalóság
Jellegzetes huszadik századi életút dr. Zádor Imréé. 1942-ben végezte el az orvosi egyetemet, pszichiáter lett. A numerus clausus miatt már az egyetemre is nehezen jutott be, később aztán jött a munkatábor, a bujkálás, az illegalitás, majd 1945 után végre hivatásának élhetett. Nem sokáig: 1953-ban letartóztatták. Szovjet mintára cionista orvospert készítettek elő, melyben dr. Zádort szemelték ki fővádlottnak. 1954-ben szabadult. 1956-ban elhagyta az országot: Ausztria, Argentína, majd harminc... 
2 200 Ft
Mitya   [NEM KAPHATÓ]
Mitya
 
2 200 Ft
Ó, ti szegény Erasmusok   [NEM KAPHATÓ]
Ó, ti szegény Erasmusok
Gyárfás Miklós 1992. október 4-én halt meg. 77 éves volt. Utolsó kötete 1990-ben jelent meg Eszményi majom címmel. Azóta nem hallani felőle. Pedig utolsó írásaiban, e kötet novelláiban is nekünk üzen, rólunk ír: az esendő emberről, életünk summájáról. Mert mik is az alcímben jelölt futamok? Századunk emberének helyzetei, félelmei, megpróbáltatásai, sodródásai és küzdelmei, helytállási kísérletei, elfáradásai és megalkuvásai. S így van ez akkor is, ha Gyárfás Miklós hősei a történelmi múltból ... 
320 Ft
Ösvény a felhők felett   [NEM KAPHATÓ]
Ösvény a felhők felett
 
2 200 Ft
  Piarista iskoladrámák 5/1. – Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 5/1.

A Régi magyar drámai emlékek c. sorozatban a protestáns iskolákban (1/1–2.), a minoriták intézményeiben (2.), a pálos gimnáziumokban, a királyi katolikus tanintézetekben és a katolikus papneveldékben (3.), valamint a jezsuita iskolákban (4/1–2.) előadott magyar nyelvű 18. századi drámák után most elkészült a piarista gimnáziumokban előadott művek kétkötetesre tervezett gyűjteményének első kötete is.

 

Itt olvashatjuk többek között Benyák Bernát, Bolla Márton, Dugonics András, Hagymási Imre, Horányi Elek magyar nyelvű drámáit.

A piarista iskoladrámák kiadása – miként a korábbi köteteké is – a kritikai kiadások elvei és a sorozat indulásakor, 1979-ben meghatározott szabályok szerint készült.

 
4 200 Ft
Szélhárfa   [NEM KAPHATÓ]
Szélhárfa
Számos szépirodalmi mű után az Özön közöny megjelenésével a bölcselő Határ Győzőt ismerhették meg a hazai olvasók. S ennek szerves folytatásaként most a Szélhárfa három kötetét olvashatjuk. (A rákóra ideje; Félreugrók-Megtántorodók; Antisumma). Az előbbi 1980-ban, az utóbbiak 1982–1983-ban keletkeztek. Határ Győző e bölcseleti aforizmákban elmondja, hogy hatvanéves elmúlt, amikor „filozofálni” kezdett, amikor úgy érezte, eléggé érett ahhoz, hogy korai szerelmei – a zene, az építészet, a belle... 
1 500 Ft
Szőke majom. Jóvátétel   [NEM KAPHATÓ]
Szőke majom. Jóvátétel
 
950 Ft
Thomas Mann világ- és emberképe
 
Tűnődések   [NEM KAPHATÓ]
Tűnődések

Goda Gábor úgy érezte, hogy az írói munka legfontosabb része a töprengés, a tűnődés, a meditáció, az átgondolt, letisztult nézetek tárházának kialakítása. Egész életében erre törekedett. E tűnődések szilánkjait olvalhatjuk most e posztumusz kötetben.

 
1 300 Ft
Tűnődő   [NEM KAPHATÓ]
Tűnődő

Miként az Egyetem című regényében, Sarbu Aladár most is nehéz időszak átvilágítására, megjelenítésére vállalkozott. Egy érzékeny, fogékony kisfiú élményein, benyomásain keresztül a negyvenes-ötvenes évek fordulóján egy vidéki-falusi és családi kis közösség hétköznapi életét vetíti elénk. Tanulság és élmény elolvasni a regényt.

 
560 Ft
Útközben Erzsébet királynéval
 
1 500 Ft
 

prev
next

Sort by: