Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher
Sort
Recenzió

Literature

Main category >Literature

Sort by:

prev
next

Rókavadászat, Imre és Irén
 
2 900 Ft
Out of stock
Száz ír vers élő költőktől
 
2 200 Ft
Out of stock
Tiberius és a többiek
 
2 700 Ft
Out of stock
A Nagy Ember   [NEM KAPHATÓ]
A Nagy Ember
A főhős vágyaival és félelmeivel valódi mai fiatal. Családi problémáiból és szürke hétköznapjaiból megdöbbentő módon az ókori Mezopotámiába kerül, kultúránkat megalapozó találmányok és az első véreskezű zsarnokság színhelyére. Színes kalandjai során átéli az emberi természet örök megnyilvánulásait: megaláztatást és szabadságot, kihívást és sikert, a háború izgalmait, barátságot és szerelmet. András győztesen kerül ki a királyi hatalommal vívott mágikus harcából, és apját is megszabadítja a ha... 
2 200 Ft
A szép Palásthyné a más álmában közösül
 
4 200 Ft
A tűnődés vége   [NEM KAPHATÓ]
A tűnődés vége
 
1 800 Ft
Abszurdkák   [NEM KAPHATÓ]
Abszurdkák
 
2 100 Ft
Aranyhajú Rózsika   [NEM KAPHATÓ]
Aranyhajú Rózsika
 
1 600 Ft
Az elvarázsolt Hegy   [NEM KAPHATÓ]
Az elvarázsolt Hegy
 
2 600 Ft
Az Öregasszony és a Fiú   [NEM KAPHATÓ]
Az Öregasszony és a Fiú
 
1 900 Ft
Azt hiszed, tied a világ?   [NEM KAPHATÓ]
Azt hiszed, tied a világ?
Ez a bizonyos én, egy 87 éves vénember, akinek megadatott, hogy a történelemnek talán a legborzalmasabb századában töltse azt a rövid időt, ami alatt átszaladjuk az életnek nevezett Isten tudja, mit. Mögöttem szép gyerekkor, borzalmas fiatalság, majd 55 év a Magyar Rádió és Televízió szolgálatában. Most már tudom, hogy tanáremberként tanítani akartam, a magyar művelődést szolgáltam nem különös eredménnyel. Ezért nyugodtan mondhatom, hogy egy átlagember néhány megjegyzését adom közre arról, am... 
1 900 Ft
Benjamin hátratekint   [NEM KAPHATÓ]
Benjamin hátratekint
 
Bessélem matyar; Hunglish   [NEM KAPHATÓ]
Bessélem matyar; Hunglish
Olvasóink Kanada szerte Györgyit főleg mint színésznőt ismerik, aki a magyar színpadokon vagy kanadai filmekben, mint Georgina Hegedos emlékezetest produkál. Vancouveri tevékenysége mellett ahol megalapított egy néptánc-csoportot Csárdás, egy színházat Dajka, meg egy bisztrót Hot Pot (Forró fazék) néven verses és énekes CD-in kívül három könyvecskéje is nyert tengerentúli kiadást. Akik ismerik Györgyi sziporkázó tárcáit, jelen életünk fonákságait megörökítő szatirikus glosszáit, élvezetesnek ... 
2 100 Ft
CQD   [NEM KAPHATÓ]
CQD

Tábori Zoltán – akit leginkább a Mozgó Világ című folyóirat szerkesztőjeként ismerhet az olvasóközönség – ezúttal szatirikus utópiával lepte meg olvasóit. A kissé rémületesnek tűnő világ a 2054-es esztendő választási harcainak színtere. A hétköznapok hangulatának előszele már mai társadalmunkban is érzékelhető – Tábori lényegében a mai magyar közélet ʼmutációjátʼ álmodja meg. Külön kasztok vannak, melyek közül talán a diplomaták és a multimenedzserek vannak a legtöbben. Az egész társadalom alapja a média, az államforma is médiademokrácia. A manipuláció az élet minden területén érvényesül, de léteznek még tévétagadók, akiknek nincs televíziójuk. Ők azok, akik még őriznek valamit a múltból, tudják, hogy mit jelent az, segíteni másokon, mit jelent az, hogy mobiltelefon kapcsolgatás helyett a Himnuszt énekeljük. Ebben a társadalomban rajtuk kívül minden és mindenki hamis, álértékek uralkodnak, a miniszteri posztokat pedig vetélkedőkön lehet elnyerni… A főhős sem Gábor, hanem ʼGaborʼ, ezzel utal a szerző a számítógépes és SMS nyelv furcsaságaira. A diplomaták jelentik a diplomával bírókat, akiknek élete mindössze annyival ʼtartalmasabbʼ, mint az utcán kereskedő multimenedzsereké, hogy nekik hitelkártyájuk van, nagyméretű tévéjük, és egész nap számítógépeik előtt ülnek. Tábori tökéletesen ábrázolja azt a szellemi, erkölcsi ürességet, amelynek magvait manapság vetjük el. Gabor azonban időnként szembetalálkozik valós emberi érzelmekkel is, mint például a segítséggel vagy a szerelemmel.

 
1 600 Ft
Csigalassúsággal   [NEM KAPHATÓ]
Csigalassúsággal
Bujdosó Alpár neve összefonódott a Magyar Műhellyel. Évtizedek óta a Magyar Műhely bécsi szerkesztője.

Vizuális költő – jellemezhetjük röviden. De ha grafikusnak nevezzük, akkor is pontosak vagyunk. Nemcsak a Magyar Műhelynél megjelent köteteiben (Zárt világ, 1972; 1 és 2 között az Erzsébet hídon – szövegmontázs – 1980; Irreverzibilia zeneon – vers és képvers – 1985; Vetített irodalom, 1993; Avantgárd /és/ irodalomelmélet, 2000), de kiállításon is láthattuk/ták/ alkotásait: Utrecht, ... 
1 700 Ft
Danubius Danubia (2. kiadás)   [NEM KAPHATÓ]
Danubius Danubia (2. kiadás)
A folyamregény – ahogy Kabdebó Tamás, az Írországban élő magyar író meghatározza a trilógia műfaját – természetes főszereplője maga a Duna. A szerző óriási ismeretanyaggal rendelkezik: vízrajzi, történelmi, néprajzi, botanikai, archeológiai leírások, már-már tudományos betétek színezik a cselekményt, vagy válnak maguk is cselekménnyé. A regény Duna menti hőseinek élete szervesen összekapcsolódik a folyó életével, mozgásával, alakulásával. A Duna tehát nem csupán „hőse” a regénynek, hanem hátt... 
2 800 Ft
Die Schweizer Villa   [NEM KAPHATÓ]
Die Schweizer Villa
Bár a sok filozófiai-politikai monológ néhol megterheli a szöveget, egészen újszerű és pontos, jellegzetes portrék tömege jeleníti meg a század különböző típusait, a lelkület, a történelem és a jelen összefüggéseit – e betétek legértékesebb részei Bodor regényének, amelyben a szerteágazó, mégis egy pontba futtatott cselekményt számos élő és igazi figura bonyolítja, a vasgárdista Spovádarutól az egyenruhát húzó kisfasisztákon és a Brassói Lapok nyomdavezetőjén, a rendkívüli tisztességű Katóka ... 
1 800 Ft
Drámák   [NEM KAPHATÓ]
Drámák

„Elsősorban drámaírónak tarom, aki világszínpadban gondolkodik” – állítja a minden műfajban otthonos Határról Gömöri György. Mert Határ Győzőnél a dráma átfolyik bölcseleti fejtegetésbe, lírai vallomásba, versek, mondókák tarkítják a drámákat, nem válnak el a műfajok, műnemek: mindig világ-egészben gondolkodik. A „mindenség könyvét” írja állandóan – mondta róla Hanák Tibor. Tréfásan maga a szerző is vall erről: „a színpadi játék csak ürügy volt, álcázása a bölcseleti mondanivalónak: a gondolat próteuszi vedlése – hogy elfogadtassam egy olyan olvasótáborral a filozófiát, amelynek az úgy kellett, mint a gyereknek a csukamáj-olaj.” A szerző a középkori színjátszás egyik igen népszerű és Angliában különösen ismert, néha ma is felelevenített formáját választotta legtöbb drámája műfajának: a misztériumot, vagy ahogy ő nevezi: a titokjátékot. S természetesen nem nélkülözik ezek a játékok a középkor kellékeit sem: a szertartások, a mókázás, a szertelenségek, maga a vásár, a színjáték, az elementáris életöröm, játszókedv részleteiben és egészében felidézi a karneváli hangulatot. Itt maga az élet játszik, s a játék válik az életté. Nagy Világszínház az élet; a középkori Theatrum Mundi felfogás Határ Győző minden művének éltető, mozgató ereje.
S ha bölcseleti, ha játékos formában is, Határ Győző drámáiban mindig a Gonosz világuralmáról szól, a Jó álarcában kormányzó Rosszról, a hatalom rafinált mesterkedéseiről, amellyel megnyomorítja az embereket. A dermesztő képekkel, alakokkal, zordon időkkel szembe kell nézni – vallja. S ezt a szembenézést, felismerést segíti játékkal, humorral, derűvel elviselhetővé tenni.

 
Égi játszótársak   [NEM KAPHATÓ]
Égi játszótársak
Lázár Mária mesélte: Tudod, aranyoskám, mikor az én férjem egyszer hajnalban jött haza, meg se rezzentem. Ő zokogva a lábam elé borult: Drága Máriám, ne haragudjon, bocsásson meg, nagyon bánom, soha többé Ne folytassa, kedvesem, már visszaadtam! Több mint száz kollégáról írok személyes emlékeket, tréfás epizódokat, szatirikus anekdotákat, akikkel együtt játszottam, s akik ma már égi játszótársaim. Kedves olvasóim, ha szeretitek a színészeket, de inkább úgy mondanám, a művészeket, és érdekelne... 
2 800 Ft
Egy híján húsz   [NEM KAPHATÓ]
Egy híján húsz
 
1 500 Ft
Egy trónörökös második élete
 
Életálmok   [NEM KAPHATÓ]
Életálmok
 
2 600 Ft
Én, Anonymus. Önéletrajz   [NEM KAPHATÓ]
Én, Anonymus. Önéletrajz
Hagyományos történelmi regény. Van cselekménye, logikus, tiszta vonalvezetése, érdekes eseménysorozata, központi alakjainak személyes sorsa, arca. S mindezek hiteles történelmi közegbe ágyazva a korabeli Magyarországon és Európában. Önéletrajzi regény is, miként címe mutatja. Anonymus önéletírása, aki egy kolostorban szerzetesi megbékélésben kíván meghalni, de izgatja fiatalon írt és elveszett munkájának sorsa. Voltaképpen ez késztette arra, hogy személyes életútját is hátrahagyja az utókorna... 
1 600 Ft
És mégsem mozog a föld   [NEM KAPHATÓ]
És mégsem mozog a föld

A történet 1956 októberében indul, s 1957 nyarán zárul. Tíz hónap az ember életében nagyon rövid idő, de nagyon hosszú és nagyon is meghatározó lehet, ha történelmi események közt zajlik. Az árvaházban, illetve nevelőszülőknél felnőtt Cselák Lajos (Laj) 17 éves, nemrég végzett szakmunkás, gyárban dolgozik, munkásszálláson lakik, s épp megkezdte gimnáziumi tanulmányait a dolgozók iskolájában. Tanulni szeretne, művelődni, kiválni, miként József Attila. Örömmel megy el szobatársával a műegyetemisták gyűlésére. Tüntetni is velük megy, bár nem tudatosodik benne, hogy miért, mi ellen tüntet. Ott akar lenni mindenütt, tudni akar mindenről. Sodorják az események; szemtanú és résztvevő, lelkes és csalódott, vakmerő és szorongó: a pesti srácok egyike. Laj – társaival együtt – az átélt események hatására döbben rá, hogy mennyit hazudtak nekik, hogy a magasztos jelszavaknak és a beléjük táplált eredményeknek nincs valóságfedezete. De ők – a forradalom – elsöprik a hazugságot. Félelmükben is hittek önmagukban, valami tisztább, szebb jövőben, amely számukra is lehetőséget biztosít a kiválásra. Hősök voltak, vagy áldozatok? Ma már tudjuk: mindkettő.

 
2 500 Ft
 

prev
next

Sort by: